SVIBOR - Projekt broj: 2-04-167

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-04-167


KARTIRANJE GEOHIDRAULIČKIH PARAMETARA POMOĆU GEOELEKTRIČNOG SONDIRANJA


Glavni istraživač: ŠARIN, ANTE (46130)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za hidrogeologiju i inžinjersku geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 518 300
teleFaks: 385 (0)1 512 260
E-mail: hgig@magi.igi.hr

Sažetak: U siječnju 1991. počeo je jedan primjenjeno hidrogeološki istraživački projekt na polju elektro-hidrauličke analogije u prostranoj aluvijalnoj poroznoj sredini zasićenoj podzemnom vodom uobičajene slanosti. Koristeći podatke geoelektričnog sondiranja, važni gehidraulički parametri mogu biti ocijenjeni dovoljno točno a znatno jeftinije u odnosu na konvencionalne metode. Metoda računa potrebnih geohidrauličkih parametara: indeksa transmisivnosti i indeksa procjeđivanja je istražena i definirana. Rezultati istraživanja mogu biti primijenjeni za: izbor optimalnih mjesta i rasporeda crpilišta, određivanje zona sanitarne zaštite crpilišta, ocjenu napajanja aluvijalnog vodonosnika infiltracijom padalina, te za ocjenu ugroženosti podzemne vode poljoprivrednim onečišćenjem (gnojiva i pesticidi). Ovi rezultati mogu biti primijenjeni u gotovo svim ravnicama velikih europskih rijeka uutar umjerenog klimatskog pojasa. Međunarodna suradnja ima očite prednosti. Nekoliko je ustanova iz Njemačke, Mađarske, Austrije, Italije i dijelom iz Francuske pozitivno odgovorilo na prijedloge za suradnjom. Dio ovog istraživačkog projekta ("Kartiranje vertikalne propusnosti nevezanih sedimenata u prostranim riječnim ravnicama pomoću geofizičkog istraživanja") je doprinos jednom međunarodnom istraživačkom projektu u organizaciji Komisije Europske zajednice (COST Akcija 66 "Pesticidi - tlo - okoliš").

Ključne riječi: Elektro-hidraulička analogija, indeks hidrauličke vodljivosti, indeks transmisivnosti, indeks procjeđivanja, aluvijalni vodonosnik, polupropusni pokrov, prostrane rječne ravnice, sjeverna Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj ovog primijenjeno hidrogeološkog istraživačkog projekta je odrediti pouzdan odnos izmeđo dvaju parametara, hidrauličke vodljivosti i specifične električne otpornosti nevezanih klastita zasićenih slatkom podzemnom vodom i koji se nalaze u prostranim riječnim ravnicama sjeverne Hrvatske. Nakon odredbe ovog odnosa, dva približna geohidraulička parametra: indeks transmisivnosti i index procjeđivanja mogu biti izračunati iz podataka plitkog geoelektričnog sondiranja. Ovi indeksi određuju prilično točno horizontalni i vertikalni tok podzemne vode u prostranim aluvijalnim naslagama. Vrijednosti parametara, dobivene na takav način i nanijete na karte, mogu pomoći pri rješavanju brojnih važnih vodno gospodarskih problema u ovim riječnim ravnicama. To su: pronalaženje vrlo izdašnih vodonosnika, lociranje optimalnih mjesta za crpilišta, modeliranje vodonosnika, određivanje zona sanitarne zaštite crpilišta, ocjenu veličine infiltracije padalina i ugroženost podzemne vode poljoprivrednim onečišćenjem (gnojiva i pesticidi). Rezultati istraživanja mogu biti primijenjeni ne samo u ravnicama velikh rijeka sjeverne Hrvatske nego također u gotovo svakoj takvoj riječnoj ravnici unutar umjerenog klimatskog pojasa. Ova je istraživačka metoda vrlo brza, dovoljno točna i najmanje nekoliko puta jeftinija nego ranije primjenjivane metode. Cilj ie također pokrenuti međunarodnu istraživačku suradnju u sklopu ovog projekta; bilo kroz kooperaciju u znanosti i tehnologiji Europske unije (COST Akcije), ili putem bilateralne znanstvene suradnje. Postigavši to, (a) broj bi istraživačkih pilot-područja bio povećan, (b) bio bi korišten ogroman europski znanstveni potencijal i (c) odnos hidraulička vodljivost/ električna otpornost, osnova ovog istraživačkog projekta, bio bi točnije određen.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-04-167 Kartiranje geohidrauličkih parametara pomoću geoelektričnog sondiranja
  Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-04-167 Kartiranje geohidrauličkih parametara pomoću geoelektričnog sondiranja
  Naziv ustanove: Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 2-04-167 Kartiranje geohidrauličkih parametara pomoću geoelektričnog sondiranja
  Naziv ustanove: GEOFIZIKA, Poduzeće za geofizička istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 2-04-167 Kartiranja geohidrauličkih parametara pomoću geoelektričnog sondiranja
  Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zavod za geologiju i paleontologiju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biologiju i molekularnu genetiku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Javno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" (Novčana potpora u '94. i '95.god. zbog primjene rezultata istraživanja)
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Biotehnički fakultet, Zavod za agronomiju, Univerzitet Ljubljana
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenia

 5. Naziv ustanove: Centre de Recherches de Versailles, Departement de Phytopharmacie et d'Ecotoxicologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 78026 - Versailles Cedex, France

 6. Naziv ustanove: Fac. Sci. Agron de I'Etat, Laboratoire de Chimie Analytique
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 5030 - Gembloux, Belgique

 7. Naziv ustanove: Institut fuer Okologische Chemie
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 8050 - Freising-Attaching, Germany

 8. Naziv ustanove: Ministerio Dell'Agricoltura e delle Foreste, Instituto sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 50121 - Firenze, Italy

 9. Naziv ustanove: Water Resources Research Centre, VITUKI
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 1095 - Budapest, Hungary

 10. Naziv ustanove: Lehrstuhl fuer Hydraulik und Grundwasser, Institut fuer Wasserbau, Universitaet Stuttgart
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 7000 - Stuttgart, Germany

 11. Naziv ustanove: Bundesahstalt fuer Geowissehchaften und Rohstoffe
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 30631 - Hannover, Germany

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr