SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-15-122

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-15-122


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 40
Ukupno objavljenih radova: 43


Naslov: BEHAVIOUR OF Al-Sn ALLOY ON THE NEGATIVE SIDE OF THE OPEN-CIRCUIT POTENTIAL

Autori:
Kliškić, Maja (119820)
Radošević, Jagoda (39742)
Aljinović, Ljiljana (362)
Časopis: JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY
Broj: 7
ISSN: 0021-891X
Volumen: 24
Godina: 1994
Stranice: od 814 do 818
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu ispitan je utjecaj dodatka malih količina kositra na elektrokemijsko ponašanje aluminija visoke čistoće (5N). Snimljeni su katodni struja-vrijeme odgovori za Al-Sn legure u 2M NaCl otopini, pri promjeni potencijala od potencijala otvorenog strujnog kruga do različitih negativnih vrijednosti. Također su snimljeni anodni strujni odgovori po povratku potencijala na potencijal mirovanja, te diskutirane količine naboja utrošene na oksidaciju supstanci nastalih katodnim procesom.
Ključne riječi: Superčisti aluminij, Al-Sn legura, katodna polarizacija.

Naslov: AN INVESTIGATION OF THE ELECTROCHEMICAL AND PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF THE CUPROUS OXIDE/LIQUID PHASE BOUNDARY

Autori:
Šmith, Mario (149441)
Gotovac, Vesna (14016)
Aljinović, Ljiljana (362)
Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
Časopis: SURFACE SCIENCE
ISSN: 0039-6028
Volumen: 335
Godina: 1995
Stranice: od 171 do 176
Broj referenci: 23
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitivana su fizikalna svojstva i fotoelektrokemijsko ponašanje granice faza Cu2O/elektrolit. Na temelju eksperimentalnih podataka dani su mehanizam vodljivosti i energijska šema za tanki poluvodički film bakar(I)oksida. Neke neobične pojave diskutirane su na temelju svojstava fazne granice između tankog oksida i elektrolita a s obzirom izraženije površinske efekte koje tanki film ima u odnosu na temeljni materijal.Analizirani su i uzorci slabe konverzijske efikasnosti bakar(I)oksida kao fotoanode u fotoelektrokemijskim ćelijama.
Ključne riječi: Bakar(I)oksid, električna transportna mjerenja, elektrokemijske metode, polikristalinični tanki filmovi, poluvodički filmovi, granica faze poluvodič-elektrolit, površinski fotonapon.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr