SVIBOR - Projekt broj: 2-11-316

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-316


OPTIMALIZACIJA KONTROLE KVALITETE UGRADNJE ZEMLJANIH MATERIJALA KOD VELIKIH ZEMLJANIH RADOVA


Glavni istraživač: ROJE-BONACCI, TANJA (41435)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 03.01.91. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 52
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
Adresa: ul. Matice hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 551 373, 523 333
teleFaks: 385 (0)21 524 162
E-mail: MISCEVIC"CIGLA.GRADST.HR
E-mail: Bonacci"cigla.gradst.hr

Sažetak: Projekt sadrži tri dijela koji povezani u cjelinu daju rezultat Ť sadržan u naslovu. Prvi se dio bavi stohastičkim vezama između Ť rezultata Proctorovog pokusa i granica plastičnosti sa zaključkom Ť da postoji čvrsta veza između granice tačanja Wll i suhe gustoće Ť dobivene ispitivanjem po Poctoru. Drugi se dio bavi mogučnošću Ť određivanja granice tečenja Wll metodom jedne točke pomoću Ť Cassagrande-ove treskalice i metode "Padajućeg stošca" Ť (Fall-cone). Zaključeno je da je moguće upotrebiti metodu jedne Ť točke uz prethodno utvrđivanje eksponenta u pripadnoj jednadžbi Ť za proračun granice tečenja Wll pomoću vlažnosti iz pokusa. Ť Izgleda da vrijednosti eksponenta koje perdlažu neki standardi Ť (DIN na pr.), nisu prikladne za opću upotrebu. Treči dio rada Ť sadrži metodologiju za određivanje inženjerskih granica Ť (specification limit), koje mogu poslužiti za brzu i jednostavnu Ť kojntrolu kvalitete ugrađenog zemljanog materijala. Pri tom se Ť ukazuje na nužnost primjene metode uzoraka umjesto kontrole Ť pomoću pojedinih mjerenja, kao i mogućnost donošenja potpuno Ť krivih zaključaka u koliko se primjenjuju metode kontrole pomoću Ť pojedinih rezultata mjerenja. Osnovnom istraživanju priključilo Ť se kasnije i istraživanje stabilnosti pokosa usjeka i zasjeka u Ť zemljanim materijalima i naročito u mekim stijenama, na eroziju, Ť kod velikih zemljanih radova. U nastavku rada bi se rezultati Ť ovih istraživanja trebali oblikovati u preporuke i standarde za Ť svakodnevnu upotrebu.

Ključne riječi: zemljane građevine, kontrola kvalitete, vlažnost, Proctorov pokus, granice konzistencije, granica tečenja, granica plastičnosti, suha gustoća, optimalna vlažnost, statistika, testiranja, standardna devijacija, korelacija, regresiona analiza, inženjerske granice, kontrolne karte, gline

Ciljevi istraživanja: Cilj rada je prvenstveno postizanje brže i kvalitenije kontrole kvalitete ugrađenih zemljanih materijala. Kako u zemljane građevine osim nasipa u koje se tlo ugrađuje kao građevinski materijal, spadaju i usjeci, to se vremenom rad proširio i naodređivanje postojanosti površine pokosa usjeka. Kombinacija ovih istraživanja rezultirala bi uputstvima za rad kod velikih zemljanih radova, kako u pogledu kontrole kvalitete ugradnje zemljanih materijala tako i u pogledu potrebnih mjera zaštite pokosa usjeka i zasjeka od erozije u materijalima koji su joj podložni.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-001 IDENTIFIKACIJA I MODELIRANJE HIDROLOŠKOG KRAŠKOG SISREMA
  Naziv ustanove: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KEMILSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: GRAĐEVINSKI INSTITUT (danas IGH)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Poslovni centar Split
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: NEKA POGLAVLJA IZ MEHANIKE TLA I KLIZANJE KOSINA (autorizirana predavanja)
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Tanja Roje-Bonacci

 2. Naziv: ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MEHANIKE TLA
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Predrag Miščević

 3. Naziv: Mehanika tla
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): dr. Tanja Roje - Bonacci

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr