SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-07-112

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-07-112


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 7


Naslov: Association Reaction of Na(+) and Br(-) Ions in (70, 80, 90 and 95 Mass per Cent) tert-Butanol-Water Mixtures

Autori:
Tominić, Ivo (75944)
Radačić, Jasminka (199970)
Mekjavić, Ivica (30354)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 3
ISSN: 0011-1643
Volumen: 67
Godina: 1994
Stranice: od 307 do 314
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Iz mjerenih vrijednosti za molarnu provodnost elektrolita NaBr raznih koncentracija u 70,80,90 i 95%-tnoj smjesi terc. butanol-voda dobivena je granična molarna provodnost (Lo) i konstanta asocijacije (KA) upotrebom jednadžbi Fuoss-Hsia i Lee-Wheaton. Dobivene konstante pri raznim temperaturama (15-35C) upotrebljene su za određivanje standardnih termodinamičkih veličina za reakciju asocijacije iona Na(+) i Br(-). Izvršena je usporedba dobivenih vrijednosti s analognim literaturnim podacima za elektrolit HBr.
Ključne riječi: Molarna provodnost,natrijev bromid,asocijacija iona,smjese terc. butanol-voda,termodinamičke veličine.

Naslov: The Stability Constants of Cadmium Chloride Complexes in (10,30 and 50 Mass per Cent) Acetone-Water Mixtures from Electromotive Force Measurements

Autori:
Višić, Marija (91231)
Mekjavić, Ivica (30354)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 1
ISSN: 0011--164
Volumen: 69
Godina: 1996
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Potenciometrijskom metodom određene su konstante stabilnosti (K'n) za Cd-klorid(n) komplekse (n=1-4) pri raznim ionskim jakostima u 10,30 i 50%-tnoj smjesi aceton-voda.Iz tih vrijednosti dobivene su termodinamičke konstante stabilnosti (Kn) za n=1,2 i 3 u 10%-tnom acetonu, a u ostalim smjesama još i za n=4. Konstante Kn dobivene pri raznim temperaturama (15-35C) upotrebljene su za određivanje standardnih termodinamičkih veličina za reakcije nastajanja spomenutih kompleksa. Izvršena je usporedba određenih vrijednosti s analognim literaturnim podacima za smjese 2-propanol-voda.
Ključne riječi: Potenciometrija,kadmij-klorid kompleksi,konstante stabilnosti,smjese aceton-voda,termodinamičke veličine.

Naslov: Thermodynamics of the Cell: Cd(Hg)satd./CdCl2(m)/AgCl/Ag in (10,30 and 50 Mass per Cent) Acetone-Water Mixtures

Autori:
Višić, Marija (91231)
Mekjavić, Ivica (30354)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 1
ISSN: 0011-1643
Volumen: 69
Godina: 1996
Broj referenci: 17
Jezik: engleski
Sažetak: Iz mjerenih vrijednosti EMS članka za razne koncentracije CdCl2 u 10,30 i 50%-tnoj smjesi aceton-voda i uz upotrebu literaturnih podataka za konstante stabilnosti Cd-kloridnih kompleksa određena je standardna EMS članka. Te vrijednosti za razne temperature (20-40C) omogućile su određivanje standardnih termodinamičkih veličina za reakciju članka, za prijenos CdCl2 iz vode u ispitivana miješana otapala, kao i za koeficijente aktiviteta CdCl2. Dobivene termodinamičke veličine su uspoređene s vrijednostima iz literature za smjese 2-propanol-voda, a vrijednosti za prijenos CdCl2 također i s onima za prijenos elektrolita HBr u smjese aceton-voda i 2-propanol-voda.
Ključne riječi: Elektromotorna sila,kadmij klorid,smjese aceton-voda,termodinamičke veličine,koeficijenti aktiviteta.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr