SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-08-350

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-08-350


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 37
Ukupno objavljenih radova: 40


Naslov: Obrada klima karakteristika podataka kao preduvjet primjeni obnovljivih izvora energije u sustavima za zagrijavanje objekata

Autori:
Franković, Bernard (12422)
Časopis: Sunčeva energija
Broj: 1
ISSN: 0351-2797
Volumen: 13
Godina: 1992
Stranice: od 37 do 41
Broj referenci: 13
Jezik: hrvatski
Sažetak: U svezi s energetskim nedaćama konvencionalni energenti imaju presudnu ulogu. Ostali vidovi energije, kao što su obnovljivi izvori energije, neznatno su zastupljeni u ukupnim bilancama. Poznavanje vanjskih stanja: temperature, vlage i entalpije zraka, preduvjet je primjeni obnovljivih izvora energije u termotehničkim sustavima za zagrijavanje objekata. U ovom radu je za realne uvjete priobalnog riječkog područja izvršena simulacija opterećenja toplinskog izvora za zagrijavanje objekata. Rezultati su realna podloga za primjenu sustava sa sunčevim kolektorima, dizalica topline, sustava za korištenje otpada kao energenta ili kombinacija ovih sustava.
Ključne riječi: meteorološki parametri, obnovljivi izvori, grijanje objekata

Naslov: Energetski sustav za područje Općine Rijeka

Autori:
Franković, Bernard (12422)
Črnjar, Mladen
Saršon, Miljenko
Časopis: Sunčeva energija
Broj: 2
ISSN: 0351-2797
Volumen: 12
Godina: 1991
Stranice: od 85 do 90
Broj referenci: 14
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je dat sažeti prikaz osnovnih postavki za izradu Studije energetskog sustava za Općinu Rijeka. Studija će uz snimak i analizu postojećeg stanja dati koncept vizije budućeg razvoja energetike za područje Općine Rijeka. Studijom će uz konvencionalne energetske resurse biti obuhvaćeni i obnovljivi izvori energije.
Ključne riječi: studija, energetika, konvencionalni izvori energije, nekonvencionalni izvori energije

Naslov: Energetska bilanca sunčevog zračenja tijekom referentne godine

Autori:
Viličić, Ivan (52246)
Časopis: Sunčeva energija
Broj: 2
ISSN: 0351-2797
Volumen: 12
Godina: 1991
Stranice: od 49 do 54
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski
Sažetak: Poznavanje klimatskih čimbenika za cijelo neko područje, ima izvanredno značenje za projektiranje i pogon uređaja grijanja iklimatizacije, kao i za izvedbu objekata. Samo znanstvenim istraživanjem utjecaja meteoroloških parametara, može se postići izvedba uređaja grijanja i klimatizacije, koja će u pogonu odgovarati svim ekonomskim i higijensko-fiziološkim zahtjevima. Ustanovljeno je, da s postojećim podacima, toplinski ili rashladni učin, predstavlja samo vršna opterećenja, koja u praksi nikada, ili vrlo rijetko nastupaju. Uvođenjem "referentne godine", taj nedostatak je eliminiran, jer su meteorološki parametri, dobiveni u najmanje 10-godišnjem evidentiranju, sastavljeni od "tipičnih", najmanje ekstremnih mjeseci iz tog perioda. Zato se takva godina, sastavljena od najtipičnijih mjeseci 10-godišnjeg niza, naziva i "sintetska referentna godina". Osnivanjem referentne godine i izborom karakterističnih mjeseci,koji reprezentiraju istovrsni niz, dobiju se realne vrijednosti svih meteoroloških parametara s njihovim prirodnim promjenama i međusobnom povezanosti. Na taj su način potpuno ispunjeni uvjeti, da referentna godina sadrži sva dnevna, mjesečna i godišnja prirodna kolebanja svih meteoroloških parametara.
Ključne riječi: sunčevo zračenje, test referentna godina, kosinus sati


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr