SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-11-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-11-087


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 53
Ukupno objavljenih radova: 57


Naslov: Mjerenje plinopropusnosti poroznih materijala

Autori:
Čalogović, Vladimir (89104)
Broj: 2
Volumen: 47
Godina: 1995
Stranice: od 61 do 66
Broj referenci: 27
Jezik: hrvatski
Sažetak: Za modeliranje kretanja kapilarne vode u betonskom uzorku primijenjena je teorija kapilarnog toka. Upotrebljena je H-formulacija matematičkog modela transporta kapilarne vode. Fizikalni procesi opisani su parcijalnom diferencijalnom jednadžbom, koja je rješavana metodom konačnih elemenata u prostornoj domeni, odnosno metodom konačnih razlika u vremenskoj domeni, za osnosimetričan problem. Prostornu domenu predstavlja valjkasti betonski uzorak.
Ključne riječi: modeliranje, kapilarna voda, beton, difuzija, matematički model, konačni elementi, konačne razlike

Naslov: Gas permeability measurement of porous materials (concrete) by time-variable pressure difference method

Autori:
Čalogović, Vladimir (89104)
Broj: 5
ISSN: -
Volumen: 25
Godina: 1995
Stranice: od 1054 do 1062
Broj referenci: 28
Jezik: engleski
Sažetak: Prikazan je teorijski pristup određivanja koeficijenta specifične plinopropusnosti uz uvjete vremenski promjenljivog pritiskad. Teorijski dobiveni rezultati verificirani su eksperimentalno, te su uspoređeni s rezultatima dobivenim standardiziranim postupkom pri konstantnom tlaku. Dobiveno je vrlo dobro slaganje rezultata.
Ključne riječi: plinopropusnost, porozni materijal, beton, metoda varijabilnog tlaka, standardizirana metoda

Naslov: C-D-c-t Diagrams for practical Design of Concrete Durability Parameters

Autori:
Bjegović, Dubravka (3896)
Krstić, Vedrana
Mikulić, Dunja (89455)
Ukrainczyk, Velimir (51054)
Broj: 1
ISSN: 0008-8846
Volumen: 25
Godina: 1995
Stranice: od 187 do 196
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Konstrukcije (posebno mostovi) uz hrvatsku morsku obalu su izloženi raznim agresivnim medijima. Kako mnoge stare konstrukcije treba sanirati a mnoge nove konstrukcije izgraditi u tom području, razumljivo je da postoji veliki interes stručnjaka da se radovi izvode uz maksimalnu moguću kvalitetu. U ovom radu predložen je postupak projektiranja trajnosti konstrukcija u maritimnim okolnostima zasnovan na prostornoj i vremenskoj raspodjeli klorida u armiranobetonskoj konstrukciji. Ovaj postupak, razvijen kao računalni program CHLODIF, primijenjen je pri projektiranju novog Masleničkog mosta.
Ključne riječi: trajnost, maritimna okolica, design, computer program,


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr