SVIBOR - Projekt broj: 3-01-089

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-089


BIOKEMIJA I FARMAKOLOGIJA FOLIKULA JAJNIKA ŽENE U PERIOVULACIJI


Glavni istraživač: SUCHANEK, ERNEST (98740)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za kliničku biokemiju i biologiju reprodukcije Klinika za ženske bolesti i porode
Adresa: Petrova 13
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 44 40 22
teleFaks: 385 (0)1 44 42 79
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Određena je razina hijaluronske kiseline, FSH, progesterona i estradiola u 111 uzoraka folikulinske tekućine, dobivenih u 67 pacijentica u kojih je bračna neplodnost liječena in vitro fertilizacijom i transferom embrija (IVF-ET), a u cilju predviđanja ishoda oplodnje. Koncentracija hijaluronske kiseline i hormona uspoređena je prema načinu indukcije ovulacije, razvitku folikula jajnika i prema ishodu IVF. Znatno niža koncentracija hijaluronske kiseline nađena je u folikulinskoj tekućini u pacijentica u kojih je ovulacija inducirana agonistom GnRH i humanim menopauzalnim gonadotropinima. Nije nađena korelacija između razine hijaluronske kiseline i stupnja morfološke zrelosti kompleksa oocita-cumulus oophorus, niti s rezultatom oplodnje jajne stanice. Razina FSH bila je znatno viša u folikulinskoj tekućini u kojoj je kompleks oocita-cumulus bio zreo, i iz koje su se jajne stanice uspješno oplodile i dalje brazdale. Nađen je znatan porast koncentracije estradiola u folikulinskoj tekućini u kojoj je kompleks oocita-cumulus zreo. Razina hijaluronske kiseline signifikantno korelira s FSH u folikulinskoj tekućini. Rastresitost i širenje kompleksa oocita-cumulus je ovisna o razini FSH u folikulu. Rezultati su sukladni s hipotezom da je intrafolikulinski FSH važan u stvaranju hijaluronske kiseline u stanicama granuloze. Potvrđeno je sinergističko djelovanje FSH i estradiola u sazrijevanju citoplazme oocite što dovodi do uspješne fertilizacije. Uspoređene su razine estradiola i progesterona, kao i njihov koncentracijski omjer u serumu u različitom načinu indukcije ovulacije, a u cilju određivanja da li se dinamika stvaranja ovih hormona može koristiti u predviđanju broja predovulacijskih folikula, broja jajnih stanica i broja zametaka. Znatno veći broj oocita i signifikantno više zametaka dobiveno je u pacijentica u kojih je ovulacija inducirana agonistom GnRH i humanim menopauzalnim gonadotropinima. Na dane menstruacijskog ciklusa -2 i -1 serumski estradiol bio je znatno niži kod primjene čistog FSH za indukciju ovulacije. Progesteron u serumu bio je u istom načinu indukcije znatno viši u -4 i -3 danu. Kod davanja klomifen citrata i humanih menopauzalnih gonadotropina razina progesterona bila je znatno niža na dane -2 i -1, kao i na dan aspiracije oocita. Omjer estradiol/progesteron bio je niži kod davanja čistog FSH od -3 do -1 dana ciklusa. Nađena je korelacija između razine estradiola i progesterona u serumu s brojem predovulacijskih folikula, oocita i zametaka. Rezultati dokazuju korist određivanja estradiola i progesterona u serumu u primjeni metoda asistirane reprodukcije. Istražen je utjecaj medija za kulturu oocite i ljudskih zametaka na proizvodnju estradiola i progesterona u stanicama granuloze. Korišteni su mediji Menezo B2 i MEM uz dodatak 7% i 15% inaktiviranog seruma iz pupkovine novorođenčeta. U 11 pacijentica ovulacija je inducirana humanim menopauzalnim gonadotropinima. U kulturi 50 000 stanica granuloze kroz 4 dana istražena je produkcija estradiola i progesterona uz 24-satnu izmjenu medija. Proizvodnja estradiola bila je znatno viša u mediju koji je sadržavao 15% u odnosu na 7% seruma pupkovine. Sinteza estradiola između oba medija nije se razlikovala uz isti sadržaj medija pupkovine. Proizvodnja progesterona u kulturi stanica granuloze bila je znatno viša u Menezo B2 sa 7%, nego uz dodatak 15% seruma pupkovine. Sinteza progesterona u MEM s 15% pupkovine bila je niža nego u Menezo B2 uz isti dodatak seruma pupkovine. Dokazano je da sastav medija i količina dodanog seruma pupkovine bitno utječu na stvaranje estradiola i progesterona u kulturi stanica granuloze. To može utjecati na fertilnost jajne stanice, kao i na uspjeh asistirane reprodukcije.

Ključne riječi: Folikulinska tekućina, hijaluronska kiselina, FSH, estradiol, progesteron, indukcija ovulacije, izvantjelesna oplodnja, menstruacijski ciklus, klomifen citrat, humani menopauzalni gonadotropini, agonist GnRH, stanice granuloze

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi biokemijske pokazatelje u serumu,folikulinskoj tekućini pred ovulaciju i kulturi stanica granulozeu svrhu predviđanja zrelosti jajne stanice i njene sposobnosti zafertilizaciju. Rezultati će se koristiti u primjeni načina farmakološkeindukcije ovulacije i u spravljanju hormonskog okoliša kojipridonosi fiziologiji folikula jajnika.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Department of Obstetrics and Gynecology, Northwestern University Medical School and Andrology Laboratory Services, Inc.
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 60611 - Chicago, Illinois, S.A.D.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr