SVIBOR - Projekt broj: 1-07-187

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-187


SINTEZE I KEMIJA ADAMANTANA I SRODNIH POLICIKLIČKIH MOLEKULA


Glavni istraživač: MAJERSKI, KATA (27342)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 69
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 23
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 425-648
teleFaks: 385 (01) 425-647
E-mail: MAJERSKI@OLIMP.IRB.HR

Sažetak: U okviru naših kontinuiranih istraživanja koja obuhvaćaju sintezu i studij reaktivnosti policikličkih molekula, pripravljeni su brojni derivati adamantana i protoadamantana. U cilju boljeg poznavanja kemijske reaktivnosti netetraedrijskih ugljikovih atoma pripravljeni su adamantanski derivati propelana s malim prstenima te 1,2-metanoadamantan, molekula s izvijenom sigma vezom i ispitivana je njihova reaktivnost prema elektrofilima, nukleofilima i slobodnim radikalima. Dio programa obuhvaća studij pi-interakcija policikličkih beta,gama-nezasićenih ketona u uvjetima direktne i senzibilizirane fotolize te u različitim otapalima. Također je pripravljena serija protoadamantanskih ketona i studirana njihova fragmentacija u spektrometru masa. Pripravljen je i niz adamantanskih derivata obilježenih deuterijem te studiran utjecaj deuterija na C-13 kemijske pomake. Isto tako, istraživanja uključuju dizajn i sinteze novih makrocikličkih polietera koji u svojim prstenima sadrže policikličke molekule kao krute komponente lipofilnih svojstava. U okviru studija biološki aktivnih derivata adamantana, pripravljeni su 1-(2-fenil-2-adamantil)amini i ispitivana je njihova biološka aktivnost u odnosu na fenciklidin.

Ključne riječi: fotokemija, beta,gama-nezasićeni ketoni, fotoliza senzibilizirana acetonom, 4-metilen-2-adamantanon, 4-metilen-2-protoadamantanon, 4-metilen-4-homoadamantan-2-on, zasićeni i nezasićeni protoadamantanski ketoni, ciklopropanacija, derivati adamantilamina, biološka aktivnost, 2-aminoadamantilkarbonitrili, 4-aminoprotoadamantilkarbonitrili, adamantil-fenciklidin, polinitropoliciklički kavezasti spojevi, deuterijski izotopni efekti, prijenos efekta polja kroz prsten, C-13 kemijski pomaci, udaljena hiperkonjugacija, isotopomeri 2-adamantanona, 2-supstituirani adamantani, derivati 2-metilen-d2-adamantana, /3.1.1/propelan, policiklički nezasićeni ketoni, 1,2-metanoadamantan, uvijena sigma-veza, makrociklički tioeteri, derivati trans-biciklo/4.1.0/hept-3-ena, supstituirani brendenski derivati.

Ciljevi istraživanja: -Razvoj novih sintetskih metoda. -Istraživanje odnosa struktura-reaktivnost u cilju predviđanja tijeka organsko-kemijskih reakcija. -Razrada sinteza novih, potencijalno biološki aktivnih, adamantanskih spojeva. Zahvaljujući svojoj krutoj i dobro definiranoj geometriji, adamantanski kao i srodni policiklički spojevi posjeduju jedinstvena svojstva te imaju značajnu ulogu u organskoj kemiji kao modeli za studij reakcijskih mehanizama, stereokemije te spektroskopskih istraživanja. Očekuje se da rezultati istraživanja doprinesu boljem razumijevanju prirode i reaktivnosti veze između netetraedarskih ugljikovih atoma i prošire naše spoznaje o kemiji ugljika općenito, što je temelj organske kemije. Ovakova istraživanja omogućuju izobrazbu mladih kadrova i povećanja znanstvene kompetentnosti u cilju uspješnijeg prijenosa znanstvenih informacija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PN 832 Nontetrahedral Saturated Carbon Atoms
  Naziv ustanove: National Science Foundation
  Grad: DC 20550 - Washington, USA

 2. Naziv projekta: Deuterium Isotope Effects on Nuclear Shielding in Rigid Polycyclic Molecules
  Naziv ustanove: Internationales Buero KFA
  Grad: 5170 - Juelich, Germany

 3. Naziv projekta: JF-141 Synthesis and Chemistry of Novel Polycarbocyclic Cage compounds. Cage Compounds as Rigid, Lipophilic Units in the Constructions of Macrocyclic Hosts."
  Naziv ustanove: National Science Foundation
  Grad: DC 20550 - Washington, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: University of Toledo (Prof. James L. Fry), Toledo, OHIO 43606, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Toledo, USA

 2. Naziv ustanove: University of North Texas (prof. A.P. Marchand)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Denton, SAD

 3. Naziv ustanove: Universitaet-Gesamthochschule (Prof. H. Guenther)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Siegen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr