SVIBOR - Projekt broj: 2-05-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-255


ISTRAŽIVANJE FIZIKALNIH POJAVA U ELEKTRIČNIM STROJEVIMA


Glavni istraživač: BAN, DRAGO (1914)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 83
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 6129 770
teleFaks: 385 1 6129 705
E-mail: drago.ban@fer.hr

Sažetak: Razvoj dijagnostičkih metoda za otkrivanje kvarova rotoraŤ asinkronog stroja. Analiza utjecaja novih tehnika i tehnološkihŤ rješenja upravljanja brzinom vrtnje na postupke projektiranja,Ť konstrukcije i gradnju električnih motora za reguliraneŤ elektromotorne pogone. Analiza metoda identifikacije parametara asinkronog stroja uŤ realnom vremenu. Identifikacija parametara sinkronog stroja naŤ osnovu podataka iz tropolnog udarnog kratkog spoja. PostavljanjeŤ matematičkog modela i provedba analiza numeričkim postupkom.Ť Izrada programa za numeričko određivanje parametara prijenosnihŤ funkcija izmjeničnih električnih strojeva. Teoretski iŤ eksperimentalno istražiti fizikalnu sliku realnih zbivanja uŤ komutacijskom procesu istosmjernog stroja, razrada matematičkogŤ modela i metodologije simulacije realnog odvijanja komutacijskogŤ procesa. Analiza specifičnosti nesimetričnog dvoovojnogŤ petljastog namota armature istosmjernog stroja s ciljemŤ rješavanja problema pulsacija napona među susjednim lamelama uŤ svrhu povoljnijeg projektiranja velikog istosmjernog strojaŤ (stroja granične snage). Eksperimentalna verifikacijaŤ postavljenih teorijskih postavki i rezultata dobivenihŤ simulacijskim metodama modela na el. računalu. Razvoj metode iŤ izrade programa za zadavanje intermitiranih režima rada strojevaŤ uz kontrolu termičkog opterećenja, te automatsko upravljanje priŤ laboratorijskim ispitivanjima.

Ključne riječi: električni stroj,fizikalne pojave

Ciljevi istraživanja: Razvoj dijagnostičkih metoda za otkrivanje kvarova asinkronog stroja. Analiza utjecaja novih tehnika i tehnoloških rješenja upravljanja brzinom vrtnje na postupke projektiranja, konstrukcije i gradnje električnih motora za regulirane elektromotorne pogone. Analiza metoda identifikacije parametara asinkronog stroja u realnom vremenu. Identifikacija parametara sinkronog stroja na osnovu podataka iz tropolnog udarnog kratkog spoja. Postavljanje matematičkog modela i provedba analiza numeričkim postupkom. Izrada programa za numeričko određivanje parametara prijenosnih funkcija izmjeničnih električnih strojeva. Teorijsko i eksperimentalno istraživanje fizikalne slike realnih zbivanja u komutacijskom procesu istosmjernog stroja, razrada matematičkog modela i metodologije simulacije realnog odvijanja komutacijskog procesa. Analiza specifičnosti nesimetričnog dvovojnog petljastog namota armature istosmjernog stroja s ciljem rješavanja problema pulsacija napona među susjednim lamelama u svrhu povoljnijeg projektiranja velikog istosmjernog stroja (stroja granične snage). Eksperimentalna verifikacija postavljenih teorijskih postavki i rezultata dobivenih simulacijskim metodama modela na elektroničkom računalu. Razvoj metode i izrada programa za zadavanje intermitiranih režima rada strojeva uz kontrolu tehničkog opterećenja, te automatsko upravljanje pri laboratorijskim ispitivanjima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr