SVIBOR - Projekt broj: 2-11-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-075


MONTAŽNE SIDRENE POTPORNE KONSTRUKCIJE


Glavni istraživač: JAŠAREVIĆ, IBRAHIM (18195)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.94.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za geotehniku
Adresa: Kačićeva 26, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 442 600 (326)

Sažetak: U projektu se analiziraju projektirani i izvedeni visoki klasični betonski i armirano-betonski zidovi u usporedbi s usidrenim visine h = 12 m. Novo tehnološko rješenje osiguranja visokih pokosa zasniva se na sprezanju stijenske mase i sloja mikroarmiranog mlaznog betona (MAMB) s krutim prednapetim sidrima. U projektu su analizirane teorijske osnove, te proračun koeficijenta sigurnosti, stanja naprezanja i deformacija s dimenzioniranjem elemenata osiguranja pokosa za jedan konkretan primjer. Proračun je sproveden primjenom programa Z_SOIL (metoda konačnih elemenata) i programa FLAC (metoda konačnih diferencija). Racionalnost je dokazana na izvedenom objektu (cca dva puta racionalniji od klasičnih), gdje su provedena detaljna laboratorijska i "in situ" ispitivanja elemenata konstrukcije (sloj MAMB-a s PP vlaknima i geotehnička sidra)

Ključne riječi: stijenski pokos, osiguranje trošne stijene, klasifikacije stijenske mase, sidrenje, mikroarmirani mlazni beton, polipropilenska vlakna, potporne konstrukcije

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj ovog projekta je znanstvena obrada cjelovitog područja koje omogučava uvođenje u građevinsku praksu ovog kod nas novog tipa "čavalanih" konstrukcija (soil nailed) i s time postizanje značajnih ušteda pri projektiranju i građenju. S obzirom da ovaj tip konstrukcija nije kod nas praktično izveden niti šire znanstveno obrađivan to je neophodno istraživački obraditi specifične probleme vezane za formiranje geotehničkog i proračunskog modela za utvrđivanje stanja naprezanja i deformacija te stabilnosti za složeni sistem: stijenski masiv-ab konstrukcija-geotehnička sidra. Teorijskim analizama i izvedenim proračunima dokazana je mogučnost primjene novog tehnološkog rješenja. Za jedan stijenski pokos (h=30m) izgrađen pretežno od uslojenih vapnenaca izuzetno tektonski razlomljenih urađen je geotehnički model. Za ovaj model primjenom programa Z_SOIL utvrđeno je stanje naprezanja i deformacija te stabilnosti stijenskog pokosa ojačanog slojem MAMB-a a "in situ" ispitivanjem tlačnim ćelijama utvrđena je granična nosivost sloja MAMB-a ugrađenog na stijenskom pokosu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr