SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-410

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-410


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 6


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prostorni model i ponašanje svježeg betona

  Autori:
  Krstulović, Petar (70770)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 1
  Volumen: 47
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršeno je daljnje istraživanje područja normalnih uzoraka svježeg betona i preciznije definirana gornja granica područja koja djeli stabilne uzorke od nestabilnih. Po prvi put je detaljnije istražen desni kraj područja, koji predstavlja mršave uzorke. Definiran je uzorak maksimalne koncentracije agregata, koji karakterizira takve uzorke. Istražen je i utjecaj vrste i granulometrijskog sastava cementa i agregata na oblik i položaj cijelog područja normalnih uzoraka. Statističkom obradom rezultata ispitivanja razvijeni su matematički izrazi i dijagrami koji definiraju odnos između sastava i slijeganja stabilnih uzoraka svježeg betona. Najvažniji znanstveni doprinos ovog istraživanja je analiza utjecaja stabilnosti uzoraka na njihovo ponašanje. Kod stabilnih uzoraka, veličina slijeganja zavisi o međusobnom odnosu koncentracije agregata i paste. Veće slijeganje postiže se prvenstveno povećanjem volumne koncentracije paste. Samo povećanjem volumne koncentracije vode istodobno s povećanjem slijeganja pogoršava se stabilnost uzorka.
  Ključne riječi: Prostorni model uzorka, obradivost, izlučivanje vode, stabilnost uzorka, granica stabilnosti, nestabilan uzorak.

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Još o vapnencu u cementu

  Autori:
  Popović, Krešimir (73141)
  Krstulović, Petar (70770)
  Kamenić, Nevenka (20024)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 629 do 635
  Skup: Treći radni sabor DHGK
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Rad se bavi opravdanošću upotrebe vapnenačkog punila kao dodatka portland cementu. Prikazana su dosadašnja teorijska i eksperimentalna dostignuća na ovom užem području. Diskutirajući meljivost, utjecaj na hidrataciju i efikasnost cementa, odnosno klinkera, suprostavljena su različita mišljenja s tehničkog i ekonomskog gledišta. Detaljnije su predstavljeni neki noviji radovi i pristupi ovom problemu. Općeniti je zaključak da je upotreba vapnenca efikasna s ekonomskog aspekta, ako se vapnenac dodaje u količinama do reda veličine 5 %, usprkos tome što filer od vapnenca ponešto smanjuje čvrstoće cementnih kompozita.
  Ključne riječi: Prostorni model, zajedničko mljevenje, granulacija, hidratacija, filer, pucolan, efikasnost, ekonomičnost.

 3. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: REOLOŠKE KARAKTERISTIKE VIBRIRANOG SVJEŽEG BETONA
  Fakultet: Građevinski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 23.04.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 165
  Sažetak: U prvom dijelu daje se pregled podataka iz literature i analiza dosadašnjih pristupa, s posebnim osvrtom na reološke metode ispitivanja. U teorijskom dijelu daje se izvod oscilacija Binghamovog modela zbog ekscitacije podloge, uzevši u obzir djelovanje uzgona na klip. Zavisno o parametrima viskoznosti i unutrašnjeg trenja javlja se šest različitih tipova oscilacija modela. Konstruiranje vibracijski reometar čiji su glavni dijelovi standardna vebe-posuda i valjkasta masa koja prodire u uzorak. Mjeri se brzina prodiranja i amplituda oscilacija mase, a pomoću kompjuterskog programa izračunavaju se parametri reološkog modela uzorka. Na kraju je data usporedba rezultata s podacima iz literature, prikazana ograničenja, te mogućnosti i potreba daljnjeg poboljšanja teorije i aparature.
  Ključne riječi: Uzorak, prostorni model, reološki model, reometar, oscilacijski sustav, tipovi oscilacija, parametar viskoznosti, parametar trenja.


 4. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Nova metoda ispitivanja ponašanja svježeg vibriranog betona

  Autori:
  Krstulović, Petar (70770)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ne temelju standardne Vebe-metode razvijena je praktična metoda za jednostavno ispitivanje svježeg betona primjenom vibracijskog reometra. Ispitani su uzorci kompletnog područja normalnih uzorkaka, za dvije vrste agregata. Primjenom metoda matematičke statistike izvedeni su izrazi i dijagrami koji definiraju vezu između prostornog modela i parametra ponašanja uzorka svježeg betona, od čiste paste do čistog agregata. Utvrđeno je da postoji dobra korelacija između parametra ponašanja uzorka u vibracijskom reometru i parametra slijeganja stabilnih uzoraka. Opisane su i nepravilnosti u ponašanju nestabilnih uzoraka.
  Ključne riječi: Vibracijski reometar, modificirano Vebe - vrijeme, slijeganje, prostorni model, korelacija.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr