SVIBOR - Projekt broj: 1-07-043

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-043


RAZVOJ (BIO)SENZORA I KOMPJUTORIZIRANE INSTRUMENTACIJE


Glavni istraživač: GRABARIĆ, BOŽIDAR (14042)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Adresa: Marulićev trg 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 440 241
teleFaks: 385 (0)1 4550 725
Telefon: ++34 3 402 1277 (do 1.10.96.)
teleFaks: ++34 3 402 1233 (do 1.10.96.)
E-mail: voltamp@quimio.qui.ub.es ( " )
teleFaks: 385 (0)1 443 647
Telefon: 385 (0)1 443 647

Sažetak: Razvoj i primjena kemijskih senzora spada u Ť najinterdiscipliniranija područja današnjeg stupnja razvoja. Na Ť tom području isprepliću se znanja kemije, fizike i biologije Ť (fizikalne kemije, biokemije i biofizike) sa Ť matematičko-statističkim (kemometrijskim) i inženjersko-tehničkim Ť odnosno tehnološkim znanjima proizvodnje. U ovom projektu Ť istražene su mogućnosti nekih elektrokemijskih i optokemijskih Ť senzora, istražene su kemijske reakcije od potencijalnog Ť interesa za senzorsku primjenu, kemometrijske metode obrade i Ť dekonvolucije senzorskih signala i kompjutorizirana senzorska Ť mjerenja. Savladana je tehnologija proizvodnje desetak ionsko Ť selektivnih elektroda, koje svojom modifikacijom mogu proširiti Ť spektar analita za senzoriranje i/ili povećati osjetljivost i Ť selektivnost senzora.

Ključne riječi: elektrokemijski senzori, optokemijski senzori, kompjutorizirana mjerenja, ionsko selektivne elektrode, ultramikroelektrode, voltametrija, kronoamperometrija, potenciometrija, spektrofotometrija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja na ovom projektu su ambiciozniji odsredstava koja su bila na raspolaganju: 1. Unaprijediti postojeću kompjuteriziranu instrumentaciju razvijenu na temelju istraživanja u ranijim projektima u skladu s razvojem mikroelektronike i računala. Očekuju se savršeniji kompjutorizirani sustavi za elektrokemijska i spektrometrijska mjerenja kao i unaprijeđenje paketa za programsku podršku kompjutoriziranog mjerenja i postupanja s podacima. 2. Razviti sklopove za povezivanje i programsku podršku za kompjuterizirane simultano povezane tehnike (hyphenated technique) npr. elektrokemijske-spektrometrijske-kromatografske. 3. Razviti nekoliko tipova voltametrijskih i amperometrijskih senzora (globalnih i specifičnih) za određivanje različitih ionskih i molekulskih vrsta. 4. Posebnu pažnju posvetiti minijaturizaciji elektrokemijskih senzora težeći razvoju instrumenta u senzora na jednom mikroelektroničkom sklopu (single chip sensing unit). Istraživanja s ultramikroelektrodama (< 10 mikrometara). 5. Razviti tehnologiju izrade potenciometrijskih senzora s polikristaličnim membranama kao i polimernim membranama u koje su ugrađeni selektivni ionofori. Istražiti ionoforska svojstva nekih makrolidnih antibiotika (suradnja s dr. S.Mutakom iz "Pliva" Istraživaja i razvoj, započeto koncem 1993). 6. Specijalizirati na području biokemijskog inženjerstva kako bi se ta iskustva upotrijebila za razvoj elektrokemijskih biosenzora, posebno za prehrambenu i farmaceutsku industriju, te analizu tla (suradnja s prof.dr. N.Košarićem iz Londona, Kanada). 7. U suradnji s prof.dr. O Wolfbeisom iz Graza savladati tehnologiju izrade i istraživanja s optokemijskim senzorima (Ivana Murković započela je izradu doktorske disertacije koncem 1993). 8. Primijeniti kemometričke tehnike težeći razvoju "inteligentnih" senzora. Suradnja Prof.dr. B.S. Grabarića kao gostujućeg profesora na Sveučilištu u Barceloni s Prof.dr. M. Estebanom i Prof.dr. R. Taulerom (započeto koncem 1993). 9. Okupiti na ovom projektu posebno mlade istraživače i povezati se sa vodećim svjetskim istraživačkim skupinama kako bi sestvorila jezgra istraživača za jedan potencijalni hrvatski Centar za razvoj i primjenu kemijskih senzora.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: The University of Western Ontario, Faculty of Engineering Science, Department of Chemical and Biochemical Engineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: N6A 5B9 - London, Ontario, Canada

 2. Naziv ustanove: Universitat de Barcelona, Facultat de Quimica, Departament de Quimica Analitica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 08028 - Barcelona, Španjolska

 3. Naziv ustanove: Pliva, Istraživanje i razvoj
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Karl-Franzens Universitat, Institut fur Organische Chmie, Analitische Division
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

 5. Naziv ustanove: Universitat Autonoma de Barcelona
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Bellaterra, Španjolska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Ionsko osjetljive elektrode
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): S. Milardović, I. Kruhak, B.S. Grabarić

 2. Naziv: Programski paket ONLINE za vodjenje, prikupljanje podataka i obradu podataka
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): M. Tkalčec, T. Ferber

 3. Naziv: Programski paket SENSIG u MATLAB-u za obradu eksperimentalnih podataka
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): B.S. Grabarić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr