SVIBOR - Projekt broj: 6-06-267

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-267


KVALITETA ŽIVOTA HRVATA U INOZEMSTVU


Glavni istraživač: KUGLER, SEKA (159745)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.10.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 2
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 448 307

Sažetak: Hrvatima u inozemstvu-pripadnicima hrvatskog etnosa s dugotrajnim boravkom u stranim zemljama, kao i radnicima privremeno zaposlenima u inozemstvu posvećuje se značajna pozornost od Hrvatske kao njihove metične zemlje. Najčešće i najbrojnije aktivnosti vezane su uz pomoć djeci privremenih i stalnih hrvatskih iseljenika u učenju materinskog jezika, školovanju, održavanju kulturnih veza s domovinom i sl. Prema našim saznanjima do sada nije bilo sustavnijeg istraživanja načina i kvalitete života obitelji Hrvata u stranim zemljama. Istraživanje kvalitete života Hrvata u inozemstvu provest će se na uzorku pripadnika hrvatskih manjina druge i treće generacije i radnika na privremenom radu u inozemstvu, kao i njihovih obitelji. Istraživanje će se provesti u Hrvatskoj u vrijeme njihovih posjeta domovini i obiteljima, te u tri europske zemlje na uzorku od 1500 ljudi.

Ključne riječi: Kvaliteta života, migracije, pokazatelji kvalitete života, nacionalni i kulturni identitet

Ciljevi istraživanja: U suvremenim društvima kvaliteta života ljudi je jedan od sveobuhvatnih pokazatelja razvoja društva i načina zadovoljenosti osnovnih potreba svih članova jedne državne zajednice. Pokazatelji kvalitete života ukazuju na ekonomsku, socijalnu razvijenost, te na stupanj zadovoljenosti potreba i načine na koje se one zadovoljavaju. Zemlja s tolikim brojem raseljenog stanovništva kao što je Hrvatska mora poklanjati posebnu pozornost praćenju i unapređivanju kvaliteta života građana koji žive izvan matične zemlje. Cilj ovog istraživanja je dvostruk: istražiti kvalitetu života obitelji hrvatskih iseljenika i kvalitetu života obitelji radnika na privremenom radu u inozemstvu, u usporedbi s životom domicilnog stanovništva u inozemstvu i Hrvatskoj. Pokazatelji kvalitete života Hrvata u dijaspori i radnika na privremenom radu i njihovim obitelji u inozemstvu i domovini s posebnim naglascima na aspektima kulture (njegovanja matične kulturne tredicije i integriranje u novu kulturnu sredinu) dat će relevantne podatke o stvarnom životu i zadovoljstvu životom koji provode Hrvati u inozemstvu. Ti će pokazatelji poslužiti kao temelj daljneg povezivanja obrazovnih i kulturnih ustanova Republike Hrvatske s Hrvatima u inozemstvu, te prilagođavanju programa suradnje i pomoći stvarnim potrebama tih ljudi u cilju podizanja kvalitete njihova života.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr