SVIBOR - Projekt broj: 2-08-350

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-350


ENERGETSKI I EKOLOŠKI PRISTUP ZBRINJAVANJU OTPADA PRIOBALNOG PODRUČJA


Glavni istraživač: FRANKOVIĆ, BERNARD (12422)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 31.12.90. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za energetiku i energetska postrojenja
Adresa: Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 332 210
Telefon: 385 (0)51 332 844
teleFaks: 385 (0)51 515 403
Telefon: 385 (0)51 514 562

Sažetak: Zbrinjavanje komunalnog otpada je problem urbanih sredina. Rješenja su različita: deponiranje, reciklaža, kompostriranje, incineracija, pirolitičko spaljivanje i slično. Predmetnim multidisciplinarnim istraživanjima obuhvatili bi se energetski, ekološki i ekonomski aspekti zbrinjavanja komunalnog otpada za slučaj pirolitičkog postupka spaljivanja i postupka kompostiranja s posebnim naglaskom primjene u poljoprivredne svrhe. Iz rezultata koji će se prethodnom razradom utvrditi, predložiti će se pilot postrojenja koja će ekološki , energetski i ekonomski biti optimalna. Očekivani rezultat ovog istraživačkog zadatka je pronalaženje metodologije rješenja za razne cjeline i specifične sredine: gradska naselja, turistički centri, poljoprivredni sadržaji i industrija uvijek u uvjetima priobalnog podneblja. Rezultati istraživanja poslužili bi kao podloga za zakonsku regulativu. Poseban naglasak dati će se korištenju rezultata istraživanja za praktičnu primjenu.

Ključne riječi: otpad, energija, ekologija

Ciljevi istraživanja: Zbrinjavanje komunalnog otpada, posebno u specifičnim uvjetima priobalnog područja, zbog ekoloških posljedica i devastacije okoline, sve više zaokuplja istraživače u svijetu pa i kod nas. Pokušaji koji su u našim uvjetima priobalnog područja učinjeni s ciljem zbrinjavanja komunalnog otpada zahtijevaju znanstvenu verifikaciju. Cilj predloženog istraživanja je definiranje uvjeta za korištenje komunalnog otpada kao energenta kao i primjena komposta tj. cilj istraživanja je utvrđivanje: - prikladnog sustava za energetsko zbrinjavanje gorivog dijela komunalnog otpada, - moguće tehnologije za preradu gradskog mulja i komunalnog otpada u kompost, - područja primjene proizvedene energije i dobivenog komposta za razne namjene i poljoprivredu, - utjecaja ostataka energetskog spaljivanja i elemenata komposta, posebno teških metala, na prirodnu ravnotežu u tlu, - utjecaja primarne selekcije komunalnog otpada na ekonomičnost predloženih rješenja i - interakcije raznih postupaka u cjelovitom sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada i mulja na ekološku zaštitu okoline. Osim navedenog cilj predmetnog istraživanja je i izvedba pilot postrojenja kojim će se potvrditi dio rezultata dobivenih istraživanjima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-08-045 Izmjenjivači topline za racionalno korištenje energije
  Naziv ustanove: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-08-010 Kompleksni energetski sustavi za nautičke centre na otocima
  Naziv ustanove: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog sektora - PROHES
  Naziv ustanove: Energetski institut Hrvoje Požar
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Eksperimentalno istraživanje na projektu Protuerozijska zaštita tla i voda u Istri i susjednim pokrajinama Slovenije i Italije u sklopu šire ekološke problematike zaštite Jadrana. Pilot objekt višenamjenska površina akumulacija i sliv Butonege...
  Naziv ustanove: Institut za poljoprivredu i turizam
  Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Rijeka -Istria Region Solid Waste Study - METAP - European Investment Bank
  Naziv ustanove: Državna uprava za zaštitu okoliša - Odjel za Jadran i Ramboll Hannemann & Hojlund A/S, Copenhagen
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 6. Naziv projekta: Studija utjecaja na okoliš postrojenja za hidrodesulfurizaciju i blagi hidrokreking
  Naziv ustanove: Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za poljoprivredu i turizam
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Istituto Agrario di San Michele
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: San Michele - Trento, Italia

 3. Naziv ustanove: FAO - Food and Agriculture Organization of the UN
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Roma, Italia

 4. Naziv ustanove: Technishe Universitaet Berlin
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Berlin, Germany

 5. Naziv ustanove: Institut fuer Uruweltschutz
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Stuttgart, Germany

 6. Naziv ustanove: International centre for theoretical physics
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Trieste, Italia

 7. Naziv ustanove: Istituto per viticoltura Conegliano Italia
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Conegliano, Italia


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tehnološki postupak komposta iz poljoprivrednog otpada
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Aldo Milotić, Vlasta Radoičić, Ivan Bratović

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr