SVIBOR - Projekt broj: 1-03-178

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-178


ISTRAŽIVANJE DEFEKATA U POLUVODIČIMA


Glavni istraživač: DESNICA, UROŠ (9386)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 113
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 57
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Istraživanje materijala i elektronika
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-4561-111
teleFaks: 385 (0)1-425-497
E-mail: Desnica@irb.hr

Sažetak: U projektu "Istraživanje defekata u poluvodičima" istraživani su mikroskopski defekti (atomi nečistoća ili primjesa, vlastiti defekti kristalne rešetke, kompleksi itd.) i njihov utjecaj na makroskopska svojstva poluvodiča. Ciljevi istraživanja su bili ispitivanje i razumijevanje osnovnih fizikalnih fenomena na nivou atoma, što omogućuje stjecanje kontrole nad defektima, a što je preduvjet za optimizaciju svojstava te "inžinjering" ovih važnih materijala. Posebno su istraženi te uspješno riješeni brojni problemi defekata u: a) siliciju: kisik, ugljik i metalne nečistoće , uključivo i dinamiku njihovih interakcija uslijed raznih tretmana (termički, zračenje itd), a u amorfnom siliciju i vodik; b) galij arsenidu: defekti s dubokim nivoima, te njihova uloga u efektima metastabilnosti, za koje smo pokazali da su odgovorni za niz ranije nerazjašnjenih svojstava opaženih na niskim temperaturama (promjene fotoosjetljivosti, perzistentne struje, tranzijentna fotovodljivost itd.) c) kadmij sulfidu: interakcija dopanata s defektima rešetke, s posljedičnom kompenzacijom električne aktivnosti. Specifične odlike projekta su korištenje velikog broja komplementarnih metoda za dobivanje što cjelovitije i potpunije slike problema, te razgranata međunarodna suradnja, koja nam je omogućila pristup najmodernijoj eksperimentalnoj opremi, te rezultirala sa zajedničkim publikacijama sa 17 inozemnih institucija. Realizacija projekta bila je izuzetno uspješna, tako da su dobiveni rezultati petogodišnjih istraživanja objavljeni u ukupno 100 publikacija, od čega 73 publikacije u međunarodnom tisku, od čega je čak 53 bilo u najkvalitetnijim međunarodnim časopisima, sekundarno referiranim u "Current Contents" (CC).

Ključne riječi: poluvodiči, defekti, nečistoće, dopanti, duboki nivoi, silicij, galij arsenid, kadmij sulfid, optičke metode, Raman spektroskopija, IR spektroskopija, mikro-FTIR

Ciljevi istraživanja: Istraživanje defekata bitan je dio znanosti o poluvodičima jer defekti (mnogo više nego sam osnovni materijal) određuju većinu najvažnijih svojstva poluvodiča. Upravo zato, tek dobro poznavanje defekata na atomskoj skali omogućuje kontrolu makroskopskih svojstava tih materijala, a onda i njihovu upotrebljivost i korisnost u modernim tehnologijama (elektronika, mikro- i opto-elektronika, informatika, telekomunikacije, automatizacija itd.). Cilj predloženog istraživanja bio je produbiti osnovna saznanja o najvažnijim defektima (primjesama, nečistoćama, vlastitim defektima kristalne rešetke) u poluvodičima, te dati doprinos rješavanju nekim od relevantnih problema konkretnih defekata u siliciju, galij arsenidu, i dr.. Cilj je bio istražiti i razumjeti: a) osnovna fizikalna svojstva pojedinog defekta na atomskom nivou, te - gdje je to moguće - odrediti i mikroskopsku strukturu defekta i njegove neposredne okoline; b) dinamička svojstva (interakcije među defektima i s atomima-domaćinima uslijed termičkih, optičkih ili drugih pobuđenja), te c) ulogu i utjecaj defekata na makroskopska svojstva materijala. Namjera je bila istražiti svojstava defekata u danas najvažnijim kao i u najperspektivnijim poluvodičima. U siliciju (monokristaliničnom, polikristaliničnom i amorfnom) su ispitivane najvažnije nečistoće (kisik, ugljik, vodik ..). U binarnim poluvodičkim spojevima, prvenstveno galij arsenidu, te galij fosfidu, kadmij sulfidu kao i u nekim ternarnim spojevima i oksidima studirani su prvenstveno vlastiti defekti kristalne rešetke. Namjera je također bila postići i održati nivo najviše kvalitete tih istraživanja, kako izborom najaktuelnijih problema tako i originalnošću rješavanja tih problema. Smatram da su ti ciljevi vrlo uspješno ostvareni: Uloga i svojstva niza najzanimljivijih defekata su objašnjeni, te su neki od najaktuelnijih problema defekata uspješno riješeni, ili je dan bitan znanstveni doprinos u njihovom razumijevanju. Visoka kvaliteta postignutih rezultata verificirana je objavljivanjem velikog broja radova u najkvalitetnijim svjetskim časopisima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-03-066 Vibracijski fenomeni i interakcije u kondenziranoj materiji
  Naziv ustanove: Institut " Rudjer Bošković "
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-03-180 Istraživanje tankih poluvodičkih filmova
  Naziv ustanove: Institut "Rudjer Bošković"
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universita di Pavia
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Pavia, Italija

 2. Naziv ustanove: MEMS Electronic Materials
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Novara, Italija

 3. Naziv ustanove: CNR,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Pavia, Italija

 4. Naziv ustanove: Universita di Modena
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Modena, Italija

 5. Naziv ustanove: Universita di Trento
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Trento, Italija

 6. Naziv ustanove: IRST
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Trento, Italija

 7. Naziv ustanove: Siemens Telecomunicazioni
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Milano, Italija

 8. Naziv ustanove: Instituto MASCPEC_CNR
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Parma, Italija

 9. Naziv ustanove: Universite Louis Pasteur
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Strasbourg, Francuska

 10. Naziv ustanove: Universitat Konstanz
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Konstanz, Njemačka

 11. Naziv ustanove: Fraunhofer Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Freiburg, Njemačka

 12. Naziv ustanove: Mobil Solar Energy Corp.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Boston, USA

 13. Naziv ustanove: Oak Ridge National Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Oak Ridge, USA

 14. Naziv ustanove: Cabot Corp.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Billerica, MA, USA

 15. Naziv ustanove: University of Albany
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Albany, USA

 16. Naziv ustanove: ICTP
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Trst, Italija

 17. Naziv ustanove: CNRS
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Strasbourg, Francuska

 18. Naziv ustanove: niversite Montpellier II
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Montpellier, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr