SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-114

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-114


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 22
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Bolesti mokraćnog sustava u puerperiju.

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Urednici
  Dražančić, Ante
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Stranice: od 795 do 799
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Suvremeni pristup inkontinenciji mokraće u žena.

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Volumen: 113
  Godina: 1991
  Stranice: od 179 do 183
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Retencija urina u ranom puerperiju.

  Autori:
  Živković, Franjo
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 110
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ujednačavanje nazivlja o funkciji donjeg mokraćnog trakta preporučeno od Međunarodnog društva za kontinenciju.

  Autori:
  Živković, Franjo
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 52
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Der fruhe Eineflub der Kolporrhapia anterior auf die Innervation des auberen Sphinkter der Urethra.

  Autori:
  Živković, Franjo
  Časopis: Gynakol Geburtshilfliche Rundsch
  Broj: 1
  Volumen: 33
  Godina: 1993
  Stranice: od 74 do 75
  Jezik: njemački

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of anterior colporraphy with or without Stamey bladder neck suspension on the innervation of external urethral sphincter.

  Autori:
  Živković, Franjo
  Časopis: International Gynaecological Journal
  Broj: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 394 do 0
  Jezik: engleski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pojavljivanje anaerobnih bakterija u urogenitalnom traktu pacijentica sa sindromom bolnog i učestalog mokrenja.

  Autori:
  Hercigonja-Saucha, Mirjana (11114)
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bacteriological results correlated with the cytologic findings in the urethral smears of female patients with frequency and dysuria syndrome.

  Autori:
  Hercigonja-Saucha, Mirjana (11114)
  Hercigonja-Saucha, Mirjana (11114)
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The prevalence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in the cervix, vagina, urethra, urine and anal canal of women with frequency and dysuria syndrome.

  Autori:
  Hercigonja-Saucha, Mirjana (11114)
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedbe palpacijskih i ultrazvučnih nalaza s nalazom patologa kod benignih tumora unutrašnjih ženskih spolnih organa.

  Autori:
  Zrnić, Tatjana
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 3
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The pharmacology of detrusor instability

  Autori:
  Šprem, Marina
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 2
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Broj referenci: 67
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: farmakoterapija, nestabilni detruzor

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Endometrioza mokraćnog mjehura

  Autori:
  Šprem, Marina
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 3
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Endometrioza mokraćmog mjehura je rijetki i kompleksan dijagnostički i terapijski entitet na koji treba misliti u diferencijalnoj dijagnostici makrohematurije, nestabilnog detruzora i cikličkih bolova u maloj zdjelici. Klinička simptomatologija je različita i nespecifična. Najčešće se radi o bolnom i učestalom mokrenju, urgenciji, nikturiji,urgentnoj inkontinencijhi te rijetko makrohematuriji, koji se pojavljuju ciklički nekoliko dana prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacijskog krvarenja. U ovom radu prikazujemo 34 godišnju bolesnicu s endometriozom mokraćnog mjehura koja se klinički manifestirala simptomima nestabilnog detruzora nekoliko dana prije i za vrijeme menstruacije.Bolesnica je pet godina pod kliničkom slikom kroničnog urinarnog infekta bezuspješno liječena različitim protuupalnim i antimikrobnim lijekovima. Urodinamski nalaz ukazuje na prisutnost neinhibiranih kontrakcija detruzora. Cistoskopski nalaz pokazuje da je lijevo uretersko ušće funkcionalno, ali jako uzdignuto na brdašcu koje je posuto olavkastim čvorićima endometrioze promjera o,1-0,3 cm sa edemom okolne sluznice mokraćnog mjehura. Na temelju tipične cistoskopske slike endometriotičkog žaritša te anamnestičkih podataka o cikličkoj pojavi simptoma zaključili smo da je uzrok kroničnjih smetnji s mokrenjem endometrioza mokraćmog mjehur te smo započeli liječenje izoksazolskim derivatom progestagena etisterona (Danazol)2x2oomg dnevno 6 mjeseci. Kontrolni urodinamski i cistoskopski nalazi nakon 6mjesečne terapije Danazolom pokazuju stabilan detruzor, nestanak navedenih endometriotičkih čvorića uz potpuni izostanak smetnji s mokrenjem.Menstruacijski ciklusi su redoviti i bezbolni.
  Ključne riječi: endometrioza, mokraćni mjehur

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Silikonski potporanj vratu mjehura kod stres inkontinencije u žena.

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Urednici
  Drača, Petar
  Naslov zbornika: Zbornik radova IV simpozija o neurourologiji i urodinamici jJugoslavije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novi Sad, Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 67 do 73
  Skup: IV simpozij o neurourologiji i urodinamici Jugoslavije
  Održan: od 01.04.91 do 03.04.91
  Ostalo: Nisam sudjelovao osobno u radu IV simpozija u Novom Sadu početkom1991. godine jer nisam ni želio tamo otići. Rad je tiskan uzborniku jer je bio prijavljen još u 1990. godini.

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hrvatski doprinos uroginekologiji

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Urednici
  Kuvačić, Ivan
  Naslov zbornika: Zbornik l.hrvatskog kongresa ginekologa i opstetričara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 25 do 26
  Skup: Prvi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara
  Održan: od 28.06.95 do 30.06.95
  Sažetak: Početak uroginekologije kao granične struke između ginekologije i urologije započeo je u Klinici u Petrovoj ulici još 1935.Tada je iezedena prva primitivna cistometrija u nas, a operativni program je bio operacija po Kelly-u i Schreder-u.Tijekom 2.svjetskog rata se usporio taj program, kao i nakon rata sve do 1965. kada prof.dr.Pero Bagović sa svojom ekipom intenzivira ovu djelatnost i udara temelje njezina procvata.U to vrijeme inovirane su 3 originalne operacijske metode od kojih su dvije i danas u uporabi i kojima je autor prof.dr. Bagović te 5 novih dijagnostičkih metoda kojima je autor prof.dr.Duško Miličić.Poslije smrti prof. Bagovića, prof.dr. Miličić preuzima vođenje navedene djelatnosti i tada ostvaruje značajne pomake.Najprije proširuje doktrinu na cijelu ex Jugoslaviju i pomaže osnivanju kliničkih odjela u Ljubljani,Skopju,NovomSadu,Varaždinu,Splitu,Dubrovniku,Rijeci,Osijeku itd. Osnovano je prvo društvo uroginekologa u ex Jugoslaviji u Zagrebu, zatim jedinstveni postdiplomski studij za cijelu ex Jugoslaviju također u Zagrebu.Taj studij je završilo 70 polaznika od kojih su neki magistrirali, a neki doktorirali na toj problematici.Prof.dr. Miličič postaje članom uže uprave svjetske organizacije uroginekologa(IUGA),a sudjeluje na svim svjetskim kongresima kao pozvani predavač i sudionik okruglog stola. Inovirao je 3 nove operacijske metode i još niz dijagnostičkih postupaka. Zbog toga je dobio veliku memorijalnu medalju FIGO-a kao jedini ginekolog u ex Jugoslaviji.Suradnici smo Instituta Karolinska u Stockholmu te Irvine Univerziteta u Kaliforniji i Women Memorial Center u Long Beach-u. Do sada je operirano oko 30000 bolesnica vlastitim originalnim metodama sa najmanjim postotkom recidiva u svijetu cca 2-3%.U ovoj je djelatnosti Hrvatska zauzela jedno od vodećih mjesta u svijetu.
  Ključne riječi: hrvatski doprinos, uroginekologija

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Urinary infections in female stress urinary incontinence

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Šprem, Marina
  Naslov zbornika: Abstract of 6th International congress of infectious diseases
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Češka
  Godina: 1994
  Stranice: od 86
  Skup: Šesti internacionalni kongres infektologa
  Održan: od 25.04.94 do 28.04.94
  Ključne riječi: uroinfekcije, stresna inkontinencija urina

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj psiholoških i fizičkih stresova kod prognanica i izbjeglica na smetnje s mokrenjem

  Autori:
  Miličić, Duško (31471)
  Šprem, Marina
  Naslov zbornika: Zbornik 1.hrvatskog kongresa ginekologa i opstetričara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 88
  Skup: Prvi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara
  Održan: od 28.06.95 do 30.06.95
  Sažetak: Istraživanje je provedeno na grupi prognanica i izbjeglica koje su se zadržale blizu bojišnice.Cilj istraživanja bio je osim poznatih utjecaja na imunološki sustav i somatiku, istražiti stabilnost donjeg urinarnog trakta s obzirom da je u ženskoj populaciji on u visokom postotku insuficijentan uslijed porođajnih trauma, fizičkog rada i slično. Ustanovilo se da je u grupi prognanica uslijed fizičkih,psihičkih i higijenskih promjena nastupio znatno veći postotak nehotičnog istjecanja mokraće od kojih se postotak stresne inkontinencije nešto uvećao,ali pogotovo se to odnosi na druge tipove inkontinencija kao što su detruzor sfinkter disinergija, urgentna inkontinencija, upale i slično.U grupu prognanica taj je postotak uvećan za 20% u odnosu na uzorak ostale populacije.U grupi izbjeglica taj se postotak i struktura inkontinencija kretao otpirlike jednako, ali u nekim je segmentima bio i veći, posebno na upalnom terenu jer su te žene došle pretežno iz Bosne s većim postotkom kroničnih upalnih stanja urotrakta. Primjećene su oscilacije u postotku navedenih inkontinencija sa poboljšanjem smještaja, primirjem i boljom prehranom.Budući da su ta stanja bila promjenljiva tim više što su obje grupe bile na terenu blizu bojišnice(Vinkovci i okolica)njihov češći boravak u skloništima i već navedene nedaće ponovno bi davale povećanje postotka u odnosu čak na populaciju koja je proživljavala isto ,ali je bila domorođačka na tom terenu.Ispitivanja se nastavljaju,a ovo je izvješće iznešeno kao preliminarno.
  Ključne riječi: stres,poremećaji mokrenja

 17. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Mikcijske smetnje i urodinamske promjene nakon radikalne histerektomije.
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ŽIVKOVIĆ FRANJO
  Datum obrane: 01.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 63


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mikcijske smetnje i urodinamske promjene nakon radikalne histerektomije.
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MILIČIĆ DUŠKO
  Datum obrane: 01.10.91
  Broj stranica: 63
  Autor: Živković dr Franjo
  Rad: Magisterij


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Primjena ultrazvuka u dijagnostici statičke inkontinencije u žena
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MILIČIĆ DUŠKO
  Datum obrane: 25.06.94
  Broj stranica: 145
  Autor: Lukanovič dr Adolf
  Rad: Magisterij
  Ključne riječi: ULTRAZVUK,STRESNA INKONTINENCIJA


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj pretilosti,konstitucije i fizičkog rada na pojavu urinske inkontinencije u žena
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MILIČIĆ DUŠKO
  Datum obrane: 15.11.95
  Broj stranica: 80
  Autor: Šušteršić viša med. sestra Olga
  Rad: Magisterij
  Ključne riječi: pretilost, fizički rad, konstitucija,stresna inkontinencija


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uspoređivanje rezultata liječenja stresne inkontinencije kolposuspenzijom po Burch-u i rezultata liječenja modificiranom vaginalnom operacijom po Kelly-u
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MILIČIĆ DUŠKO
  Datum obrane: 08.12.95
  Broj stranica: 78
  Autor: Weber dr. med. Vladimir
  Rad: Magisterij
  Ključne riječi: Burchova metoda,Kelly-eva metoda, stresna inkontinencija


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uloga magnezija u etiologiji i terapiji urgentne inkontincije i nikturije u žena s nestabilnim detruzorom
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MILIČIĆ DUŠKO
  Autor: Šprem doktor medicine Marina
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr