SVIBOR - Projekt broj: 1-07-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-025


PRIPRAVA I PRIMJENA SELEKTIVNIH ELEKTRODA


Glavni istraživač: RADIĆ, NJEGOMIR (39595)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Tehnološki fakultet, Split (11)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju Laboratorij za analitičku kemiju
Adresa: Teslina 10/V
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 341 633
teleFaks: 385 (0)21 341 624
E-mail: NJRADIC@MATEH.TEHST.HR

Sažetak: Opisano je potenciometrijsko određivanje žive(II) i tiouree (TU) u jako kiseloj otopini (pH 0 - 1) korištenjem ion-selektivne elektrode u čvrstom stanju sa (srebro-sulfid 25%, AgI 25% i PTFE 50% m/m) - membranom. Nađeno je da se direktnom potenciometrijom kod pH=0 živa(II) može odrediti u prisutnosti koncetracije željeza(III) od 1 mmol/L. Linearan odziv elektrode prema TU raspravljen je preko stvaranja Ag-TU kompleksa na izloženoj površini membrane. Korištenjem fluorid ion-selektivne elektrode (FISE) predložene su dvije kinetičke metode. Opisana je kinetičko-potenciometrijska metoda određivanja Fe(III) temeljena na stvaranju željezo(III)-monofluorid kompleksa u kiseloj otopini. Potenciometrijska metoda određivanja N-acetilcisteina (NAC) temeljena je na njegovom redukcijskom djelovanju prema Fe(III) u kiseloj fluoridnoj sredini, pH=2. Metoda određivanja NAC-a opisana je kao ravnotežni i kinetički postupak. Korištenjem Cu(II)-ISE i (Cu(II), EDTA, La(III)) - unutarnje otopine, novi reverzibilni kontakt na unutarnjoj površini La(III)-fluorid membrane pripravljen je i ispitan. Stvaranje aluminij-fluorid kompleksa u smjesama voda/acetonitril istraženo je korištenjem FISE. Određena je ukupna konstanta stvaranja aluminij(III)-heksafluoro kompleksa. Opisano je potenciometrijsko određivanje cisteina (Cys) u vodenoj otopini jodid-selektivnom elektrodom s membranom (Ag2S + AgI). Opisana je priprava CuI + Ag2S i Cu2(HgI4) + Ag2S membrana hidrofobizirana s PTFE. Prešane membrane ispitane su kao elektrokemijski senzori za bakar(II) i jodid ione. Konstruiran je višenamjenski protočni senzor s membranom na bazi srebro jodida. Primjena cjevaste elektrode ispitana je kod određivanja cisteina i tiouree.

Ključne riječi: Potenciometrijska metoda, kinetičko-potenciometrijsko određivanje, protočna-injekcijska analiza, ion-selektivne elektrode, cjevasta izvedba, živa(II), željezo(III), bakar(II), tiourea, N-acetilcistein, cistein

Ciljevi istraživanja: Postupak priprave ion-selektivnih elektroda u čvrstom stanju s različitim membranama istražen je u laboratoriju. Naš cilj bio je razvoj jednostavnih metoda direktne potenciometrije za određivanje metalnih iona (živa(II), bakar(II), željezo(III),...) ili nemetalnih vrsta (tiourea, cistein, N-acetilcistein, ...). Osim toga, naš cilj bio je i priprava CuISE s prešanom tabletom koja sadrži jednu umjereno topljivu Cu(I) sol umjesto široko korištenog CuS (ili bakar(I)-sulfida). Kao elektroaktivni materijal za pripravu membrana korištene su sljedeće smjese slabo topljivih soli: Cu(I)-jodid + srebro-sulfid; Cu(I)-tetrajodomerkurat(II) + srebro-sulfid. Ponašanje CuISEa s ovim membranama nadalje se istražuje. Kombinacijom jednostavnosti kinetičke metode s prednostima fluorid ion-selektivne elektrode (niska granica detekcije, visoka selektivnost) stvara se izvanredna analitička tehnika za određivanje metalnih iona koji formiraju komplekse s fluoridom. Istraživanja su planirana u cilju razvoja dva kinetičko-potenciometrijska postupka za određivanje: željeza(III) i N-acetilcisteina. Kako se protočno-injekcijska analiza (PIA) naglo razvija u moćno analitičko oruđe s mnogo prednosti, naš cilj je razvoj jednostavnog PIA-sustava s protočnim potenciometrijskim senzorima. Istraživanje je planirano u cilju konstrukcije višenamjenske elektrode u čvrstom stanju s jodid-selektivnom membranom kao kompaktnim cjevastim senzorom. Sklopljena elektroda primjenit će se kao senzor u PIA-sustavu za određivanje tiouree i cisteina.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Cincinnati
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: OH 45221 - Cincinnati, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr