SVIBOR - Projekt broj: 1-07-185

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-185


STUDIJ STRUKTURE I REAKCIJA KARBOKATIONA


Glavni istraživač: SUNKO, DIONIS (45491)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 13
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Adresa: Strossmayerov trg 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 432-580
Telefon: 385 (0)41 434-770
teleFaks: 385 (0)41 432-526
E-mail: desunko at olimp.irb.hr
E-mail: mihalic at srcapp.srce.hr

Sažetak: Nedavno usavršena tehnika matrične izolacije karbokationskih međuprodukata omogućuje nastavak istraživanja strukture i reaktivnosti ovih kratkoživućih vrsta kombiniranom primjenom spektroskopskih, kinetskih i kvantno-mehaničkih metoda. Od posebnog su interesa studije interakcija dalekog dosega, molekularnih pregrađivanja i izotopskih efekata, te usporedba eksperimentalnih rezultata dobivenih pod uvjetima matrične izolacije s onima dobivenim pod solvolitskim uvjetima odnosno računskim putem na semiempirijskom i ab initio nivou. Na modelnim sistemima istražuju se mehanizmi biomimetskih ciklizacija pod micelarnim uvjetima koji simuliraju enzimski katalizirane biosintetske procese poput onih u biogenezi terpena i steroida.

Ključne riječi: karbokationi, matrična izolacija, solvoliza, izotopni efekti, molekularna pregrađivanja, efekti dalekog dosega, spektroskopija, kvantno-mehanički računi, biomimetske ciklizacije, micelarni sustavi

Ciljevi istraživanja: 1. IstraŽiti stabilnost karbokationa i ostalih ispitivanih vrsta u superkiseloj okolini. 2. Razraditi najbolju metodu za njihovu izolaciju. 3. IstraŽiti njihovu aktivnost (spektroskopskim) mjerenjem elektronskih efekata odgovornih za kemijsko ponašanje. 4. Odrediti vibracijske strukture kationa i/ili sličnih vrsta. 5. Ispitivati odnos među vibracijskom strukturom i kemijskom reaktivnošću u slučajevima kada su ti ioni i slične vrste smetane jakim kemijskim agensima. 6. Proučiti mehanizme biomimetskih ciklizacija pod micelarnim uvjetima koji simuliraju enzimski katalizirane biosintetske procese poput onih u biogenezi terpena i steroida.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr