SVIBOR - Projekt broj: 2-11-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-087


OPTIMALIZACIJA PROJEKTIRANJA SVOJSTAVA SPECIJALNIH BETONA


Glavni istraživač: UKRAINCZYK, VELIMIR (51054)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za materijale
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 446 701
teleFaks: 385 (0)41 446 701
E-mail: velimir.ukrainczyk@x400.srce.hr

Sažetak: Istražuju se sljedeći tipovi specijalnih betona:1.Čeličnim i polipropilenskim vlaknima mikroarmirani normalni i laki (s EPS granulama) betoni. Njihova mehanička svojstva se ispituju na laboratorijskim modelima, in situ performance se prate na određenim specijalnim konstrukcijama, izvedenim kao primjena provedenih istraživanja. Razvija se proračunski model metodama mehanike sloma radi tumačenja rezultata ispitivanja i proračunskog modela konstrukcija. 2. Razvijeni su laboratorijski i in situ postupci ispitivanja svojstava relevantnih za trajnost armiranog betona. Sada se baždare instrumenti u laboratorijskim i in situ uvjetima. Razvija se matematički model proračuna životnog vijeka armirano betonskih konstrukcija. 3. Razvijen je računalni program za projektiranje betona određene čvrstoće, obradljivosti i trajnosti. Daljnji razvoj programa predviđa implementaciju utjecaja dodataka betonu, te analizu baza podataka u smislu auto i kroskorelacija podataka o svojstvima sastojaka i betona.

Ključne riječi: specijalni betoni,laki betoni,mikroarmirani betoni,trajnost,CAD modeli

Ciljevi istraživanja: Poboljšanje svojstava i performansi betona u sljedećim pravcima: -Razvoj mikroarmiranog lakog betona iz polipropilenskih vlakana u kombinaciji s lakim betonom od ekspandiranog polistirena. Takav beton bio bi lagan, znatno poboljšanih svojstava žilavosti i otporniji na fizičke utjecaje. -Razvoj mikroarmiranog betona uz primjenu čeličnih vlakana domaće proizvodnje radi formuliranja optimalne kompozicije betona otpornog na umor, udarna i ciklička opterećenja većeg intenziteta -Razvoj inženjerskog modela projektiranja armiranog betona glede trajnosti. Za model koji su vec ranije predložili istrazivaci navedeni u ovom programu, razraditi će se metode mjerenja svojstava betona relevantnih za trajnost. Potrebno je uspostaviti korelaciju rezultata laboratorijskih mjerenja i mjerenja istih parametara postupcima in situ. Istraživanja će dati bitan doprinos normizaciji metodologije ispitivanja i ocjene oštećenja armiranobetonskih konstrukcija, mogućnost valorizacije materijala za popravke i poboljšanje metodologije projektiranja i osiguranja kvalitete konstrukcija. -Razvoj matematičkog modela za kontrolu i osiguranje kvalitete betona na osnovu kontrole kvalitete svojstava sastojaka, primjenom statističkih postupaka. Ovim modelom bi se povezala već formirane baze podataka o sastojcima i kompozitima, te time poboljšalo upravljanje kvalitetom.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Inštitut za raziskavo materiala in aplikacije
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr