SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-350

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-350


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 37
Ukupno objavljenih radova: 40


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Energetische und umweltbezogene bewertung von gebaeuden und siedlungen

  Autori:
  Faninger, Gerhard
  Franković, Bernard (12422)
  Jecely, Ivan
  Krainer, Aleš
  Magaš, Olga
  Miščević, Ljubomir
  Mutzl, Johann
  Novak, Peter
  Orel, Boris
  Pažanin, Josip
  Zerbs, Klaus
  Urednici
  Faninger, Gerhard
  Izdavač: Research Centre Seibersdorf, c/o Institut fuer Interdisziplinaere Forschung und Fortbildung
  ISBN: 953-96054-0-7
  Godina: 1992
  Broj stranica: 39
  Broj referenci: 6
  Jezik: njemački
  Sažetak: Nach einer Vorstellung der Zielvorgaben des Projektes"Energetische und umweltbezogene Bewertung von Gebaeuden undSiedlungen" werden im Abschnitt 1 die Bewertungskriterienzusammengestellt und im Abschnitt 2 ein Punktesystem zurQuantifizierung der Bewertungskriterien entworfen. Im Abschnitt 4wird das Berechnungsverfahren zur energetischen und oekologischeBewertung von Gebaeuden beschrieben. Mit dem Bewertungsverfahren soll ein Architektenwettbewerb fuerdie Planung einer Solarsiedlung vorbereitet werden. Durch dieVorgabe von energetischen und oekologischen Bewertungskriterienund deren Quantifizierung sollen Impulse zur Planung undRealisierung von Gebaeuden mit unterschiedlicher Verwendung(Gebaeudekomplex mit Wohnhaeusern, kommerziell genutztenGebaeuden, Verwaltungsgebaeuden und sozialen Einrichtungen) nachenergiesparenden und umweltbezogenen Kriterien gesetzt werden,wobei meteorologische Bedingungen am Einsatzort sowieBautradition besondere Beachtung finden sollten.

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Europe's Environment The Dobriš Assessment

  Autori:
  više autora,
  Mastrović, Margita (68893)
  Urednici
  Stanners, David
  Bourdeau, Philippe
  Izdavač: European Environment Agency
  ISBN: 92-826-5409-5
  Godina: 1995
  Broj stranica: 676
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Viličić, Ivan (52246)
  Mastrović, Margita (68893)
  Trp, Anica (204822)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 26
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Područje Sjevernog Jadrana predstavlja tipičan primjer poremećaja prirodne ravnoteže okoline kao posljedice razvoja i koncentracije industrije, urbanih sredina i turističkih naselja. Velike količine otpada koje se stvaraju u ovom turistički razvijenom području traže odgovarajući tretman kako bi se smanjili nepoželjni efekti na okolinu, posebno u ovom kraškom terenu (zagađenje mora i podzemnih voda). S ciljem osiguranja odgovarajućih postupaka zbrinjavanja otpada treba odrediti količine otpada u području nastajanja te odabrati tehnologiju tretmana odnosno odlaganja. Istraživanjima su analizirana dva vida zbrinjavanja otpada; proizvodnja energije i korištenje u poljoprivredi. U ovom radu dan je osvrt na mogućnosti korištenja otpada kao energenta.
  Ključne riječi: energija, zbrinjavanje otpada, ekologija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zagrijavanje plastenika biomasom

  Autori:
  Viličić, Ivan (52246)
  Franković, Bernard (12422)
  Milotić, Aldo (118916)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 55 do 59
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Energetska kriza nije mimoišla ni plasteničku proizvodnju hrane. Cijena tekućih energenata, kao i nesigurnost njihove dobave, postali su ograniččvajući faktor daljnjeg razvoja te djelatnosti. U radu je prikazana mogućnost zadovoljenja termoenergetskih potreba plastenika u Istri, površine 1,2 ha, izgaranjem biomase.
  Ključne riječi: biomasa, nekonvencionalni izvor energije, plastenik

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Latentni spremnici u totalnim energetskim sustavima kao optimalan način korištenja energije

  Autori:
  Pažanin, Josip
  Pavković, Branimir
  Milotić, Aldo (118916)
  Viličić, Ivan (52246)
  Časopis: Automatika
  Broj: 3
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 109
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Termoenergetski blok sustavi (TEBS) koji služe za proizvodnju toplinske i elektroenergije, kombinirani s dizalicama topline i latentnim spremnicima toplinske i rashladne energije predstavljaju optimalan način korištenja energije. Kako je proizvodnja elektroenergije diesel generatorima zavisna o potrošnji, koja se tokom dana i noći mijenja, paralelno tome mijenja se i prateća količina "otpadne" toplinske energije proizvedene radom pogonskog motora generatora. U sustav koji se ovdje obrađuje, pored motora uključeni su i latentni spremnici u koje se može "višak" energije spremiti iz intervala s nižom potrošnjom i predati potrošačima u vrijeme kad postoji veća potreba za energijom. Iz jednog praktičkog primjera mogu se sagledati rezultati koji upućuju na zaključak da je ova kombinacija korištenja energije izvanredno pogodna.
  Ključne riječi: termoenergetski blok, dizalica topline, latentni spremnik topline, energija, ekonomičnost

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ocjena valjanosti termoenergetskih blok sistema s energetskog i ekološkog aspekta

  Autori:
  Pažanin, Josip
  Pavković, Branimir
  Viličić, Ivan (52246)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 38
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kombinirana ili spojna rješenja proizvodnje elektro i toplinske energije predstavljaju danas metodu koja ima eksponencijalnu krivulju u praktičnoj primjeni. Ova metoda je u osnovi razvijena radi štednje energije. Danas seovakvi sistemi koriste ne samo zbog štednje energije već i zbogsaznanja da je zaštita čovjekove okoline koja se ovim sistemom ostvaruje od izuzetne važnosti. Zadatak ovog rada je da se njime ukaže na neke prednosti novih sistema u odnosu na često korištene klasične sisteme (termoelektrane).
  Ključne riječi: energetsko vrednovanje, ekološko vrednovanje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upotrebljivost resursa alternativne energije u Istri

  Autori:
  Mlinarić, Stjepan (78995)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 73
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane ukupne potrošnje energije i njihova raspodjela po neposrednim oblicima potrošnje, te prognoza strukture primarne energije u budućnosti. Podrobnije su opisane mogućnosti korištenja sunčeve energije u Istri, te mogućnosti korištenja energije vjetra i energije morskih valova. Dati su podaci o potencijalu i mogućnostima upotrebe navedenih alternativnih i obnovljivih izvora energije u Istri.
  Ključne riječi: alternativni izvori energije, Istra, Hrvatska

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Specifični gubitak topline kod zagrijavanja naselja

  Autori:
  Mlinarić, Stjepan (78995)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 1
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 283 do 288
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se predlaže izračunavanje specifičnog gubitka topline za urbane sredine na temelju neto stambene površine, broja stanova i broja objekata, tj. onih elemenata koji su dobro poznati za svako mjesto, a potrebno je samo procijeniti međusobnu povezanost tih objakata. Predložene veličine se temelje na mediteranskoj klimi i specifičnosti gradnje na jadranskoj obali. Polazi se od definiranja veličine mjesta te na temelju analize specifičnih gubitaka topline utvrđuju godišnje potrebe toplinske energije za zagrijavanje.
  Ključne riječi: gubitak topline, zagrijavanje, naselje, toplinska potreba, instalirana snaga

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Godišnji troškovi opskrbe toplinom istarske regije

  Autori:
  Mlinarić, Stjepan (78995)
  Kolić, A.
  Časopis: Gospodarstvo Istre
  Broj: 1
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 79 do 83
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autori opisuju sve relevantne faktore koji utječu na cjelokupnu cijenu koštanja proizvodnje topline za zagrijavanje prostorija i za pripremu tople vode uključivši djelomični dio investicije, tj. onaj dio koji se odnosi na promatrani period. Pored toga autori daju prikaz cjelovitih relacija za izračunavanje ekvivalentnih godišnjih troškova grijanja i to bez inflacije, ali i s inflacijom i različitim povećanjem cijena pojedinih goriva. Formuticijskih troškova i troškova opsluženja.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zbrinjavanje krutog komunalnog otpada sjevernojadranskog primorja

  Autori:
  Trp, Anica (204822)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-2979
  Volumen: 15
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 29
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane količine i struktura krutog komunalnog otpada prikupljena na području osam bivših općina sjevernojadranskog primorja 1990. godine, te su procijenjene njegove količine do 2000. godine. U nastavku su prikazana svjetska dostignuća u gospodarenju otpadom, te je na promatranom području sjevernojadranskog primorja preporučeno poduzimanje početnih koraka za priključivanje svjetskim tokovima u zbrinjavanju otpada, odnosno orijentacija na integrirani sistem zbrinjavanja otpada, čime se uveliko pridonosi očuvanju čovjekova okoliša.
  Ključne riječi: Kruti komunalni otpad, Sjevernojadransko primorje, Integrirani sistem zbrinjavanja otpada

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zbrinjavanje tekućeg organskog otpada sa govedarskih farmi

  Autori:
  Kovačević, V.
  Bratović, Ivan (186872)
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Časopis: Zbornik Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč
  Stranice: od u tis do ku
  Sažetak: U objektima sa velikom koncentracijom stoke (govedarske farme), te upotrebom tehnologija uzgoja bez stelje, javljaju se velike količine tekućeg organskog otpada koje predstavljaju veliko opterećenje za okoliš. Postojeće mjere zbrinjavanj putem direktne gnojidbe, premda imaju svoju vrijednost nisu zadovoljavajuće sa aspekta utjecaja na okoliš. stoga se predlažu nova, ekološki prihvatljiva rješenja kao što su. kompostiranje, proizvodnja bioplina, te mogućnost recikliranja govedskog izmeta i njegova upotreba u ishrani junadi.
  Ključne riječi: govedarske farme, tekući organski otpad, zbrinjavanje otpada, kompostiranje, proizvodnja bioplina, recikliranje

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otpad poljoprivredne proizvodnje u Istri

  Autori:
  Bratović, Ivan (186872)
  Milotić, Aldo (118916)
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Časopis: Zbornik Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč
  Stranice: od u tis do ku
  Sažetak: Na osnovi ankete provedene 1991. i 1992. godine, te procijene na osnovi statističkih podataka poljoprivredne proizvodnje u Istri, dobivene su količine proizvedenog otpada poljoprivredne biljne i stočarske proizvodnje. Otpad biljne proizvodnje podijeljen je na: ostatke jednogodišnjeg bilja, slamu i kukuruzovinu, te lignocelulozne ostatke višegodišnjeg bilja. Otpad stočarstva podijeljen je na stajski gnoj, gnojnicu i otpadne vode. Značajne količine otpada poljoprivredne proizvodnnje u Istri predstavljaju značajan energetski potencijal koji se velikim dijelom gubi zbog neadekvatnog zbrinjavanja.
  Ključne riječi: Istra, otpad poljoprivredne proizvodnje, otpad biljne proizvodnje, otpad stočarstva, zbrinjavanje otpada

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ekološki pristup zbrinjavanja otpada u Istri

  Autori:
  Milotić, Aldo (118916)
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Bratović, Ivan (186872)
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISBN 86-81601
  Stranice: od 227 do 234
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Na temelju podataka o količinama i strukturi komunalnog otpada Istre iz 1990. godine procijenjene su njegove količine do 2000. godine. Paralelno sa analizom postojećeg stanja provedena su istraživanja sa svrhom definiranja ekološki prihvatljivog načina zbrinjavanja otpada. S obzirom na zastupljenost poljoprivrede u gospodarstvu Istre, te s obzirom na nedostatak organske tvari u tlu, kompostiranje je logična alternativa zbrinjavanja otpada. Kompostom se naime, značajna količina organske tvari iz otpada unosi u tlo, pri čemu se obnavlja njegova plodnost.
  Ključne riječi: komunalni otpad, zbrinjavanje otpada, poljoprivredna proizvodnja, svojstva tla, kompost

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Trend u opskrbi energijom turističkih objekata

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Milotić, Aldo (118916)
  Urednici
  Andrić, Neda
  Radišić, Franjo
  Ferenčić, Drago
  Cerović, Zdenko
  Magaš, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Hotelska kuća '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISSN0352-0242
  Stranice: od 111 do 116
  Skup: Međunarodni kongres Hotelska kuća '92
  Održan: od 16.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Sve veći zahtjevi za energetskom potrošnjom, a u svezi s razvojem privrede, čine energetski problem još akutnijim. Energetska kriza ukazala je i na ograničenost primarnih izvora energije u svijetu. Uz to, u našoj zemlji suočavamo se sa stalnim porastom cijena, teškoćama oko nabavke i nestašicama tekućih energenata. Svi ti problemi muče i turističku privredu. Troškovi energije za podmirenje najnužnije potrebe grijanja i klimatizacije prostora i potrošne tople vode, te nesigurnost dobave, doveli su do neekonomičnog rada turističkog objekta, posebno u zimskom razdoblju. U radu se daju mogući načini opskrbe energijom turističkog objekta, što se temelji na pretpostavkama da energetsku problematiku u turističkoj privredi treba gledati kroz aspekt energije i zaštite čovjekova okoliša, energije i ekonomije poslovanja, te energije i razvoja. Opskrba konvencionalnim energentom temelji se na korištenju plina, međutim, nove tehnologije ukazuju na trend sve veće zastupljenosti korištenja nekonvencionalnih i obnovljivih izvora energije.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Energetski sustav u turističkim objektima sutrašnjice

  Autori:
  Viličić, Ivan (52246)
  Franković, Bernard (12422)
  Urednici
  Andrić, Neda
  Radišić, Franjo
  Ferenčić, Drago
  Cerović, Zdenko
  Magaš, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Hotelska kuća '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISSN0352-0242
  Stranice: od 117 do 125
  Skup: Međunarodni kongres Hotelska kuća '92
  Održan: od 16.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: U radu je prikazana primjena energetskog sustava u turističkim kompleksima sutrašnjice. Energetski sustav za grijanje, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode, tehnološke potrebe i proizvodnju električne energije objedinjen je u jedinstveni totalni energetski sustav s mikroprocesorskim centralnim sustavom za praćenje, centralnu dojavu, nadzor i upravljanje. Na primjeru prijedloga rješenja energetike za turističko-rekreacioni kompleks Preluka ukazano je na realnu ostvarivost zamisli ovakvog energetski složenog sustava. Kao energenti koriste se konvencionalna goriva, ulja za loženje ili plin, ili obnovljivi izvori energije, kao na primjer sunčeva energija.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Koncept studije energetike za područje Općine Rijeka

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Črnjar, Mladen
  Saršon, Miljenko
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISBN 86-81601
  Stranice: od 1 do 9
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: U radu je dan sažeti prikaz koncepta u pristupu izrade studije energetskog sustava za Općinu Rijeka. Studija će na osnovu snimanja i analize postojećeg stanja i planova razvoja odrediti viziju budućeg razvoja energetskog sustava za područje Općine Rijeka. Studija se izrađuje u svrhu osiguranja i zadovoljenja energetskih potreba, uz zaštitu i očuvanje prirodnih i izrađenih vrijednosti. Ovime se stvaraju povoljni uvjeti za život, stanovanje i rad stanovništva. Studijom će uz konvencionalne energetske resurse biti obuhvaćeni i obnovljivi izvori energije.
  Ključne riječi: studija, energetski sustav, područje Općine Rijeka

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Priprema građevinskog zemljišta u funkciji turističke izgradnje

  Autori:
  Poropat, Amorino
  Šehanović, Jusuf
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Urednici
  Andrić, Neda
  Radišić, Franjo
  Ferenčić, Drago
  Cerović, Zdenko
  Magaš, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Hotelska kuća '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISSN0352-0242
  Stranice: od 100 do 103
  Skup: Međunarodni kongres Hotelska kuća '92
  Održan: od 16.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Rad je nastao na poticaj turističke privrede radi novog pristupa planiranju prostornog razvoja na temelju cjelovite i koordinirane pripremljenosti zemljišta za izgradnju. Praktična iskustva pokazuju da je priprema zemljišta moćno sredstvo za rješavanje zajedničkih interesa ljudi. To je naročito izraženo u turističkim područjima, gdje se dinamično susreću ljudi iz različitih sredina. Zbog te činjenice turistička poduzeća su organizirala stručne službe za rješavanje priprema zemljišta za izgradnju, čime su postignuti i pozitivni i negativni efekti.

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zbrinjavanje komunalnog otpada, s osvrtom na proizvodnju zdrave hrane za potrebe turizma

  Autori:
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Urednici
  Andrić, Neda
  Radišić, Franjo
  Ferenčić, Drago
  Cerović, Zdenko
  Magaš, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Hotelska kuća '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISSN0352-0242
  Stranice: od 176 do 180
  Skup: Međunarodni kongres Hotelska kuća '92
  Održan: od 16.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Na temelju podataka o količinama komunalnog otpada u sedam općina Istre, iz 1990. godine, procijenjene su njegove količine do 2000.godine. Podaci su komparirani s načinima zbrinjavanja otpada, te namjenskom raspodjelom prostora. Utvrđeno je neprekidno povećanje količine komunalnog otpada, što sa sadašnjim načinom njegova zbrinjavanja znatno degradira prostor, te ima negativan učinak na mogućnosti proizvodnje "zdrave hrane", kao jedne od izvora kvalitetnije turističke ponude.

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Plinske dizalice topline

  Autori:
  Mlinarić, Stjepan (78995)
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISBN 86-81601
  Stranice: od 329 do 346
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: U radu je prikazana opća struktura potrošnje uporabne energije općenito, a zatim iscrpno potrošnja niskotemperaturne topline u Puli, te u hotelima viših kategorija, dakle onih prema kojima teži i naš turizam. Potrošnja te topline je veoma velika pa autor predlaže uvođenje plinskih goriva, kako zbog ekonomskih tako i ekoloških razloga. Energetskom bilancom dokazuje se opravdanost uvođenja plinskih dizalica topline kao proizvođača topline nižih temperatura. Zbog toga su toplinske pumpe detaljnije obrađene s tehničkog aspekta, a posebno apsorpcione, za koje autor smatra da će biti izvori niskotemperaturne topline u budućnosti, posebno na Jadranskom području. U zaključku su date sugestije, koje mogu poslužiti kao pravila ispravnog pristupa energetici zagrijavanja prostorija i potrošne tople vode u primorskim gradovima a za početak barem u njihovim hotelima.

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanitarna kvaliteta mora na području Sjevernog Jadrana

  Autori:
  Mastrović, Margita (68893)
  Hinić, V
  Buttignoni, V.
  Urednici
  Milojević, Miloje
  Naslov zbornika: Konferencija "Zaštita voda 91"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, SRY
  Godina: 1991
  Stranice: od 258 do 263
  Skup: Konferencija "Zaštita voda 91"
  Održan: od 20.05.91 do 22.05.91
  Sažetak: Sanitarna kvaliteta obalnog mora Sjevernog Jadrana prikazana je na osnovi sistematskih ispitivanja izvršenih u razdoblju svibanj-listopad 1990. godine. Određivane su tri grupe indikatora bakteriološkog zagađenja: ukupni i fekalni koloformi i fekalni streptokoki. Sanitarna kvaliteta mora ocijenjena je na osnovi Pravilnika o kontroli kvalitete morske vode za kupanje irekreaciju (NN 48/86) i WHO/UNEP kriterija. Rezultati ispitivanja dati su tabelarno i grafički. Grafički prikaz je karta sanitarne kvalitete obalnog mora namijenjena informiranju javnosti, posebno turističke privrede. U radu je izvršena i usporedba kvalitete mora različitih prirodnih, privrednih i urbanih područja ispitivanog dijela Jadrana. Razmatraju se i uzroci zagađenja.
  Ključne riječi: sanitarna kvaliteta mora, bakteriološko zagađenje, kupanje, informiranje javnosti.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj predviđenih globalnih promjena klime na prirodne i upravljane ekosustave na primjeru otočja Cres-Lošinj i Kaštelanskog zaljeva

  Autori:
  Mastrović, Margita (68893)
  Randić, Andrija
  Kozelički, Neda
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 111 do 117
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Prema mišljenju mnogih znanstvenika, očekuje se da će povećane emisije ugljičnog dioksida i nekih drugih plinova koje su posljedica ljudskih aktivnosti, utjecati na klimu našeg planeta. Unatoč nepouzdanostima koje su prisutne u pogledu stupnja i veličine budućih promjena klime, scenariji bazirani na ekstrapolacijama najboljih raspoloživih podataka i pretpostavki predviđajupovišenje razine mora, povišenje prosječne temperature, povećanje oborina zimi, a smanjenje ljeti, te promjene u intenzitetu i učestalosti vjetrova, naoblake i insolacije. Kao posljedica gore navedenih pretpostavki, može se identificirati niz utjecaja od prirodnih ekosustava do upravljanih ekosustava, a jedan od vidova je i utjecaj na energetske potrebe. U radu se prikazuju rezultati studija koje su izrađene sa svrhom istraživanja utjecaja globalnih klimatskih promjena na prirodne i upravljane ekosustave otočja Cres-Lošinj i Kaštelanski zaljev.
  Ključne riječi: promjena klime, prirodni ekosustavi, upravljani ekosustavi

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Biorazgradnja otpadnih materijala poljoprivrede u nepovoljnim klimatskim uvjetima

  Autori:
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Bratović, Ivan (186872)
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 189 do 198
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Unutar sustavne zaštite okoliša u Istri značajno mjesto zauzima problematika zbrinjavanja otpada poljoprivredne proizvodnje, gdje je kompostiranje jedna od ekološki prihvatljivih alternativa. U ovom radu istraživani su utjecaji ekoloških uvjeta na proces kompostiranja. Ustanovljena je korelacija između utjecaja temperature zraka i temperature kompostne hrpe, te vlage i temperature kompostne hrpe. Navedeno upućuje na neophodnost praćenja ekoloških parametara procesa u cilju definiranja osnovnih činioca tehnologije kompostiranja.
  Ključne riječi: poljoprivredna proizvodnja, ekološki uvjeti, proces kompostiranja, temperatura, vlaga

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrednovanje zgrada i naselja s gledišta energetske učinkovitosti i zaštite čovjekova okoliša

  Autori:
  Faninger, Gerhard
  Franković, Bernard (12422)
  Miščević, Ljubomir
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 321 do 326
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: U radu se prikazuju rezultati studije za energetsko i ekološko vrednovanje zgrada i naselja. Postavljeni su kriteriji vrednovanja niskoenergetskih kuća i naselja, razrađen je postupak i sustav bodovanja za kvantifikaciju kriterija i opisan je računalski program EOP, IFF na Sveučilištu u Klagenfurtu. Studija je izrađena s namjerom utvrđivanja energetskih i ekoloških kriterija vrednovanja kao podloge arhitektonskog natječajnog programa za sunčano naselje.
  Ključne riječi: energetsko i okolišno vrednovanje, niskoenergetske kuće i naselja, obnovljivi izvori energije, sunčana tehnologija, emisije, higijena zraka, EOP računalski program, energetski koeficijenti

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Plinifikacija sektora komunalne i industrijske energetike i njen utjecaj na okoliš za šire riječko područje

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Črnjar, Mladen
  Saršon, Miljenko
  Jedriško, Claudia
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 303 do 314
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Radom su prikazani rezultati anelize utjecaja na okoliš uvođenja plina u sektor komunalne i industrijske energetike. Procjena potrošnje energenata te godišnja emisija štetnih plinova određena je na osnovu višegodišnjeg niza stanja meteoroloških parametara upotrebom sintetske referentne godine. Na osnovu dobivenih rezultata određena je moguća emisija ugljičnog dioksida i sumpornog dioksida, nastalih idealnim izgaranjem zemnog plina za slučaj potpune plinifikacije ovog područja. Isto tako, dana je usporedba korištenja miješanog plina koji će se u ovom prijelaznom razdoblju koristiti na ovom području.
  Ključne riječi: sintetska referentna godina, plinifikacija, emisija, riječko područje

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Energetsko modeliranje s meteorološkim parametrima referentne godine

  Autori:
  Viličić, Ivan (52246)
  Urednici
  Franković, Bernard (12422)
  Naslov zbornika: Zbornik radova međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 525 do 534
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Pri proračunu gubitaka i dobitaka topline kod grijanja i klimatizacije ojekata ustanovljeno je, da s postojećim podacima, toplinski ili rashladni učin, predstavlja samo vršna opterećenja, koja u praksi nikada, ili vrlo rijetko nastupaju. Osnivanjem referentne godine i izborom karakterističnih mjeseci, koji reprezentiraju istovrsni niz, dobiju se realne vrijednosti svih meteoroloških parametara s njihovim prirodnim promjenama i međusobnom povezanosti. Na taj su način potpuno ispunjeni uvjeti, da referentna godina sadrži sva dnevna, mjesečna i godišnja prirodna kolebanja svih meteoroloških parametara. Raspoloživi podaci meteoroloških parametara referentne godine otvaraju nove mogućnosti energetskog modeliranja, s ciljem pronalaženja optimuma investicijskih i pogonskih troškova termoenergetskih postrojenja.
  Ključne riječi: meteorološki parametri, referentna godina, energetsko modeliranje

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Marketinški aspekt plasmana vina Malvazije Istarske

  Autori:
  Milotić, Aldo (118916)
  Jakovčić, A.
  Naslov zbornika: Zbornik radova savjetovanja Malvazija Istarska - sadašnjost i budućnost
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  Skup: Savjetovanje Malvazija Istarska - sadašnjost i budućnost, Vinstra 95

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnosti razvitka agrokompleksa Istre

  Autori:
  Tomčić, Z.
  Peršurić, Đ.
  Milotić, Aldo (118916)
  Šehanović, Jusuf
  Naslov zbornika: Zbornik radova znanstvenog skupa Mediteranizacija Hrvatskog gospodarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  Skup: Znanstveni skup Mediteranizacija Hrvatskog gospodarstva

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vinogradarsko-vinarska proizvodnja u obiteljskim gospodarstvima za potrebe turizma

  Autori:
  Peršurić, Đ.
  Tomčić, Z.
  Milotić, Aldo (118916)
  Naslov zbornika: Zbornik radova znanstvenog skupa Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom...
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Znanstveni skup Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Energetski i ekološki pristup zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Pažanin, Josip
  Mlinarić, Stjepan (78995)
  Milotić, Aldo (118916)
  Mastrović, Margita (68893)
  Viličić, Ivan (52246)
  Urednici
  Srb, Neven
  Allmer, Hans
  Feretić, Danilo
  Krajcar, Slavko
  Orgelmeister, Hans
  Pažanin, Josip
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: ISBN 86-81997
  Stranice: od 4 do 4
  Skup: 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Područje Sjevernog Jadrana predstavlja tipičan primjer poremećaja prirodne ravnoteže okoline kao rezultat razvoja i koncentracije industrije, urbanih sredina i turističkih naselja. Velike količine otpada koje se stvaraju u ovom turistički razvijenom području traže adekvatni tretman kako bi se smanjili nepoželjni efekti na okolinu, posebno u ovom kraškom terenu (zagađenje mora i podzemnih voda). S ciljem osiguranja odgovarajućih postupaka zbrinjavanja otpada potrebno je odrediti količine otpada u području nastajanja te odabrati tehnologiju tretmana odnosno odlaganja. Dvije mogućnosti tretmana otpada su istraživanjima u ovom projektu obuhvaćena: proizvodnja energije i korištenje u poljoprivredi.

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Interakcija objekata morske tehnologije s okolišem

  Autori:
  Dobrinić, Julijan
  Orlić, Nada
  Crnić-Zalokar, Varja
  Milotić, Branka
  Mastrović, Margita (68893)
  Kotnik-Karuza, Dubravka
  Blažević, Jasna
  Urednici
  Srb, Neven
  Allmer, Hans
  Feretić, Danilo
  Krajcar, Slavko
  Orgelmeister, Hans
  Pažanin, Josip
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: ISBN 86-81997
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Okoliš u kojem se čovjek nalazi, živi i djeluje konačnih je mogućnosti reprodukcije i konačnih resursa. Zbog interakcije industrijskih objekata, energetskih objekata i objekata morske tehnologije s okolišem dolazi do štetnih utjecaja na okoliš. Pri provedbi analize utjecaja na okoliš objekata morske tehnologije, istraživali su se mnogi parametri, no od važnosti je poznavati načine detekcije i kretanja u njihovom okolišu elemenata koji se javljaju u malim količinama, a koji su važni kako za živu prirodu, tako i za procese u neživom segmentu, koje treba temeljitije i sustavnije istražiti. Mjerna metoda biti će spektroskopija X-zraka, polarimetrija i UV-spektroskopija.

 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Termodinamička analiza toplinskih pojava kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane srednje snage
  Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
  Autor: TRP ANICA
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 90
  Sažetak: U radu je analizirana izmjena topline i prijenos mase kod vlažnog rotirajućeg regeneratora topline s nehigroskopnom akumulacijskom masom. Promatranjem toplinskih pojava u elementarnom isječku regeneratora postavljen je matematički model te su definirani početni i rubni uvjeti i uvjet prekapčanja. Matematički je model primjenom numeričke metode konačnih razlika preveden u četiri sistema algebarskih jednadžbi koji su riješeni iteracijski kompjuterskim programom napisanim u kompjuterskom jeziku FORTRAN-u. Numerička je analiza provjerena na rotirajućem zagrijaču zraka u klima tehnici, a zatim primijenjena na rotirajući regenerativni predgrijač zraka u sklopu generatora pare termoelektrane Urinj u Rijeci, gdje se izmjena topline i prijenos mase vrši između struja dimnih plinova i zraka. Kod ovog tipa regeneratora hlađenjem akumulacijske mase ispod temperature rošenja pare sumporne kiseline, koja nastaje izgaranjem sumpornog dioksida sadržanog u dimnim plinovima u sumporni trioksid te njegovim vezianjem s vodenom parom, dolazi do njene kondenzacije. Sumporna kiselina u kondenziranom stanju vrlo brzo uništava metalni lim akumulacijske mase. Ta pojava nepoželjne niskotemperaturne korozije može se spriječiti podešavanjem odgovarajuće ulazne temperature zraka tako da se spriječi hlađenje akumulacijske mase ispod temperature rošenja pare sumporne kiseline. Dobiveni rezultati numeričke analize prikazani su u obliku prostornih dijagrama s raspodjelama temperatura plina i akumulacijske mase, apsolutne vlažnosti plina i specifične mase izlučene kapljevine unutar regeneratora.
  Ključne riječi: vlažni rotirajući regenerator, prijelz topline i prijenos mase, numerička analiza, niskotemperaturna korozija


 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Projekt Rijeka: Energetski sustav za područje Općine Rijeka - Segment II - Energetski i ekološki aspekti zbrinjavanja otpada

  Autori:
  Franković, Bernard (12422)
  Trp, Anica (204822)
  Požgaj, Damir (204811)
  Prelec, Zmagoslav
  Nikolić, Ognjen
  Legović, Boris
  Perišić, Radovan
  Saršon, Miljenko
  Naručitelj: Općina Rijeka: Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekova okoliša
  Depo ustanova: Tehnički fakultet Rijeka, Zavod za energetiku i energetska postrojenja
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 117
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Preliminarna studija za upravljanje Jadranskim prostorom (Republika Hrvatska, Republika Slovenija), Poglavlja: Kvaliteta zraka, Kruti otpad i Sistemi za uzbunjivanje i hitne intervencije

  Autori:
  Mastrović, Margita (68893)
  Randić, Andrija
  Naručitelj: INGRA Zagreb, HIDROGEA Maribor
  Depo ustanova: UNEP-MAP Atena
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 292
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Preliminarna studija za upravljanje ekosistemom Jadranskog morapripremljena je za cjelokupni Jadranski prostor RepublikeSlovenije i Republike Hrvatske. Izučavani su svi relevantnipodaci koji utječu na stanje mora i priobalja. Granica zahvatakopnenog dijela je jadransko slivno područje. Studija sadrži:Pregled zakonodavstva; Pregled Planova i Programa; Financijskipregled; Pregled realiziranih akcija: Pročišćavanje voda,Ekotehnički uređaji, Akcija zaštite priobalja, Zagađenje zraka,Kruti otpad, Parkovi i prirodni rezervati, Sistemi zauzbunjivanje i hitne intervencije, Informativne i oblikovneintervencije, Propisi koji reguliraju more.
  Ključne riječi: Jadransko more, zagađenje, mjere zaštite, zakonodavstva, financijski pregled, informiranje.

 34. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Utjecaj predviđenih globalnih promjena klime na otočje Cres-Lošinj, Poglavlja: Energija i industrija, Opskrba vodom, Otpadne vode, Otpad

  Autori:
  Mastrović, Margita (68893)
  Naručitelj: UNEP-MAP Atena
  Depo ustanova: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Služba za Jadran
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 229
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povećane emisije ugljik-dioksida i nekih drugih plinova koje suposljedica ljudskih aktivnosti, očekuje se da će utjecati naklimu našeg planeta, a kao najvažnije posljedice su povišenjetemperature i srednje razine mora. Unatoč nepouzdanostima koje suprisutne u pogledu stupnja i veličine budućih promjena klime,scenarij koji se smatra najvjerojatnijim za otočje Cres-Lošinj,predviđa do kraja stoljeća: povećanje razine mora od 65 do 35 cmi povišenje prosječne temperature između 1,8 i 5,5 oC, te poneštopovećane oborine zimi, ali smanjenje ljeti i promjene uintenzitetu i učestalosti vjetrova, naoblake i insolacije. Studija bazirana na ekstrapolacijama najboljih raspoloživihpodataka i pretpostavki, identificirala je između ostalih, četiriglavna specifična utjecaja koji se postepeno mogu razvijati ipostati aktualni do sredine idućeg stoljeća na području otočjaCres-Lošinj: - postepeno povećanje saliniteta u Vranskom jezeru; - poplavljivanje nekih urbanih obalnih područja i građevina; - poboljšane mogućnosti za produženje turističke sezone kaoposljedica povećane prosječne temperature; - povećani rizik šumskih požara zbog temperature uz popratnusmanjenu vlažnost u vrijeme ljetne sezone. Iako će se promjene koje su navedene u Studiji dešavati postepenoi možda neće postati očigledne prije idućeg stoljeća, rezultati ipreporuke ove Studije trebale bi se vrednovati i inkorporiratina adekvatan način prilikom revidiranja Prostornog plana općineiz 1991. godine.
  Ključne riječi: klimatske promjene, povišenje srednje razine mora, povišenje prosječne temperature.

 35. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija namjene mora općine Rijeka

  Autori:
  Mastrović, Margita (68893)
  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Služba za Jadran
  Depo ustanova: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Služba za Jadran
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 75
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Radi činjenice da je prostor mora u pravilu prostrano, fizičkirazvedeno, ekološki složeno, a u gospodarskom i demografskomsmislu vrlo aktivno područje, koje ne obuhvaća samo površinu moranego i cjelokupni volumen kao i morsko dno, ukazala se potreba dase u prostornim planovima priobalnih općina u jadranskompodručju, posebno obradi more i utvrdi njegova namjena. Pod "planom namjene mora" ("sea use") misli se na izradu planakoji odgovara poznatom pojmu za kopno "plan namjene površina"("land use"), odnosno zoning planu, prilagođenom specifičnostimamora. Studija namjene mora općine Rijeka obrađuje slijedeća poglavlja:Prirodnu osnovu, Meteorološka i oceanografska svojstva,Bioprodukciju, Pojavu sluzavih agregata: "Cvjetanje mora",Ribarstvo, Sanitarnu kvalitetu priobalnog mora, Zagađenje mora,Mjere zaštite i Prijedlog korištenja morske obale i mora.
  Ključne riječi: namjena mora, zagađenje mora, mjere zaštite, korištenje morske obale i mora.

 36. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Istraživanje ekoloških parametara prilikom dogradnje novih objekata

  Autori:
  Poropat, Amorino
  Radoičić, Vlasta (204833)
  Milotić, Aldo (118916)
  Pribetić, Đ.
  Depo ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Obrada rezultata istraživanja mogućih promjena i mjera zaštite prilikom dogradnje novih objekata s obzirom na ekološku verifikaciju
  Depo ustanova: Institut za poljoprivredu i turizamMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr