SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-10-372

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-10-372


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 50


Naslov: Obilaznica Omiša s mostom preko Cetine

Autori:
Radnić, Jure (70834)
Smoljanović, Marko (43871)
Lozić, Ivo (26600)
Dorić, Vjekoslav (108581)
Časopis: Građevinar
Broj: 3
ISSN: 0350-2465
Volumen: 43
Godina: 1991
Stranice: od 129 do 136
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se kritički razmatra odabrano rješenje trase obilaznice Omiša koje je bilo osnova raspisa javnog natječaja za most preko rijeke Cetine. Autori smatraju da usvojeno rješenje trase nije optimalno jer se nije vodilo dovoljno računa o ambijentalnim karakteristikama područja. Iz tog razloga ni jedno od natječajem predloženih rješenja za most ne može biti prihvatljivo. Predlažu se nova rješenja trase i mosta koja, po mišljenju autora, zadovoljavaju potrebne kriterije.

Naslov: An evaluation of multycriteria analysis for DSS in public policy decision

Autori:
Mladineo, Nenad (70823)
Lozić, Ivo (26600)
Knezić (ex Stošić), Snježana (163740)
Časopis: European Journal of Operational Research
Broj: 1
ISSN: 0377-2217
Volumen: 61
Godina: 1992
Stranice: od 219 do 229
Broj referenci: 8
Jezik: engleski

Naslov: Planiranje garažnih objekata u središtu grada (na primjeru Splita)

Autori:
Lozić, Ivo (26600)
Miličević, Marinko (163703)
Časopis: Ceste i mostovi
Broj: 9-10
ISSN: 0411-6380
Volumen: 40
Godina: 1994
Stranice: od 413 do 418
Broj referenci: 6
Jezik: hrvatski
Sažetak: Sve intenzivnije korištenje raspoloživih atraktivnih prostora i objekata u središtu privlači prometne tokove svih oblika (javni gradski prijevoz, osobna vozila i pješake) koji se odvijaju na ograničenim prometnim površinama gdje se stvaraju uvjeti otežanog odvijanja prometnih tokova i male razine uslužnosti. Postojeću disproporciju međusobnog odnosa intenziteta prometnih tokova svih oblika odnosno broja putovanja u središte i raspoloživih prometnih površina može se riješiti samo optimalnom razdiobom broja putovanja na sve oblike prometnog sustava uz potenciranje upotrebe javnog gradskog prijevoza. Optimalnom razdiobom broja putovanja u središte na sve oblike prometnog sustava, u skladu s raspoloživim i planiranim prometnim površinama, stvoriti će se uvjeti komfornog toka pa će atraktivne prostorne i spomeničke vrijednosti biti dostupne svim sadašnjim i budućim korisnicima. To je glavna zadaća istraživanja i predloženog rješenja rasporeda garažnih objekata u središtu što će se realizirati u kontinuiranom postupku prostornog i prometnog planiranja, projektiranja i izgradnje.
Ključne riječi: Garažni objekti, atraktivni gradski prostor, prometni tokovi

Naslov: Prometna analiza utjecaja garažnog objekta 'Vukovarska' na prometnu mrežu neposrednog okoliša

Autori:
Lozić, Ivo (26600)
Cvitanić, Dražen (300894)
Časopis: Suvremeni promet
Broj: 5-6
ISSN: 0351-1898
Volumen: 14
Godina: 1994
Stranice: od 255 do 261
Broj referenci: 5
Jezik: hrvatski
Sažetak: Koncentracija prometnih tokova svih oblika na središnjem gradskom prostoru traži detaljnu analizu postojećeg stanja i rješenje za utvrđeno plansko razdoblje za izvorno-ciljni i tranzitni promet te posebno za promet u mirovanju. Izrađena 'Studija mogućnosti izgradnje garažnih objekata na području središta grada Splita' odredila je potencijalne lokacije vodeći računa o urbanističko-prostornim i prometnim zahtjevima pojedine lokacije. Intenzivni prometni tokovi na ulazu i posebno izlazu iz garažnog objekta koncentrirani su u vrlo kratkom razdoblju pa mogu izazvati negativne utjecaje na prometne tokove na prometnoj mreži neposrednog okoliša, a naročito na raskrižjima. Stoga je pri planiranju i projektiranju izgradnje garažnog objekta potrebno izvršiti detaljne analize utjecaja na prometne tokove neposrednog okoliša. Garažni objekt 'Vukovarska' lociran je u središnjem gradskom području, u blizini dviju glavnih gradskih prometnica i jedan je od prioritetnih objekata pa se u ovom referatu daje detaljan postupak utjecaja na prometne tokove neposrednog okoliša.
Ključne riječi: Garažni objekt, središnji gradski prostor, prometni tokovi


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr