SVIBOR - Projekt broj: 2-11-194

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-194


MATEMATIČKI MODEL NESTACIONARNOG TEČENJA SA SLOBODNIM VODNIM LICEM


Glavni istraživač: JOVIĆ, VINKO (19014)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 18
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za hidromehaniku i hidrauliku
Adresa: Matice hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 52-33-33
E-mail: vranjes@cigla.gradst.hr
E-mail: jovic@cigla.gradst.hr
teleFaks: 385 (0)21 52-41-62

Sažetak: Simulacija rada složenih vodoprivrednih sustava za obranu odŤ poplava provodi se putem matematičkog modela zasnovanog naŤ potpunim hidrodinamičkim jednadžbama. Zajedno s tečenjem u mrežiŤ rijeka i kanala analizira se i površinsko otjecanje pale oborine.Ť Polazi se od meteoroloških podataka. Diferencijalne jednadžbeŤ numerički se integriraju primjenom tehnike konačnih elemenata.Ť Model se organizira u dva modula, hidrodinamički za tečenje uŤ koritima i hidrološki za otjecanje po površini, s paralelnim Ť procesom na računalu. Za efikasno rješenje velikog sustavaŤ jednadžbi koristi se odgovarajući algoritam (pojasne matrice iliŤ frontalna metoda). Velika područja zahtijevaju i odgovarajućuŤ organizaciju ulaznih parametara za što će se razraditiŤ metodologija.

Ključne riječi: vodoprivredni sustav, matematički model, obrana od poplava, tečenje u koritima, površinsko otjecanje, upravljanje sustavom

Ciljevi istraživanja: Predloženo istraživanje predstavlja logičan nastavak rada na dosadašnjim rezultatima čime treba postići slijedeće: - razvoj metode za efikasnu simulaciju vrlo složenog otjecanja pale oborine čime se dopunjuje postojeći model - model instalirati na suvremenoj informatičkoj opremi - model softwarski opremiti efikasnom grafikom (korisnički interfejs) - uspostavljanje metodologije opažanja i organizacije banke podataka - verifikacija i primjena modela na konkretnom hidrotehničkom sustavu

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr