SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-112

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-112


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 7


 1. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Konstante stabilnosti kadmij klorid kompleksa u smjesama terc. butanol-voda

  Autori:
  Mekjavić, Ivica (30354)
  Višić, Marija (91231)
  Tomaš, Renato (900689)
  Urednici
  Janović, Zvonimir
  Naslov zbornika: 14. Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 207 do 207
  Skup: 14. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Potenciometrijskom metodom prema Ledenu određene su konstante stabilnosti (K'n) Cd-klorid(n) kompleksa (n=1-4) u 10 i 30%-tnoj smjesi terc. butanol-voda pri raznim ionskim jakostima i temperaturama (15-40C). Iz K'n vrijednosti dobivene su termodinamičke konstante stabilnosti (Kn), a iz njih standardne termodinamičke veličine za reakcije nastajanja kompleksa. Ustanovljen je utjecaj dielektrične konstante na dobivene veličine, a iz usporedbe s podacima iz literature za smjese 2-propanol-voda i aceton-voda također i karakter organske komponente u otapalu.
  Ključne riječi: Potenciometrija,kadmij klorid kompleksi,smjese terc. butanol-voda,konstante stabilnosti,termodinamičke veličine.

 2. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Asocijacija Na(+) i Br(-) iona u smjesama 2-butanol-voda

  Autori:
  Tominić, Ivo (75944)
  Radačić, Jasminka (199970)
  Mekjavić, Ivica (30354)
  Naslov zbornika: 14. Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 208 do 208
  Skup: 14. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Iz mjerenja molarne provodnosti elektrolita NaBr raznih koncentracija u smjesama 2-butanol-voda s 90 i 95 mas.% alkohola u temperaturnom području 15-35C određena je granična molarna provodnost i konstanta asocijacije pomoću jednadžbi Fuoss-Hsia i Lee-Wheaton, te ostale termodinamičke veličine za reakciju asocijacije. Raspravljen je odnos dobivenih veličina i odgovarajućih literaturnih vrijednosti za HBr u istim smjesama te je povezan s ponašanjem tih dvaju elektrolita u smjesama terc. butanol-voda.
  Ključne riječi: Molarna provodnost,natrijev bromid,asocijacija iona,smjese 2-butanol-voda,termodinamičke veličine.

 3. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termodinamička svojstva kadmij-klorida u miješanim otapalima
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Datum obrane: 12.07.91
  Broj stranica: 146
  Autor: Višić znanstveni asistent Marija
  Rad: Doktorat


 4. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termodinamička svojstva elektrolita u miješanim otapalima
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Datum obrane: 28.11.92
  Broj stranica: 123
  Autor: Tominić znanstveni suradnik Ivo
  Rad: DoktoratMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr