SVIBOR - Projekt broj: 6-99-186

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-99-186


SPLITSKA REGIJA OD 1880. DO 1941.G. (multidisciplinarna istraživanja)


Glavni istraživač: KALOGJERA, ANTE (90963)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 32
Naziv ustanove: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split (177)
Komunikacija

Sažetak: Povijesno-socijalne prilike splitske regije u periodu 1880-1941. g. Demografski i socijalnogeografski problemi u periodu najintezivnijih previranja u ovom kraju. Književne prilike i njihovi refleksi u društvu, te utjecaji i širem kontekstu kako pisane tako i umnene literature. Lingvistički fenomeni kao splitski govor, sociolingvistika i antroponimija. Glazbena produkcija Splita u spomenutom razdoblju kao i stvaralaštvo, izvođaštvo, obrazovanje i distribucija. Povjest školstva splitske regije i uloga školstva u širem prostoru, pa čak i u nacionalnim okvirima. Značenje i vrijednost kulturno-povjesne baštine i njena povjesno-umjetnička valorizacija. Etnografski razvitak prostora i utjecaj migracija na etnološku stvarnost.

Ključne riječi: povijest, demografija, književnost, lingvistika, muzikologija, školstvo, povjest umjetnosti, etnologija.

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja u prvoj fazi je prikkupljanje građe iz navedenih znanstvenih oblasti, odnosno područja i njeno sistematizranje što do sada nije učinjeno. Istu građu će se u drugoj fazi analizirati i dati određene sinteze. Krajnji cilj će biti objavljivanje više tomova zbornika o društveno-humanističkim istraživanjiam Splitskke regije od 1880-1941.g.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Projekt PMF-a Zagreb, br. 1-10-062, Gewomorfološka karta R. Hrvatske
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Kalođera Ante

 2. Naziv: Projekt Zavoda za jezik HAZU, Antroponimija srpskog pučanstva u Dalmaciji
  Autor(i): Bjelanović Živkko

 3. Naziv: Projekt Ivan Meštrović - analitička monografija
  Autor(i): Kečkemt Duško

 4. Naziv: Projekt Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split "Međusobni odnosi i utjecaji regija i država u području Jadranskoga mora"
  Autor(i): Mimica Ivan

 5. Naziv: Projekt Zavoda za muzikološka istraživanja HAZU Split "Glazbena produkcija u Splitu između dva rata 1918-1941.g."
  Autor(i): Škunca Mirjana

 6. Naziv: Glavni istraživač na projektu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-Split, "Međusovni odnosi i utjecaj regija i država u području Jadranskoga mora"
  Autor(i): Čulinović-Konstatinović Vesna

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr