SVIBOR - Projekt broj: 2-08-354

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-354


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ELEMENATA STROJEVA I PRIJENOSNIKA SNAGE


Glavni istraživač: OBSIEGER, JOSIP (33934)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za osnove konstruiranja
Adresa: Vukovarska ul. 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51-332-844
Telefon: 385 (0)51-426-162
teleFaks: 385 (0)51-515-403

Sažetak: Istraživanjima su obuhvačena slijedeća područja: 1. Vijčani i stezni spojevi i opruge 2. Klizni ležajevi 3. Mehanički prijenosnici. Sadržaj istraživanja pojedinih područja: 1.1 Proračun i konstrukcija prednapregnutih vijčanih spojeva, sa izradom odgovarajučeg software-a za proračun i crtanje dijagrama pritezanja i konstrukcije vijčanog spoja. 1.2 Proračun uzdužnih i poprečnih steznih spojeva. 1.3 Proračun cilindričnih zavojnih, torzionih i tanjurastih opruga. 2.1 Razvoj algoritma za proračun cilindričnih kliznih ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem s izradom odgovarajučeg software-a. 2.2 Istraživanje, razvoj i konstrukcija novih tipova aksijalnih i radijalnih ležajeva s hidrostatskim podmazivanjem s dinamičkin prigušnicama i volumetričkim djeliteljem protoka. 2.3 Istraživanje i razvoj višepovršinskih kliznih ležajeva. 3.1 Teorijsko i eksperimentalno istraživanje dodirnih pritisaka i deformacija između konformnih cilindričnih tijela. 3.2 Teorijsko i eksperimentalno istraživanje ozubljenja s posebnim osnovnim (sinusoidnim) profilom, razrada geometrije ozubljenja, analiza utjecaja krutosti zuba na zahvat, istraživanje nosivosti i tribološkik karakteristika. 3.3 Istraživanje naprezanja u korjenu zuba zupčanika primjenom FEM i BEM s posebnim osvrtom na zupčanike s tankim vijencem. 3.4 Optimalizacija geometrije evolventnog ozubljenja s obzirom na gubitke trenja u zahvatu. 3.5 Razvoj software-a za proračun cindričnih i stožastih parova zupčanika, za proračun geometrije, nosivosti i zaribavanja, te optimalizaciju ozubljenja. 3.6 Istraživamje sporohodnih hidromotora, optimalizacija krivuljnog mehanizma. 3.7 Istraživanje i razvoj proračuna pužnih prijenosnika.

Ključne riječi: Vijčani spojevi, stezni spojevi, opruge, klizni ležajevi, podmazivanje, zupčanici, prijenosnici, optimalizacija, software

Ciljevi istraživanja: 1.1 Unapređenje i racionalizacija proračuna i oblikovanja prednapregnutih vijčanih spojeva. Označeni cilj je ostvaren. 1.2 Unapređenje i racionalizacija proračuna steznih spojeva. Rad je u toku. 1.3 Unapređenje i racionalizacija proračuna opruga. Rad je u toku. 2.1 Razvoj novih postupaka proračuna cilindrični kliznih ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem i određivanjem THD stanja ležajeva. Cilj je u porpunosti ostvaren. 2.2 Istraživanje novih mogučnosti regulacije protoka kod aksijalnih i radijalnih hidrostatskih ležajeva. Teorijska razrada proračuna osnovnih karakteristika. Cilj je ostvaren 70%, očekuje se analiza drugih mogučih kombinacija. 2.3 Razrada teorijskog modela višepovršinskih kliznih ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem i automatskom regulacijom zračnosti. Rad je u toku. 3.1 Određivvanje kontaknih pritisaka i deformacija cilindričnih konformnih tijela. Cilj je ostvaren 100% (Magistarski rad). Moguča daljnja razrada u svrhu primjene na specijalna ozubljenja. 3.2 Detaljno su istražene mogučnosti primjene sinusoidnog profila za oblikovanje ozubljenja i dokazane prednosti i mogučnosti primjene. Cilj je ostvaren 100% (Disertacija). Poželjna su praktička ispitivanja. 3.3 Iznalaženje racionalnog postupka određivanja naprezanja u korjenu zuba zupčanika, posebno kod izvedbi s tankim vijencem i korekcija poznatih približnih izraza za proračun faktora koncentracije naprezanja. 3.4 Optimalizacija geometrije ozubljenja u cilju minimalizacije gubitaka trenja. 3.5 Izrada software-a za zupčane prijenosnike u svrhu racionalizacije i unifikacije proračuna i usaglašavanje s važečim međunarodnim standardima. 3.6 Optimalizacija krivuljnih mehanizama radijalnim sporohodni hidromotora u svrhu poboljšanja iskoristivosti. Rad u toku.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatski registar brodova
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: SAS Tvornica specijalnih alatnih strojeva
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Konstrukcija naprave za ispitivanje plastičnih modela parova zupčanika na polariskopu
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Obsieger Boris

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr