SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-11-410

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-11-410


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 6


Naslov: Novi pristup u određivanju efekta filera u cementu, I. Utjecaj na čvrstoću i obradivost morta i betona

Autori:
Krstulović, Petar (70770)
Kamenić, Nevenka (20024)
Popović, Krešimir (73141)
Časopis: Cement and Concrete Research
Broj: 4
ISSN: 0008-8846
Volumen: 24
Godina: 1994
Stranice: od 721 do 727
Jezik: engleski
Sažetak: Izvršeno je ispitivanje svojstava uzoraka svježeg i očvrslog betona jednakog prostornog modela. Utvrđeno je da, uz ovaj uvjet, svojstva uzoraka zavise samo o sastavu cementnog veziva. Ovim pristupom se jednoznačno definira utjecaj količine filera u vezivu na svojstva morta i betona, tj. eliminiran je utjecaj svih drugih komponenti i parametara koji istodobno utječu na ta svojstva. Općenito, filer u vezivu poboljšava obradivost morta ili betona, ako se dodaje u količinama upotrebljenim u ovom istraživanju. Efekt je jače izražen ako je filer veoma sitan, kao što je slučaj pri zajedničkom mljevenju cementa i filera od vapnenca. Rezultati ispitivanja čvrstoće na pritisak obrađeni su statistički. Obrada je pokazala da je čvrstoća na pritisak linearno proporcionalna volumenskoj koncentraciji filera u vezivu. Međutim parametri pravca regresije zavise još o prostornom modelu uzorka, vrsti cementa i granulometrijskom sastavu agregata. Kod cementa s dodatkom pucolana nepovoljan utjecaj dodatka filera je jače izražen.
Ključne riječi: Mort, beton, vezivo, filer, filer iz agregata, prostorni model, obradivost, čvrstoća na pritisak.

Naslov: Novi pristup u određivanju efekta filera u cementu, II. Utjecaj finoće filera i načina homogenizacije veziva

Autori:
Krstulović, Petar (70770)
Kamenić, Nevenka (20024)
Popović, Krešimir (73141)
Časopis: Cement and Concrete Research
Broj: 5
ISSN: 0008-8846
Volumen: 24
Godina: 1994
Stranice: od 931 do 936
Jezik: engleski
Sažetak: Razvijena je teorijsko - eksperimentalna metoda kojom se točno definira kada je dodatak filera od vapnenca cementu ekonomičan. Poznato je da pri zajedničkom mljevenju klinkera i dodatka vapnenca nastali filer uvjek znatno finiji nego mljeveni klinker. Razvijena je originalna metoda za određivanje granulometrijskog sastava filera u takvom vezivu. Uveden je pojam efikasnost kojim se definira ekonomičnost dodavanja filera cementu. Efikasnost je definirana kao čvrstoća koja otpada na jedinicu mase komponente čistog cementa u vezivu. Ako je efikasnost veziva veća nego kod čistog cementa, dodatak filera je ekonomski opravdan. U suprotnom slučaju, dodavanje filera nije moguće ekonomski opravdati. Statističkom obradom rezultata ispitivanja morta i betona je utvrđeno da filer koji potječe od agregata može imati i pozitivan i negativan utjecaj na efikasnost što zavisi o vrsti i količini cementa i veziva u ispitnom uzorku, te granulometrijskom sastavu agregata. Međutim ako se vezivo dobiva zajedničkim mljevenjem klinkera i vapnenca, efekt je uvjek pozitivan, za količinu filera u vezivu do cca 15 %. Pri tome je od odlučujućeg značaja intimnost miješanja zrnaca klinkera i vapnenca u vezivu.
Ključne riječi: Prostorni model, vezivo, filer, efikasnost, zajedničko mljevenje, intimnost miješanja.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr