SVIBOR - Projekt broj: 6-06-152

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-152


ČOVJEKOVA SLIKA 0 SEBI I NJEGOV ODNOS PREMA OKOLINI


Glavni istraživač: METZING, ANĐELKA (87082)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: -
Adresa: L.Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Pojedinčeva slika o čovjeku predstavlja osnovu za razumijevanje odnosa čovjeka prema samom sebi i prema svojoj okolini. Interkulturalim istraživanjem u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji željelo se utvrditi razine slike o čovjeku te njihove sadržajne različitosti ili sličnosti. Zatim se željela ustanoviti veza između pojedinčeve slike o čovjeku i njegovog razumijevanja socijalno-moralnih problema. Ispitivanjem je obuhvaćen uzorak od 100 mladih ljudi u starosti od 18-24 godine. Uzorak je bio ujednačen prema moderatorskim varijablama i obrazovnom statusu ispitanika. Instrumentarij ispitivanja sastoji se od intervjua o poimanju zrelosti, obrade priča s postavljenim dilemama, James Restov upitnik moralnih prosudbi. Rezultati ispitivanja omogućuju bolje razumijevanje razvoja slike o čovjeku u različitim kulturama, a teorijski doprinos predstavlja prilog razumijevanju koncepta univerzalnosti kognitivnog, moralnog i socijalnog razvoja u stupnjevima i emprijskoj verifikaciji Oerterove teorije implicitne antropologije. Ispitivanje je provedeno u okviru paradigme Bronfenbrennerove ekologije ljudskog razvoja.

Ključne riječi: slika o čovjeku, interkulturalno istraživanje, moralne prosudbe, socijalna kognicija, intervju,

Ciljevi istraživanja: 1. Prosuditi da li se ispitanici razlikuju u pogledu rangiranja i opisivanja slike o čovjeku u različitim kulturama (Hrvatska i Slovenija). 2. Prosuditi da li postoji veza između pojedinčeve slike o čovjeku i njegovim razumijevanjem moralnih problema. Ostvarivanjem ovih ciljeva istraživanja omogućeno je bolje razumijevanje razvoja slike o čovjeku u različitim kulturama, a teorijski doprinosi odnose se na teoriju implicitne antropologije.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Oddelek za psihologijo , Filozofska fakulteta
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Ljubljana, Slovenija

  2. Naziv ustanove: Universitat Munchen , LehrstuhlEntwicklungspsychologie und Padagogische Psychologie
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Munchen, Deutchland

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr