SVIBOR - Projekt broj: 2-11-410

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-410


REOLOŠKI MODEL I ISPITIVANJE VIBRIRANOG SVJEŽEG BETONA


Glavni istraživač: KRSTULOVIĆ, PETAR (70770)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.92. do 01.06.96.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: KATEDRA ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE
Adresa: Matice hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 523 333, 551 475
teleFaks: 385 (0)21 524 162
E-mail: krstulov@cigla.gradst.hr

Sažetak: Projekt obuhvaća detaljnu razradu teoretskih osnova kojima se definira ponašanje svježeg betona pod utjecajem vibracija i eksperimentalnu provjeru. Metodologija istraživanja polazi od dostignutog stupnja razvoja problematike i postojeće aparature - vibracijskog reometra. Predviđa se usavršavanje aparature i izrada referentnog materijala čije se karakteristike mogu precizno mjeriti po opće prihvaćenoj metodi i koji se može jednostavno reproducirati. Pomoću tog materijala odredit će se parametri korekcije teoretskih konstanti vibracijskog reometra. U završnom dijelu istraživanja pokazat će se primjenjivost metode ispitivanja parametara reološkog modela uzorka na sve vrste svježeg betona, od čiste paste do čistog agregata.

Ključne riječi: Uzorak, prostorni model, volumna koncentracija (komponente), reološki model, reometar-viskozimetar, oscilacijski sustav, referentni materijal.

Ciljevi istraživanja: "Poznavanje teorije i mehanizma vibriranja betona je iznenađujuće ograničeno" (ACI Committee 309). Doprinos teoriji je dat u disertaciji voditelja ovog projekta (1991). Glavni cilj ovog istraživanja je daljnji razvoj i eksperimentalno dokazivanje teorije. Sastav betona će se prikazivati prostornim modelom uzorka. Očekuju se sljedeći rezultati: - Definiranje područja normalnih uzoraka od čiste paste do čistog agregata. Uzorci u području su stabilni a karakteriziraju ih parametri tečenja. Uzorke izvan područja karakterizira nestabilnost kao glavni reološki parametar. - Doprinos poznavanju utjecaja paste, a posebno utjecaja najsitnijih čestica. - Analitičko rješenje prisilnog harmonijskog osciliranja Binghamovog modela, uzevši približno u obzir inercijalne sile u uzorku. Ovo je teorijska osnova istraživanja. - Razvoj vibracijskog reometra (viskozimetra) za određivanje parametara reološkog modela uzorka. Reometar će se sastojati od posude i klipa sa posebno oblikovanim dnom. Aparatura, uzorak svježeg betona i izvor vibracija treba da tvore jedinstveni oscilatorni sustav čije se ponašanje može prikazati Binghamovim modelom. - Ispitivanje karakterističnih stabilnih uzoraka iz sredine područja normalnih uzoraka i određivanje parametara viskoznosti i trenja, pod utjecajem vibracija. Približno ili točno određivanje koeficijenata viskoznosti i trenja. - Primjena vibracijskog reometra za jednostavno određivanje obradivosti betona.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE,Poslovni centar Split
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr