SVIBOR - Projekt broj: 2-10-372

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-372


SUSTAVNA ANALIZA PROMETA NA PRIMJERU SPLITA


Glavni istraživač: LOZIĆ, IVO (26600)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 30.03.94.

Ukupno radova na projektu: 50
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za prometnice i geodeziju Odjel za ceste i prometnu tehniku
Adresa: Matice hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)21 52-33-33
teleFaks: 385 (0)21 52-41-62
E-mail: Lozic@cigla.gradst.hr

Sažetak: Primjenjujući tradicionalni model za prometno planiranje (stvaranje-prihvaćanje putovanja, raspodjela putovanja, izbor prometnog sredstva, dodjeljivanje putovanja) dobivena je matrica putovanja; stvaranje-privlačenje putovanja između različitih zona područja istraživanja. Istraživanje će omogućiti, vodeći računa o ekonomskim principima, da intenzitet prometnih tokova svih vidova u području istraživanja bude u skladu s raspoloživim prometnim površinama te da mijenjajući namjenu površina u pojedinim objektima i zonama stvorimo uvjete komfornog toka.

Ključne riječi: Stvaranje putovanja, Privlačenje putovanja, Raspodjela, Izbor prometnog sredstva, Provjera modela, Dodjeljivanje, Prometni tok,Komforan tok

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi jesu u iznalaženju prostorno-tehničkih rješenja svih modaliteta prijevoza ljudi i roba, a to su prostorno i funkcionalno lokalizirani oblici sistemskog rješenja prometne ponude, prije svega na najopterećenijem središnjem segmentu, a potom i okružju. Očekivani rezultati: - Usklađivanje prometne potražnje i ograničenih prostornih resursa za razvoj prometne ponude; - Usklađivanje oscilirajuće prometne potražnje i tehničko-tehnološki podobne i ekonomski opravdane prometne ponude; - Usklađivanje trajnosti jednom učinjenih infrastrukturnih zahvata u centru i promjenjivosti razvoja njegovog užeg i šireg okružja; - Usklađivanje zahtjeva suvremenih kapacitativnih oblika i tehnologije prometne ponude i elemenata ograničenja proisteklih iz zaštite graditeljskog i ambijentalnog nasljeđa unutar prostora zahvata. Ostvarivanjem postavljenih ciljeva glavni rezultat će biti provjera postavljenog metodološkog postupka i mogućnost njegove primjene na druga područja uz korištenje pripremljenog softwarea.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-10-056 Sfere primjene željezničkog i kamionskog transporta
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-11-055 Optimalizacija elemenata trase željezničkih pruga
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Projekt izgradnje i implementacije gradske rente
  Naziv ustanove: Sveučilište u Splitu; CIMIS i Građevinski fakultet
  Grad: 21 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatske ceste-Poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Odjel za programiranje i projektiranje
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Purdue University, School of Civil Engineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 47907 - West Lafayette-Indijana, USA

 5. Naziv ustanove: Zavod za urbanizam
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Županija splitsko-dalmatinska, Grad Split, Zavod za gospodarenje gradom
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: International Road Federation
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 20024 - Washington, D.C., USA

 8. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: CIMIS Sveučilišta u Splitu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Planiranje prometa u urbanim sredinama povezanim s magistralnim prometnicama-na primjeru grada Splita, Solina i Kaštela, Prikaz primjene GIS tehnologije za potrebe upravljanja prometnicama, Prezentacija za "Hrvatske ceste", Zagreb, svibanj 1993.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Govorni dio: Prof.dr.sc. Ivo Lozić, Građevinski fakultet,Split i Prof.dr.sc. Tomaž Kastelic, FAGG-PTI, Ljubljana; Prikaz na računalu: Dr.sc. Marijan Žura, FAGG-PTI, Ljubljana

 2. Naziv: Priprema prostorno-planske dokumentacije za ceste visoke razine uslužnosti na širem području Splita, u dogovoru s Ministarstvom prometa i veza i JP "Hrvatske ceste"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Prof.dr.sc. Ivo Lozić

 3. Naziv: Elaborat: 'Utvrđivanje potrebe izgradnje garažnih objekata u centru grada Splita'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof.dr.sc. Ivo Lozić, dipl.ing.građ, Marinko Miličević, dipl.ing.građ., Željko Mitrović, dipl.ing.prom., Ivica Martinić, dipl.ing.prom., Mihovil Antičević, dipl.ing.arh.

 4. Naziv: Elaborat: 'Utvrđivanje mogućnosti izgradnje benzinskih postaja na području grada Splita'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof.dr.sc. Ivo Lozić, dipl.ing.građ., Marinko Miličević, dipl.ing.građ., Željko Mitrović, dipl.ing.prom., Ivica Martinić, dipl.ing.prom., Mihovil Antičević, dipl.ing.arh.

 5. Naziv: 'Stručni prijedlozi zahtjeva za lokacijskim dozvolama benzinskih postaja na području grada Splita'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): prof.dr.sc. Ivo Lozić,dipl.ing.građ., Marinko Miličević, dipl.ing.građ., Dražen Cvitanić, dipl.ing.građ.,Mihovil Antičević, dipl.ing.arh., Ivica Martinić, dipl.ing.prom., Željko Mitrović, dipl.ing.prom.

 6. Naziv: 'Prometna analiza utjecaja garažnog objekta "Vukovarska" na prometne tokove neposrednog okoliša'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof.dr.sc. Ivo Lozić, dipl.ing.građ., Marinko Miličević, dipl.ing.građ, Dražen Cvitanić, dipl.ing.građ.

 7. Naziv: 'Idejno rješenje odvijanja prometnih tokova ulica Domovinskog rata, Mažuranićevog šetališta, Vukovarske, Slobode i Dubrovačke
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof.dr.sc. Ivo Lozić,dipl.ing.građ., Marinko Miličević,dipl.ing.građ., Dražen Cvitanić, dipl.ing.građ., Ivica Martinić,dipl.ing.prom., Damir Ugrina, dipl.ing.prom.

 8. Naziv: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): prof. dr. Ivo Lozić,dipl.ing.građ., Marinko Miličević, dipl.ing.građ., Dražen Cvitanić, dipl.ing.građ. te brojni suradnici i konzultanti

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr