SVIBOR - Projekt broj: 2-11-098

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-098


STABILNOST GEOTEHNIČKIH OBJEKATA


Glavni istraživač: NONVEILLER, ERVIN (33515)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Zavod za geotehniku
Adresa: Zagreb, Janka Rakuše 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 53 41 03
Telefon: 385 (0)41 53 44 37
Telefon: 385 (0)41 63 64 44/247
teleFaks: 385 (0)41 53 47 37
teleFaks: 385 (0)41 53 38 89

Sažetak: Primarni geotehnički problemi današnjice su problemi stabilnosti kosina i podzemnih otvora. Rezultat je to napredka tehnologije koja omogućava izvođenje objekata čije dimenzije postaju nestandardne. Problem stabilnosti umjetnih i prirodnih kosina analizirati će se preko istraživanja na postojećim objektima (klizišta, brane, prometnice...). Posebno se analizira dreniranje kao metoda povečanja stupnja stabilnosti kosina. Definiraju se matematički postupci za analizu stabilnosti klizišta u dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim uvjetima. Rješavanje problema stabilnosti podzemnih iskopa obuhvata određivanje metodologije rješavanja primjenom integralne metode projektiranja, te optimalizaciju istražnih radova i uravnoteženje s nivoom obrade, odnosno empirijskim, analitičkim i osmatračkim pristupom.

Ključne riječi: inženjerskageologija, mehanika tla, mehanika stijena, kosine, brane, tuneli, model, dreniranje, klasifikacija, mjerenje

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj iz domene stabilizacije kosina je definiranje specifičnih uvjeta kod kojih dreniranje kao metoda može dati zadovoljavajuće povečanje stupnja stabilnosti kosine. Pri tome se kao osnovne veličine koje definiraju proces klizanja poznate geometrije pojavljuju veličine pornih pritisaka i rezidualne drenirane čvrstoće. Time se definiraju i dodatni ciljevi rada: određivanje pouzdanosti mjerenja pornih pritisaka u kosinama ovisno o sredstvima mjerenja i uvjeti određivanja rezidualne drenirane čvrstoće. Osnovni cilj iz područja nasutih građevina (brana, nasipa) je definiranje promjene naponskih stanja uslijed statičkih i dimnamičkih opterečenja. Osnovni cilj iz domena stabilizacije podzemnih otvora u tunelogradnji je određivanje metodologije projektiranja i verifikacija integralne metode projektiranja na osnovu do sada izvedenih projekata, te projekata koji su u toku. U okviru empirijskog pristupa izvršio bi se izbor odgovarajućih klasifikacionih sistema (Bieniawski 1989, Barton 1974), te analizirala dosadašnja iskustva u primjeni. U okviru analitičkog pristupa izvršila bi se analiza utjecaja pojedinih geotehničkih parametara kao što su čvrstoća i deformabilnost stijenske mase, te utjecaj primarnih naponskih stanja, na stabilnost podzemnih iskopa. Također bi se definiralo područje primjene određenih zakona čvrstoće (Barton, Choubey 1977, Hoek, Brown 1980, Amadei 1988). Optimalizirao bi se odnos uobičajenog kvantiteta i mogućeg kvaliteta ulaznih podataka sa složenošću modela kojim se opisuje problem. U okviru osmatračkog pristupa definirao bi se program osmatranja i mjerenja. Za potrebe projektiranja integralnom metodom odredio bi se optimalni nivo istražnih radova te definirali postupci za određivanje potrebnih parametara.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr