SVIBOR - Projekt broj: 1-08-004

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-004


BIOGEOGRAFSKA RAZDIOBA, KARTIRANJE I RAZVOJ EKOSUSTAVA HRVATSKOG KRASA


Glavni istraživač: LOVRIĆ, ANDRIJA-ŽELIMIR (57266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 59
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561075
teleFaks: 385 (0)1 420437
E-mail: vstrpic@public.srce.hr

Sažetak: Kraški ekosustavi karbonatnih područja obuhvaćaju preko polovice Ť Republike Hrvatske i čak 3/4 svih hrvatskih krajeva, ali su dosad Ť u biogeografskom i sinekološkom pogledu bili znatno slabije Ť proučeni od naših izvankraških prostora. Predložena istraživanja Ť su obuhvatila poredbene analize vaskularne i talofitne flore, te Ť više faune (vertebrata) u odnosu na litološke i bioklimatske Ť faktore na zajedničkim odabranim postajama. Zatim je uslijedilo Ť sustavno pregledno kartiranje (1:500.000) biocenoza i ekosustava Ť cijelog hrvatskog krasa i onda detaljno kartiranje (1:50.000) oko Ť najbogatijih i specifičnih postaja. Nadalje se analizirala Ť organizacijska gradacija kraških ekosustava kao Ť biocenotsko-pejsažnih kompleksa, njihove bioklimatske Ť makrozonacije i najvišeg stupnja plurizonalnih geosustava i Ť nodaksijalnih biogenetskih suprastruktura, prema suvremenoj Ť metodici geoekologije u zapadnoj Europi i Americi. Također se Ť detaljnije razradila tiplogija, klasifikacija i biodinamika Ť ranijih i izumrlih paleocenoza naših kraških prostora u geološkoj Ť povijesti, prema najnovijim egzaktnim metodama svjetske Ť paleocenologije.

Ključne riječi: Kras, Dinaridi, geoekologija, biodinamika, biocenoze, bioindikatori, kartiranje, endemi, relikti, paleocenoze, degradacija

Ciljevi istraživanja: a) Stvaranje i razvoj interdisciplinarne ekipe za krašku ekologiju i biogeografiju. b) Obrazovanje i usavršavanje mlađih stručnjaka raznih profila (npr. geobotaničara, zooekologa, geoekologa, pedoekologa, kartografa i dr.) koji bi stekli kvalifikacije izradom teza na kraškoj problematici. c) Objava kartografskih prikaza tipologije i zonacije ekosustava i biocenoza hrvatskog krasa te njihovih primjenjenih tematskih izvoda (1:500.000) s kategorizacijom stupnjeva degradacije, ugroženosti, raznolikosti i bogatstva, a zatim i detaljnije ekološko-topografske karte (1:100.000) oko najbogatijih reprezentativnih postaja. d) Detaljnije spoznaje o dinamici i razvojnom slijedu izumrlih i današnjih kraških biocenoza i ekosustava tijekom geološke povijesti, a na temelju toga i postizanje što je moguće egzaktnijih prognoza o našim budućim kraškim biocenozama i ekosustavima povezanim s današnjim klimatskim promjenama i antropogenom degradacijom. e) Iz svih očekivanih spoznaja i ranijih iskustava, izvela bi se prostorna kartografska rajonizacija hrvatskog krasa s obzirom na optimalne mogućnosti njegova budućeg korištenja, uz izdvajanje zona najmanjeg rizika s najvećim mogućnostima raznolike eksploatacije, te područja koje treba prvenstveno zaštititi i izbjegavati njihovu degradaciju zbog izrazitih opasnosti njihove nepovratne destabilizacije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr