SVIBOR - Projekt broj: 6-06-270

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-270


STARENJE I TEHNOLOGIJA


Glavni istraživač: KALITERNA, LJILJANA (82942)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 29
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Odjel/Zavod: Institut za primijenjena društvena istraživanja
Adresa: Marulićev trg 19/1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1)444-650
Telefon: 385 (1)445-002
teleFaks: 385 (1)448-566
E-mail: lili@maipdi.ipdi.hr
E-mail: zezi@maipdi.ipdi.hr

Sažetak: Kao i mnoge druge zemlje, Hrvatska se zadnjih desetljeća Ť suočava s problemom starenja stanovništva, što se odražava se na Ť sve aspekte društva, od zdravstvene i socijalne skrbi, preko radno-ekonomskih odnosa, do odnosa unutar obitelji. Cilj ovog Ť istraživačkog projekta bio je, s jedne strane, utvrditi i pratiti Ť demografska kretanja starog stanovništva u Hrvatskoj, posebno umirovljenika, a s druge strane, ispitati stavove i očekivanja Ť ljudi u vezi s umirovljenjem. Demografski podaci pokazuju da se Ť udio starih ljudi povećava u periodu 1953-1991, a procjenjuje se Ť da će do 2000 godine oko 13,5 % stanovništva Hrvatske biti Ť starije od 65 godina. Medjutim, broj zaposlenih ljudi starih 65 i Ť više godina je opao tijekom zadnjeg desetljeća, a broj umirovljenika se povećao što se odražava u sve nepovoljnijem Ť odnosu broja umirovljenika i broja zaposlenih. Ispitivanje Ť očekivanja o umirovljenju provedeno je na uzorku od 339 radnika i službenika različite dobi i obrazovanja i pokazalo je da žene Ť imaju pozitivnije stavove prema umirovljenju nego muškarci. Oko Ť 30 % ispitanih radnika, većinom muškaraca i visoko obrazovanih, Ť željelo bi nastaviti raditi i nakon što navrše godine za odlazak Ť u mirovinu. Istovremeno s ovim istraživačkim ciljem nastavljeno je Ť ranije započeto istraživanje o utjecaju rada u smjenama na Ť zdravlje, radne sposobnosti i zadovoljstvo radnika. Rezultati su pokazali da, nezavisno od godina starosti i spola, radnici koji Ť rade u 12-satnim smjenama imaju manje poremećen obiteljski i Ť društveni život nego radnici koji rade u 8-satnim smjenama. Ovaj znanstveno-istraživački projekt dio je istoimenog Ť COST A5 projekta od 1992. Rezultati su u periodu 1991-1995 Ť prezentirani na 7 međunarodnih simpozija i publicirani u 13 znanstvenih radova i 10 kongresnih sažetaka.

Ključne riječi: starenje, tehnologija, umirovljenje, stavovi, demografski podaci, rad u smjenama, raspoloženje

Ciljevi istraživanja: Porast starog stanovništva karakterističan je za većinu industrijskih zemalja, a zadnjih desetljeća poprima značenje svjetskih razmjera. Starenje stanovništva odražava se na sve aspekte društva, od zdravstvene i socijalne skrbi, preko radno-ekonomskih odnosa, do odnosa unutar obitelji. Stoga društva s naglašenim procesom starenja nailaze na potrebu za primjerenom pripremom na novonastalu situaciju. Prvi cilj ovog istraživačkog projekta bio je utvrditi i pratiti demografska kretanja starog stanovništva Republike Hrvatske. Statistički podaci o starenju populacije važni su za predvidjanje budućeg trenda i za poduzimanje odgovarajućih mjera u svrhu poboljšanja kvalitete života društva. Posebno interesantni segment starog stanovništva su umirovljenici. U današnje vrijeme sve veće automatizacije proizvodnje postavlja se pitanje starosne granice za prestanak radne aktivnosti i mogućnosti produženog zapošljavanja starijih i radno neaktivnih osoba. Mogućnost takvog zapošljavanja, pored toga što bi imalo pozitivne efekte na ekonomskom planu, djelovalo bi pozitivno i na zadovoljstvo radnika koji umirovljenje doživljavaju kao prisilu, traumatski doživljaj, popraćen znatnim pogoršanjem fizičkog i mentalnog zdravlja. Stoga je drugi cilj ovog projekta bio ispitati očekivanja ljudi o umirovljenju (društvena izoliranost, osamljenost, strah od previše slobodnog vremena, idealna dob za odlazak u mirovinu i sl.) te njihovu potrebu za produženim zapošljavanjem. Istovremeno s ovim istraživačkim ciljem nastavljeno je ranije započeto istraživanje o utjecaju rada u smjenama na zdravlje, radne sposobnosti i zadovoljstvo radnika. Rezultati ovog istraživanja mogli bi pomoći u umanjivanju problema radnika, bilo da se utvrdi odgovarajući sistem izmjena smjena, ili da se za takav rad izabiru ljudi koji ga mogu lakše podnositi.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: COST A5 Ageing and Technology
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities
  Grad: 1049 - Brussels, Belgium

 2. Naziv projekta: 5-08-282 Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske
  Naziv ustanove: Institut za primijenjena druŠtvena istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INA - OKI
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: NIKOLA TESLA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo rada i socijalne skrbi
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Uprava kontrole letenja, Aerodrom Pleso
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Policijska uprava
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Opća bolnica Dubrovnik
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: University of Connecticut, SAD
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 06269-1020 - Storrs, Connecticut, SAD

 9. Naziv ustanove: University College of Swansea
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: SA2 8PP - Swansea, United Kingdom

 10. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr