SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-08-050

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-08-050


Broj radova citiranih u CC: 5
Broj ostalih radova: 6
Ukupno objavljenih radova: 11


Naslov: Mehanizam abrazivne erozije turbinskih lopatica

Autori:
Staniša, Branko (64343)
Časopis: Strojarstvo
Broj: 3/5
ISSN: 0562-1887
Volumen: 34
Godina: 1992
Stranice: od 109 do 116
Broj referenci: 28
Jezik: hrvatski
Sažetak: Erozija rotorskih lopatica regulacijskog stupnja parnih turbina zbog udarnog i abrazivnog djelovanja krutih čestica u struji pare značajan je problem. Za određivanje brzine erozije, kao i za njeno sprečavanje, nužno je poznavanje mehanizma erozijskog razaranja lopatica djelovanjem krutih čestica. U ovom radu istraživan je mehanizam erozije rotorskih lopatica parnih turbina uslijed udarnog i abrazivnog djelovanja krutih čestica. Zaključeno je da u erozijskom razaranju turbinskih lopatica djeluje više mehanizama gdje se najveći dio mase materijala odnosi u obliku malih listića.
Ključne riječi: erozija, krute čestice, rotorska lopatica, parna turbina

Naslov: Abrazivna erozija turbinskih lopatica i načini zaštite

Autori:
Oršanić, Ž.
Staniša, Branko (64343)
Jakovljević, M.
Časopis: Zbornik radova, FSB Zagreb
ISSN: 0350-3097
Volumen: XVII
Godina: 1993
Stranice: od 185 do 193
Broj referenci: 12
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu su prikazani uzroci i temelji te sprečavanje tribološkog mehanizma abrazivne erozije turbinskih lopatica. Zbog tog tribološkog djelovanja smanjuje se pouzdanost i korisnost te radni vijek turbinskih lopatica. Obrađen je mehanizam erozije turbinskih lopatica prouzročen udarnim i abrezivnim djelovanjem krutih čestica u struji pare čime se najveći dio mase materijala odnosi u obliku malih listića.

Naslov: Einfluss des Wassertropfenauftreffwinkels auf den Erosionsvorgang beim Dampfturbinenschaufelmaterial

Autori:
Staniša, Branko (64343)
Povarov, O.,A.
Riženkov, V.,A.
Časopis: BWK
Broj: 3
ISSN: 0006-9612
Volumen: 44
Godina: 1992
Stranice: od 93 do 97
Broj referenci: 22
Jezik: njemački
Sažetak: Ulazni bridovi rotorskih lopatica zadnjih stupnjeva kondenzacijskih parnih turbina podvrgnuti su eroziji zbog udarnog djelovanja vodenih kapljica struje vlažne pare. Pri tome vodene kapljice imaju različite brzine i promjere i pod različitim kutevima udaraju u površinu rotorskih lopatica. Za proračun procesa erozije pored ostalih faktora neophodno je poznavanje utjecaja kuta udaranja kapljica. U ovom radu dani su rezultati eksperimentalnog istraživanja utjecaja kuta udaranja vodenih kapljica na proces erozije lopatičnog materijala. Zaključilo se da je bitno različit utjecaj kuta udaranja kapljica na proces erozije u pojedinim studijama.

Naslov: Erosionsprozess und Lebensdauerabsch„tzung fr Laufschaufeln einer Kondensations-Sattdampfturbine

Autori:
Staniša, Branko (64343)
Časopis: BWK
Broj: 1/2
ISSN: 0006-9612
Volumen: 46
Godina: 1994
Stranice: od 48 do 52
Broj referenci: 35
Jezik: njemački
Sažetak: Erozija zbog struje vlažne pare za sve vrijeme eksploatacije oštećuje rotorske lopatice zadnjih stupnjeva kondenzacijskih turbina. Do danas još ne postoji pouzdana metoda za određivanje brzine erozije i vijeka trajanja erodiranih rotorskih lopatica u cilju njihove pravovremene zamjene ili revitalizacije. U ovom radu dani su rezultati dugogodišnjeg praćenja i istraživanja procesa i brzine erozije rotorskih lopatica kondenzacijske turbine na zasićenu paru, snage 664 MW nuklearne elektrane Krško. Na osnovu dobivene zakonitosti procesa erozije rotorskih lopatica zadnjeg stupnja turbine i pojednostavljenog modela procjenjen je njihov vijek trajanja.

Naslov: Erosion Behaviour and Mechanisms for Steam Turbine Rotor Blades

Autori:
Staniša, Branko (64343)
Ivušić, Vinko (76223)
Časopis: Wear
ISSN: 0043-1648
Volumen: 186
Godina: 1995
Stranice: od 395 do 400
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Zbog strujanja vlažne pare erozija snizuje stupanj korisnosti i smanjuje vijek trajanja rotorskih lopatica zadnjih stupnjeva kondenzacijskih parnih turbina. Do danas ne postoji dovoljno podataka o procesu erozije rotorskih lopatica parnih turbina u eksploataciji na temelju kojih bi se mogli izraditi i provjeriti matematički modeli za proračun vijeka trajanja erodiranih rotorskih lopatica. U ovom referatu dati su rezultati dugogodišnjeg praćenja i istraživanja zakonitosti procesa i mehanizma erozije rotorskih lopatica kondenzacijskih parnih turbina u eksploataciji. Na temelju dobivne zakonitosti procesa erozije rotorskih lopatica i pojednostavljenog modela procjenjen je njihov vijek trajanja.
Ključne riječi: para, erozija, rotorske lopatice


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr