SVIBOR - Projekt broj: 2-07-442

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-442


RAKETNA TEHNIKA-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIMULATORA U REALNOM VREMENU ZA EVALUACIJU SISTEMA VOĐENJA


Glavni istraživač: ĆOSIĆ, KREŠIMIR (94616)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.93. do 01.07.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 571-620
teleFaks: 385 (0)41 174-374

Sažetak: IstraĐivanje i razvijanje novih numeri;kih metoda za aerodinami;ko projektiranje letjelica u oblasti podzvu;nih brzina.Izbor matemati;kih modela za razli;ite potrebe projektiranja simulatora, trenaĐera i sistema voĆenja. IstraĐivanje i projektiranje suvremenog digitalnog sistema voĆenja protuoklopne rakete. Ekspertna analiza i validacija performansi sistema voĆenja na osnovu OFF LINE, HIL simulacija i Monte Carlo simulacija. Projektiranje simulatora leta u realnom vremenu na osnovu multiprocesorskih simulacija na platformama DSP-a i PC-a.

Ključne riječi: Aerodinami;ki derivativi, CBW konfiguracije, reaktivna sila, 6DOF model rakete, sistem voĆenja, sinteza sistema voĆenja, Kalmanov filter, Monte Carlo simulacija, vjerojatnost pogaĆanja, HIL simulator

Ciljevi istraživanja: Globalno gledaju'i osnovni cilj predloĐenog projekta je stvaranje znanstveno-istraĐiva;ke jezgre, koja bi bila u stanju da suraĆuje sa kompatibilnim timovima u razvijenim zemljama u oblasti voĆenih raketnih sustava, te da prenosi svijetska dostignu'a i time unapreĆuje djelatnost u ovoj oblasti u Republici Hrvatskoj. Nove tehnologije iz ove djelatnosti (primjena numeri;kih metoda, opseĐne simulacije, simulacije u realnom vremenu, HIL simulacije), ve' se primjenjuju u gotovo svim civilnim oblastima tehnoloŠkog razvoja. Realizacijom ovog projekta te tehnologije bi se i kod nas djelomi;no usvojile. Konkretni cilj ovih istraĐivanja je sinteza sustava voĆenja PO raketnog sustava


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"- L.A.I.R.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakulete, Matematički odjel
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr