SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-05-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-05-255


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 81
Ukupno objavljenih radova: 83


Naslov: Prekrivanje glavnog pola i razdioba magnetske indukcije pri petljastom dvovojnom nesimetričnom namotu armature istosmjernog stroja

Autori:
Gašparac, Ivan (75402)
Časopis: Automatika
Broj: 1-2
ISSN: 0005-1144
Volumen: 35
Godina: 1994
Stranice: od 11 do 16
Broj referenci: 5
Jezik: hrvatski
Sažetak: Pokazuje se utjecaj tangencijalnog pomaka polovice papuče glavnog pola na pulsacije napona među susjednim lamelama kolektora pri petljastom dvovojnom nesimetričnom namotu armature. Uvodi se pojam beznaponske zone, prikazuje način njezinog određivanja i ukazuje na potrebno smanjenje prekrivanja glavnog pola pri primjeni petljastog dvovojnog namota s pomakom polovice polne papuče u usporedbi s petljastim jednovojnim bez pomaka. Estimacijom se dobiva prostorna razdioba magnetske indukcije iz snimljenog napona nedijametralnog svitka te računaju naponi među susjednim lamelama i uspoređuju sa snimljenim čime se potvrđuju numeričke metode određivanja napona među susjednim lamelama.
Ključne riječi: beznaponska zona, istosmjerni stroj, napon među lamelama, napon nedijametralnog svitka, pomak olovice papuče pola, prekrivanje glavnog pola, prostorna razdioba magnetske indukcije

Naslov: Estimiranje brzine vrtnje pri vektorskoj regulaciji asinkronog stroja bez mjernog člana brzine vrtnje

Autori:
Zdenković, Josip (185145)
Kuljić, Zoran
Čanić, Šimun
Klobučar, Veljko
Perkovac, Milan
Časopis: Automatika
Broj: 3-4
ISSN: 0005-1144
Volumen: 34
Godina: 1993
Stranice: od 87 do 92
Jezik: hrvatski
Sažetak: Sustav vektorske regulacije asinkronog stroja poželjno je izvesti bez mjernog člana brzine vrtnje, što značajno doprinosi robusnosti pogona. Izostavljanje mjernog člana brzine vrtnje zahtijeva estimiranje brzine vrtnje kako bi se zadržali što bolji statički i dinamički pokazatelji kvalitete regulacije. U članku je predstavljena jedna metoda estimacije brzine vrtnje u sustavu indirektne varijante vektorske regulacije asinkronog stroja. Brzina vrtnje se estimira iz statorske jednadžbe stroja uz pretpostavku konstantnog iznosa vektora toka rotora i zanemarenje koeficijenta rasipanja stroja. Rezultati simulacije metode na digitalnom računalu pokazuju da se ovom metodom uspješno rješava problem održanja zadane brzine vrtnje pri opterećenju stroja, a i odziv na skokovitu promjenu zadane brzine vrtnje ili momenta tereta ima zadovoljavajuću dinamiku, čak i uz značajno razlikovanje pretpostavljenih i stvarnih omskih otpora stroja.
Ključne riječi: vektorska regulacija, asinkroni motor, signalni procesor, estimacija brzine vrtnje


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr