SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-050

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-050


Broj radova citiranih u CC: 5
Broj ostalih radova: 6
Ukupno objavljenih radova: 11


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numeričko modeliranje dvodimenzionalnog strujanja pare i vodenih kapljica u kaskadama parnih turbina

  Autori:
  Mrša, Zoran (32573)
  Sopta, Luka (74085)
  Staniša, Branko (64343)
  Urednici
  Franković, B.
  Naslov zbornika: Energija i zaštita čovjekove okoline
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81601-01-8
  Stranice: od 275 do 282
  Skup: Međunarodni kongres ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Dvodimenzionalno strujanje vodene pare i vodenih kapljica u kaskadama parnih turbina simulirano je na kompjuteru korištenjem paketa programa Fluent. Upotrijebljen je turbulentni k-e model za promatrani fluid, a gibanje vodenih kapljica opisano je sistemom običnih diferencijalnih jednadžbi. Test primjer definiran je sa oko 8.000 čelija. Broj nepoznanica je oko 40.000. Na PC 486 vrijeme proračuna je bilo tri sata za 1030 iteracija. Rezultati proračuna pokazuju da vodene kapljice promjera manjeg od 6 mikrometara prolaze kroz kaskadu bez sudara sa lopaticama. Za promjere veće od 6 mikrometara jedan dio kapljica sudara se sa lopaticom proporcionalno veličini kaplice. Kapljice promjera većeg od 40 mikrometara sve udaraju u lopatice. Najveći broj sudara je pri repu lopatice što se dobro slaže s poznatim eksperimentima.
  Ključne riječi: numeričko modeliranje, turbulentno strujanje, erozija lopatica

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnosti korištenja geotermalnih izvora u Hrvatskoj za proizvodnju električne energije

  Autori:
  Staniša, Branko (64343)
  Čubrić, S.
  Krivak, B.
  Urednici
  Franković, B.
  Naslov zbornika: Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 439 do 446
  Skup: Međunarodni kongres ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Ograničene rezerve fosilnih goriva, rast njihove cijene i zagađivanje okoline, nameće potrebu da se za proizvodnju električne energije traže i drugi alternativni izvori. Jedan od alternativnih izvora za proizvodnju električne energije je i geotermalna energija. U ovom radu su izneseni značajniji kapaciteti geotermalnih izvora u Hrvatskoj, s mogućnošću njihovog korištenja za rentabilnu proizvodnju električne energije.
  Ključne riječi: geotermalni izvori, pretvirba energije, geotermalne elektrane

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj nuklearnih elektrana i njihov utjecaj na zaštitu okoliša i prirodnih resursa

  Autori:
  Staniša, Branko (64343)
  Urednici
  Knapp, V.
  Despotović, R.
  Naslov zbornika: Električna enrgija i okoliš
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96132-3-X
  Stranice: od 81 do 89
  Skup: Drugi simpozij Hrvatskog nuklearnog društva
  Održan: od 17.11.94 do 17.11.94
  Sažetak: Ove 1994. godine je 40 godišnjica veoma dinamičnog razvoja nuklearne energetike. Tim povodom je u ovom radu dan pregled dosadašnjeg razvoja, sadašnjeg stanja u pogonu i gradnji nuklearnih elektrana u svijetu. Zatim je prikazan utjecaj razvoja proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama na smanjenje zagađivanja okoliša i uštede prirodnih resursa fosilnih goriva.
  Ključne riječi: nuklearne elektrane, razvoj, zaštita okoliša

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Feasibility of the Geothermal Power Plant Intallations in Croatia

  Autori:
  Staniša, Branko (64343)
  Krivak, B.
  Urednici
  Vršič,
  Naslov zbornika: Power Engineering
  Jezik: engleski
  Mjesto: Maribor, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 86-435-0105-0
  Stranice: od 179 do 186
  Skup: Fourth International Expert Meeting Power Engineering
  Održan: od 09.05.95 do 11.05.95

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Erozijska i erozijsko-korozijska oštećenja parne turbine 664 MW Krško

  Autori:
  Staniša, Branko (64343)
  Urednici
  Knapp, V.
  Despotović, R.
  Naslov zbornika: Prvi simpozij Hrvatskog nuklearnog društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96132-1-3
  Stranice: od 159 do 168
  Skup: Prvi simpozij Hrvatskog nuklearnog društva
  Održan: od 22.11.93 do 23.11.93
  Sažetak: Zbog struje vlažne pare u turbini NE Krško dolazi do erozijskih i erozijsko-korozijskih oštećenja. Erozijska i erozijsko-korozijska oštećenja smanjuju korisnost, pouzdanost i vijek trajanja dijelova turbine. U ovom radu dani su rezultati dugogodišnjeg istraživanja i praćenja zakonitosti procesa erozije i erzije-korozije dijelova parne turbine NE Krško. Dana je metoda revitalizacije erozijsko-korozijskog oštećenja i model za procjenu vijeka trajanja erodiranih dijelova. Predložene su mjere za smanjenje brzine erozije i zaštitu od erozijsko-korozijskog oštećenja dijelova turbine.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Solid Particle Erosion of Turbine Blade Materials

  Autori:
  Ivušić, Vinko (76223)
  Staniša, Branko (64343)
  Jakovljević, M.
  Urednici
  Hutchings, I. M.
  Little, J. A.
  Field, J. E.
  Naslov zbornika: Erosion by Liquid and Solid Impact
  Jezik: engleski
  Mjesto: Cambridge, England
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 12
  Skup: 8th International Conference on Erosion by Liquid and Solid Impact
  Održan: od 04.09.94 do 08.09.94
  Sažetak: Zbog udarnog i abrazivnog djelovanja krutih čestica u struji pare, može nastati značajna erozija rotorskih lopatica prvog stupnja visokog tlaka turbine, kao i prvog stupnja srednjeg tlaka turbine. Posljedice erozije su smanjenje korisnosti, pouzdanosti i vijeka trajanja turbinskih lopatica. Da bi se poboljšala mogućnost predviđanja vijeka trajanja turbinskih lopatica, provedeni su pokusi sa svrhom karakterizacije procesa erozije materijala turbinskih lopatica. Različiti materijali izloženi su udarcima kvarcnog pijeska u uredjaju s okretnom konzolom. Rezultati su uspoređeni s indeksom otpornosti abraziji Rab koji se određuje na temelju mikrotvrdoće i udjela konstituenata mikrostrukture i mikrotvrdoće abraziva. Također su razmotrana neka opažanja erozije krutim česticama turbinskih lopatica u eksploataciji.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr