SVIBOR - Projekt broj: 2-08-179

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-179


VIBRACIJE I SHAKEDOWN MEHANIČKIH SISTEMA


Glavni istraživač: STEGIĆ, MILENKO (44723)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra za mehaniku i nauku o čvrstoći
Adresa: Ivana Lučića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111-944
teleFaks: 385 (0)1 514-535
E-mail: milenko.stegic@x400.srce.hr

Sažetak: U dijelu projekta koji se bavi vibracijama proučavaju se linearni i nelinearni mehanički sustavi, te njihovo ponašanje, kako kod slobodnih tako i kod prisilnih vibracija. Koriste se numeričke i eksperimentalne metode analize. Razvija se računarska simulacija u proučavanju vibracijskog ponašanja mehaničkih sustava koje tvore kruta tijela. U dijelu koji se bavi shakedownom radi se na razvoju teorije plastičnog shakedowna, kao i inženjerskim metodama proračuna granica cikličkog opterećenja koje će nakon ciklusa elastično-plastičnog ponašanja dovesti konstrukciju u područje gdje će se u njoj pojavljivati samo plastične deformacije.

Ključne riječi: vibracije mehaničkih sustava, eksperimentalna modalna analiza, granično konstruiranje, adaptacija, metoda konačnih elemenata

Ciljevi istraživanja: Razviti računarsku simulaciju za analizu mehaničkih sustava, kako linearnu tako i nelinearnu. Ispitivanje stabilnosti gibanja mehaničkih sustava. U svrhu edukacije mladih istraživača napisane su teorijske osnove eksperimentalne modalne analize. Dio projekta koji se odnosi na shakedown ima za cilj: - razvoj teorije plastičnog shakedowna koja još nema nivo općenitosti kao što je to s klasičnom shakedown teorijom - dobivanje jednostavnih metoda proračuna granica shakedowna koje mogu biti inkorporirane u opće programske pakete za proračun metodom konačnih elemenata. Očekuje se da u toku istraživanja kao rezultat proisteknu tri magisterija i najmanje dva doktorata.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr