SVIBOR - Projekt broj: 6-06-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-274


ISELJENIŠTVO KAO ČIMBENIK SVEUKUPNOG RAZVOJA HRVATSK


Glavni istraživač: ČIZMIĆ, IVAN (72682)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 26
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Odjel/Zavod: Institut za primijenjena društvena istraživanja
Adresa: Marulićev trg 19/I
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 417 048
Telefon: 385 (41) 444 650
teleFaks: 385 (41) 448 566

Sažetak: Hrvatska je izrazito iseljenička zemlja. Zbog toga ta pojava sadrži mnoga znanstvena pitanja na koja naša znanost poradi dosadašnjeg političkog položaja Hrvatske (TABU TEMA) nije dala odgovor. Osobitu pažnju privlači aktualan iseljenički pokret za pružanje političke i materijalne pomoći domovini u oslobodilačkom ratu. Podlogu tog pokreta, njegove dosege kao i mogućnosti aplikacije na poslijeratni razvoj Hrvatske, tek treba analizirati i ocijeniti. Tom problemu pristupamo polidisciplinarno, težeći za konkretnom primjenjivosti njegovih rezultata.

Ključne riječi: Hrvati, iseljeništvo, razvoj, etnicitet, suradnja

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog projekta jest odgovor na mnogobrojna istraživačkapitanja, koja se zbog dosadašnjeg političkog okruženja uHrvatskoj nisu smjela ni postavljati. Iseljeništvo je naime, umnogim svojim aspektima bilo tabu-tema. Zbog toga je potrebito:utvrditi približan broj iseljenih Hrvata, evidentirati i kolikoje moguće prikupiti građu (iseljenički tisak, publikacije,dokumente o iseljeničkim društvima i organizacijama itd.) natemelju koje će se rekonstruirati i ocijeniti stanje uiseljeništvu, uspostaviti suradnju sa znanstvenim institucijama uzemljama useljenja koje se bave iseljeničkom problematikom,načiniti adresar hrvatskih društava, organizacija, klubova, župai istaknutih pojedinaca u iseljeništvu, istražiti povijestposlijeratne hrvatske državotvorne emigracije, analizirati iocijeniti stanje u najbrojnijim hrvatskim etničkim zajednicama uSAD, Kanadi, Južnoj Americi i Australiji, istražiti mogućnostgospodarske, znanstvene i kulturne suradnje istaknutih pojedinacau iseljeništvu s odgovarajućim pojedincima i institucijama udomovini. Rezultati ovih istraživanja moći će se primijeniti unizu projekata obnove i poslijeratnog razvoja Republike Hrvatske.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Ethnic conflicts and cooperation in Cleveland, Ohio
  Naziv ustanove: Cleveland State University, Cleveland, U.S.A.
  Grad: Cleveland, U.S.A.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Cleveland State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Cleveland, U.S.A.

 2. Naziv ustanove: Macquarie University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: Sydney, Australia


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tisuću prominentnih Hrvata u svijetu
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Ivan Čizmić, Vice Batarelo, Slavenka Sedlar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr