SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-025


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 16


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Flow Injection Determination of Thiourea in Acidic Solution Using Flow-through Electrode with AgI-based Tubular Membrane

  Autori:
  Komljenović, Josipa (119831)
  Radić, Njegomir (39595)
  Urednici
  Di Natale, Corrado
  D'Amico, Arnaldo
  Naslov zbornika: The Fifth International Meeting on Chemical Sensors
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italija
  Godina: 1994
  Stranice: od 395 do 398
  Skup: The Fifth International Meeting on Chemical Sensors
  Održan: od 11.07.94 do 14.07.94
  Sažetak: Konstruirana je višenamjenska jodid-selektivna elektroda u čvrstom stanju kao jezgrovit cjevasti senzor s dimenzijama senzorskog dijela: 2,0ž1,2 mm. Opisano je ponašanje, pogodnost i ugradnja cjevaste elektrode u protočno-injekcijski sustav. Primjena cjevaste elektrode ispitana je kod određivanja tiouree u 0,1 M HClO4. Dobiven je linearan kalibracijski dijagram kod grafičkog predočavanja visine pika prema koncentraciji. Kod optimalnih uvjeta (protok: 1,2 mL/min; V-uzorka: 0,2 mL; ŠAg+Ć = 5ž10-5 mol/L) utvrđena je granica određivanja: 0,02 mM.
  Ključne riječi: Protočna-injekcijska analiza, membranska elektroda, tiourea

 2. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kinetičko-potenciometrijsko određivanje željeza(III) u kiseloj sredini korištenjem fluorid ion-slektivne elektrode

  Autori:
  Radić, Njegomir (39595)
  Komljenović, Josipa (119831)
  Urednici
  Hraste, Marin
  Naslov zbornika: XII. SASTANAK KEMIČARA HRVATSKE - SINOPSISI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 178 do 178
  Skup: XII. SASTANK KEMIČARA HRVATSKE
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: U radu je opisana kinetičko-potenciometrijska metodaodređivanja željeza(III), temeljena na reakciji stvaranjaFe(III)-monofluorid kompleksa u kiseloj otopini (pH=2.0). Početnebrzine nastajanja željezo-fluorid kompleksa u otopini, računateiz neravnotežnih vrijednosti potencijala zabilježenih nakondodatka Fe(III), pokazale su proporcionalnost s analitičkomkoncetracijom ovih iona u otopini. Opisani postupak može seuspješno primjeniti za određivanje slobodnog Fe(III) i labilnogFe(III) (kada fluorid može istisnuti slabije ligande) u područjukoličine željeza od 0.001 do 0.020 mmol.
  Ključne riječi: Željezo(III), kinetičko-potenciometrijsko određivanje, fluorid ion-selektivna elektroda

 3. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Potenciometrijsko određivanje aluminija u smjesama 2-propanol + voda korištenjem fluorid ion-selektivne elektrode

  Autori:
  Papa, Miljenko
  Radić, Njegomir (39595)
  Urednici
  Trinajstić, Nenad
  Naslov zbornika: XIII. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA - SINOPSISI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 214 do 214
  Skup: XIII. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: U radu je opisano potenciometrijsko određivanje aluminija usmjesama 2-propanol + voda korištenjem fluorid ion-selektivneelektrode. Na temelju eksperimentalnih vrijednosti (E, pH)zabilježenih tokom titracije računata je ukupna konstantanastajanja aluminij(III)-heksafluorid kompleksa. Uočeno je davrijednost konstante raste s porastom vol % organskog otapala uotopini. Predložena metoda može se uspješno primjeniti zaodređivanje aluminija u reakcijskoj otopini kada je njegovakoncetracija >0.01 mmol/L.
  Ključne riječi: Aluminij(III), potenciometrijsko određivanje, 2-propanol + voda mješavine, fluorid ion-selektivna elektroda

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protočno-injekcijsko određivanje cisteina korištenjem potenciometrijskog cjevastog senzora na bazi AgI

  Autori:
  Komljenović, Josipa (119831)
  Radić, Njegomir (39595)
  Urednici
  Janović, Zvonimir
  Naslov zbornika: XIV skup hrvatskih kemičara-Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 283 do 283
  Skup: XIV Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Konstruiran je višenamjenski protočni senzor sa selektivnom membranom na bazi srebro jodida. Membrana je pripravljena prešanjem smjese srebrenih soli (AgI+ Ag2S) i teflona u prahu. Debljine pripravljenih membrana bile su 1,2 - 1,4 mm. Prije umetanja membrane u tijelo senzora na membrani je načinjen otvor promjera 2,0 mm. Opisane su osobine, pogodnosti i ugradnja cjevaste eletrode u protočni - injekcijski sustav. Primjena cjevaste elektrode ispitana je kod određivanja cisteina u 0,1 M HClO4. Dobiven je linearni kalibracijski dijagram kod grafičkog predočavanja visine pika prema koncentraciji. Opisana metoda kod optimalnih uvjeta (protok: 2,5 mL/min; V-uzorka: 0,2 mL; ŠAg+Ć = 5ž10-5 mol/L) omogućava određivanje cisteina u području koncentracija od 1ž10-4 do 1ž10-1 mol/L.
  Ključne riječi: protočno-injekcijska analiza, membranska elektroda, cistein


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr