SVIBOR - Projekt broj: 2-10-225

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-225


Optimalizacija iskorištavanja trgovačkog broda


Glavni istraživač: LOVRIĆ, JOSIP (58256)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 35
Naziv ustanove: Pomorski fakultet, Dubrovnik (171)
Odjel/Zavod: Pomorski fakultet Dubrovnik - Pomorski odjel
Adresa: ul. Ćira Carića br.4
Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)020 412 811
Telefon: 385 (0)020 412 911
Telefon: 385 (0)020 32 563
E-mail: Lovric@brod.pfdu.hr

Sažetak: Optimalizacija iskorištavanja trgovačkog broda je postupak Ť kojimse želi povećati djelotvornost broda u smislu njegove što Ť boljeuporabljivosti i što veće rentabilnosti. Dva područja na Ť koja seoptimalizacija odnosi: područje osnivanja (projektiranja) Ť broda,kad se utječe na njegove buduće odlike i područje Ť iskorištavanjaveć izgrađenog broda, odlike kojega se više ne mogu Ť mijenjati,ali se mogu svrsishodnije iskoristiti. O mnogim Ť čimbenicima ovisidjelotvornost broda: o stanju vjetra i mora koje Ť će brodsusretati, o exploatacijskoj hrapavosti podvodnog dijela Ť trupa ipropelera i njenoj progresiji, o "elastičnosti" i Ť stupnju"spontanog" odziva porivnog sustava, o visini vozarinskog Ť stavakoji ciklički varira, o cijeni goriva koja varira u Ť tijekuvremena i od luke do luke, o pouzdanosti, moći i Ť troškovimaodržavanja brodskih sustava, te "starenju" broda kao Ť jedinstvenogsustava. Proračunskim i modelskim simulacijama, te Ť istraživanjimana brodovima u eksploataciji, utvrđuje se pojavnost Ť i utjecajpojedinih čimbenika na ponašanje pojedinog tipa Ť trgovačkog broda,da bi se mogao oblikovati matematički model, Ť globalni iliparcijalni, radi definiranja projektnog zahtjeva, Ť temeljenog nadovoljnom broju preciznih parametara za izradu Ť projekta iodlučivanje u tijeku iskorištavanja broda. Istraživanje je prošireno na probleme kontaminacije obalnih mora Ť egzotičnim morskim organizmima balastnom vodom i načinŤ sprečavanja tretiranjem balastne vode na samom brodu.

Ključne riječi: Iskorištavanje broda, odlučivanje u funkciji troškova,eksploatacijska hrapavost, rezerva za službu broda, rezerva zastarenje, komercijalna brzina, porivni četverokut, moćodržavanja, pouzdanost, zalihost, uporabljivost, balastne vode, egzotični morski organizmi

Ciljevi istraživanja: Ovim se projektom premoščuje praznina između parametara uzetih uproračun pri osnivanju broda i parametara izmjerenih u uvjetimapokusne plovidbe s jedne strane, i realnih uvjeta koji sejavljaju pri iskorišćavanju trgovačkog broda s druge strane. Zato je bilo potrebno razviti odgovarajuće prilagođeni mjerniuređaj, utvrditi metodologiju mjerenja parametara kao i parametresame, te organizirati prikupljanje, dostavu i obradu rezultatamjerenja. Budući da se istraživanja vrše u naravi na brodovima ueksploataciji, što je uvelike otežano trgovačkom djelatnošćubroda, dio rezultata nastojao se dobiti i simulacijom, zatimekstrapolacijom te konačno statističkom obradom i zakonimavjerojatnosti. Obrađivana su slijedeća područja: 1. Brzina broda u ovisnosti o obliku trupa, tipu i snazi porivnog stroja, eksploatacijskoj hrapavosti podvodnog dijela broda,stanju vjetra i mora, vozarinskom stavu (freight rate),prekrcajnim i slagališnim mogućnostima, cijeni goriva, broju,profilu i cijeni posade te lučkim tarifama i normama. 2. Pojedinačna i interakcijska analiza brodskih sustava koja jeobuhvatila raspoloživost, pogodnost za održavanje, zalihost,operativnu pouzdanost i pouzdanost uz zahvate, i to sastajališta sigurnosti i sa stajališta brodskog terotehnološkogprocesa. 3. Analiza automatizacije brodskog poriva i brodskih upravljačkih sustava sa ciljem uspostave "spontaneiteta" u odzivu naiznenadne promjene u okolišu. 4. Analiza problema minimalizacije povratnog vodenog balasta zbog kontaminiranja obalnih mora egzotičnim morskim organizmima. Dosad postignuti rezultati su slijedeći: ad 1.1. Utvrđivanje za proračun uvjeta "srednje točke" službe u radnom vijeku broda. 1.2. Afirmacija pojma "komercijalne brzine broda" kao stalne varijable i način njenog proračuna. 1.3. Otkriće "porivnog četverokuta" kao skupa (komercijalnih) brzina broda i time nepostojanje jedne jedine brzine za optimalizaciju projekta, te metoda (i program) za njegovo proračunavanje. ad 2.1 Na osnovi analize operativne pouzdanosti i pouzdanosti uz zahvate utvrđivanje prijeko potrebne zalihosti u brodskim sustavima. 2.2 Postavljanje obrasca za "jednadžbu moći održavanju" u svrhu usporedbe povoljnosti između raznih (projekata) brodovai radi optimalizacije broja i profila brodske posade. 2.3 Utvrđivanje, radi izbjegavanja "graničnog kriterijauporabljivosti" broda, za kritičku ocjenu kompleksnosti itrajanja zahvata periodičkog održavanja koji se mora vršiti uluci. ad 3. Nakon prikupljenih dosadašnjih rezultata istraživanja u tijeku je njihova obrada simulacijskim tehnikama te izrada matematičkih modela u okviru doktorske disertacije. ad 1,2. i 3. Utvrđivanje novog kompleksnijeg pristupa projektnogzahtjevu i trasiranje metoda za njegovu formulaciju i računsku provjeru. ad 4. Prikupljanje literature direktno preko IMO i Australian Quarantine and Inspection Service, te svjetskih kongresa i simpozija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-10-326 Povezivanje jadranskog priobalja pomorskim prijevozom
  Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje - Zavod za brodogradnju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Brodarski institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Brodski torziometar "PANDA 2"
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Ljubetić M, Tomašević J, Bosnić A,Pučić V.

 2. Naziv: Dokumentacija za izradu simulatora za mjerenje torzije "baždarenje mjernog elementa"
  Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
  Autor(i): Bosnić A,Čuvalo M,Tomašević J.

 3. Naziv: Dokumentacija za izradu simulacijskog torziometra za promjenljiv promjer brodske osovine (vratila)
  Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
  Autor(i): Bosnić A,Čuvalo M,Tomašević J.

 4. Naziv: Programska podrška za djelomićno integrirano upravljane brodom: "Sailing economy and managment SEAMEN"
  Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
  Autor(i): Bosnić A,Janjić I,Čuvalo M,Pintek D,Parat Ž.

 5. Naziv: Program za prekrcaj tankera Paloma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Bosnić A., Jazvić M., Pintek D.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr