SVIBOR - Projekt broj: 1-07-112

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-112


SVOJSTVA ELEKTROLITA U MIJEŠANIM OTAPALIMA


Glavni istraživač: MEKJAVIĆ, IVICA (30354)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Tehnološki fakultet, Split (11)
Odjel/Zavod: Laboratorij za fizikalnu kemiju
Adresa: 21000 Split, Teslina 10
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 341633
teleFaks: 385 (0)21 341624

Sažetak: Na osnovi mjerenja provodnosti elektrolita NaBr u smjesama terc. butanol-voda i 2-butanol-voda u temperaturnom području 15-35řC, te primjenom raznih jednadžbi za provodnost, odredit će se konstanta asocijacije (KA), radius ionskih parova (R) i granična molarna provodnost (Lo). Iz poznavanja KA pri raznim temperaturama odredit će se termodinamičke veličine za reakciju asocijacije Na+ i Br- iona. Utvrdit će se utjecaj dielektrične konstante i alkoholne komponente na te veličine. Na osnovi mjerenja elektromotorne sile (EMS) koncentracijskog članka s prijenosom u smjesama terc. butanol-voda u temperaturnom području 15-35řC odredit će se konstante stabilnosti za razne Cd-kloridne komplekse kao i termodinamičke veličine za reakcije nastajanja tih kompleksa. Iz mjerenja EMS kemijskih članaka bez prijenosa s elektrolitom Cd-kloridom u istim smjesama i istom temperaturnom području, te koristeći prije dobivene podatke, odredit će se standardna EMS članka. Ovi podaci će omogućiti dobivanje termodinamičkih veličina koje ukazuju na kiselo-bazna svojstva otapala i njihovu strukturu.

Ključne riječi: Miješana otapala, provodnost, natrij-bromid, asocijacija iona, termodinamičke veličine, potenciometrija, kadmij-klorid kompleksi, konstante stabilnosti.

Ciljevi istraživanja: Svrha istraživanja je upoznavanje reakcija asocijacije iona elektrolita tipa 1-1 i reakcije nastajanja raznih kompleksa elektrolita tipa 2-1 u miješanim otapalima s nižim dielektričnim konstantama gdje je voda jedna komponenta. Reakcija asocijacije je ispitana kod elektrolita HBr na osnovi mjerenja provodnosti u smjesama voda-izomeri butanola i započeta su analogna ispitivanja s elektrolitom NaBr. Cilj je upoznati prikladnost pojedinih teoretskih jednadžbi za provodnost za izračunavanje granične molarne provodnosti elektrolita, konstante asocijacije i razmaka iona u nastalim ionskim parovima, zatim na osnovi dobivenih parametara zaključiti na mehanizam prijenosa iona, termodinamiku reakcije asocijacije i karakter ionskih parova, te konačno upoznati utjecaj dielektrične konstante otapala i organske komponente na dobivene parametre. Reakcija kompleksacije je proučavana kod elektrolita Cd-klorida u smjesama 2-propanol-voda i aceton-voda, a mjerenja su započeta u smjesama terc. butanol-voda. Cilj je određivanje konstanti stabilnosti nastalih Cd-kompleksa i upoznavanje termodinamike tih reakcija kao i utjecaj organske komponente na te parametre. Rezultati istraživanja reakcije kompleksacije omogućavaju nadalje, uz dodatna mjerenja, upoznavanje termodinamičkih veličina za reakciju prijenosa elektrolita Cd-klorida iz vode u ispitivana miješana otapala, a to pruža mogućnost dobivanja uvida u njihovu strukturu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr