SVIBOR - Projekt broj: 2-07-266

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-266


ELEKTRONIKA I MIKROELEKTRONIKA


Glavni istraživač: BILJANOVIĆ, PETAR (3694)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 124
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 6129-953
teleFaks: 385 1 6129-653
E-mail: petar.biljanovic@fer.hr

Sažetak: Poluvodički materijali i elektronički elementi bazirani na monosiliciju, polisiliciju i heterostrukturama. Simulacijske metode u poluvodičkoj tehnologiji. Modeliranje pojava u poluvodičima. Modeliranje pojava u poluvodičkim elementima. CAD metode u analizi i sintezi poluvodičkih elemenata i mikroelektroničkih sklopova. Nekonvencionalne primjene poluvodičkih tehnologija u termici i senzorici. Visokoškolski znanstveno utemeljeni udžbenik poluvodičke elektronike i poluvodičkih elektroničkih elemenata (ETF - Zagreb). Numeričke metode u rješavanju elektromagnetskih problema i ekspertni sustav u projektiranju usmjerenih radio veza (FESB - Split). Tumačenje i analiza elektroničkih pojmova i naziva na engleskom jeziku (FESB - Split).

Ključne riječi: Poluvodič, Modeliranje, Simulacija, CAD, Numeričke metode, Ekspertni sustav, Riječnik elektronike, Udžbenik

Ciljevi istraživanja: Povećanje naše kompetitivnosti u području visokih tehnologija, posebno poluvodičke tehnologije i mikroelektronike. Primjenom poluvodičkih i keramičkih materijala realiziranje poluvodičko-keramičke strukture koja će rezultirati u novim elementima u termici i senzorici. Istraživanje svojstava degeneriranog silicija, polisilicija, te heterostruktura, kao i njihove primjene u području mikroelektronike. Razvijanje potrebne numeričke metode i metode simulacije za gornja područja. Razvijanje CAD metode u sintezi VLSI/ULSI sklopova, posebno one koje vode ka projektiranju sklopova za specifične namjene. Konačni cilj je automatsko projektiranje tih sklopova. Istraživanje bipolarne ćelije s horizontalnim tokom struje bitno različite od svih postojećih bipolarnih vertikalnih i lateralnih ćelija. Cilj je napisati znanstveno utemeljeni visokoškolski udžbenik iz poluvodičkih elemenata, prvi takve vrste u našoj zemlji, koji se temelji dijelom na dostupnim svjetskim referencama, a dijelom i na rezultatima istraživanja u našoj sredini. Dio projekta koji se realizira na FESB-u u Splitu za cilj ima razradu numeričkih metoda za rješavanje elektromagnetskih problema, te izradu ekspertnog sustava u projektiranju usmjerenih radioveza, te rad na doradi i proširenju "Rječnika elektronike" publiciranog 1991. godine.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Instituto per la Ricerca Scientifica e Technologica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 38100 - Trento, Italija

 2. Naziv ustanove: School of Electrical Engineering, Dublin City University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Dublin, Irska

 3. Naziv ustanove: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: Technical University Budapest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Budimpešta, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr