SVIBOR - Projekt broj: 3-01-114

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-114


NEUROUROLOGIJA I URODINAMIKA


Glavni istraživač: MILIČIĆ, DUŠKO (31471)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Adresa: Petrova 13
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 444 022
teleFaks: 385 (0)1 444 279
Telefon: 385 (0)1 444 022

Sažetak: Inkontinencija urina je znatno češća u žena nego u muškaraca. Postoji nekoliko tipova inkontinencije urina u žena, od kojih su neke neurogenog podrijetla, druge neuromuskularne insuficijencije, zatim upalne i najčešće zbog oštećenja statike organa u maloj zdjelici (statička ili stresna inkontinencija). U patologiji žena iznad 45 godina života zastupljenost statičke ili stresne inkontinencije kreće se od 20-30% u svjetskim razmjerima. Bolest je ozbiljna i na dužu stazu vitalna. Zbog spuštene baze mokraćnog mjehura postoji rezidualni urin koji je pravi rasadnik uroinfekcije što ascenzijom razvija tihi progresivni pijelonefritis. Pedantnim liječenjem uroinfekcija prema antibiogramu u konačnici se dobiva kulturu kroničnih uzročnika neosjetljivu na lijekove. Progresija pijelonefritisa postaje neometana i preostaje dijaliza i letalni ishod. Zna se da su među ostalim uzrocima bolesti najvažnija porođajna oštećenja koja su u ratnim uvjetima povećana uz neadekvatnu poslijeporođajnu njegu itd. Očekuje se veći morbiditet.Projektom se istražuje najmanje ispitivano područje inervacije. Koliko se to odnosi na predterapijski dio, toliko i na udio operacije koja čini 90% terapije. Dileme su kako popraviti statiku u uvjetima slabije, srednje i jače inervacijske lezije sfinktera. Elektronskim diferenciranjem funkcije mokrenja i elektroneuromiografijom nastoji se približiti optimalnom načinu liječenja.Sve dosadašnje operativne metode pravljene su u namjeri da što bolje riješe inkontinenciju,ali nema ih koje su obratile pozornost na inervacijska oštećenja koje takve operacije još i pogoršavaju.Poznato je od kolike je važnosti što bolja inervacijska situacija za održanje normalne funkcije mokrenja postignute anatomskom korekcijom poremećaja.U inovacijama operacijama nastojali smo postići jednaki mehanički učinak,ali uz značajno manje oštećenje lokalne inervacije.Budući da jedni autori preferiraju vaginalni pristup,a drugi koriste abvdominalni,sačinili smo dvije originalne operacijske metode, od kojih je jedna abdominalna,a druga vaginalna i kojima smo postigli izvrsne rezultate glede funkcije,a elektronska istraživanja pokazuju da je lokalna inervacija maksimalno pošteđena.Istražujući u tom smjeru sačinili smo i treću originalnu metodu koja se odnosi na operacije vezikovaginalnih fistula,koja je važna u inervacijskom smislu zbog integriteta distalnog urotrakta, pa prema tome harmoničnog inervacijskog djelovanja.Naše su operativne metode iz istraživačkog plana prešle u praktičku primjenu i isprobane su na većim uzorcima bolesnica. Tek nakon toga prezentirali smo ih na dva svjetska i jednom domaćem kongresu gdje su u potpunosti prihvaćene.Bazično istraživanje u području metabolizma i farmakoloških učinaka do sada neprimjenjivanih lijekova i ljekovitih sredstava za bolesnice koje boluju od urgentne inkontinencije,nestabilnog detruzora ili miješane inkontinencije pokazala su značajan napredak u liječenju istih.Elektroneuromiografski i laboratorijski kontrolirali smo prije i poslije svaki naš postupak,a urodinamski smo provjeravali učinak terapije na uspostavu mikcijske ravnoteže.Prvi smo u terapiju uveli magnezij kao novost kojom smo postigli značajno poboljšanje u liječenju urgentnih inkontinencija.Prije toga smo u istraživanjima tj. kontroliranim kliničkim pokusima došli do rezultata deficita magnezija u takvim stanjima.Ispitivali smo primjenu antikolinergika,a kod retencija mokraće koje su akutne i javljaju se nakon nekih operacija, prvi smo u svijetu primjenili instilacije prostaglandina PgE2 u mokraćni mjehur i postigli smo sanaciju.Objavili smo na ovom projektu l8 radova, izradili 4 postera koji služe u nastavne svrhe.Iz projekta su završena 4 magisterija,a dva su još u izradi.Suradnja s institutima koje smo predvidjeli u ovom projektu bila je većim dijelom uspješna, a naročito s Institutom "Ruđer Bošković". Zaključak:Projektom "Neurourologija i urodinamika" koji nam je bio prihvaćen i omogućen potporom Ministarstva znanosti držimo da smo odgovorili zadatku i da smo svojim istraživanjima i inovacijama potvrđenim u praksi znatno unaprijedili operativni i konzervativni postupak u liječenju urinskih inkontinencija koje su značajni čimbenik u nacionalnoj,ali i svjetskoj patologiji. Postigli smo značajno bolje zdravlje izliječenih žena u pogledu normalne funkcije mokrenja, urinarnih infekcija, radnoj sposobnosti i spolnom životu.U ekonomskom pogledu bitno smo smanjili trajanje bolesti i bolovanja te smo značajno smanjli broj recidiva bolesti. Od toga proizlazi korist za bolesnice,ali i za zdravstvene fondove. Ovaj projekt nam je bio i dobra podloga i poticaj za daljnji rad na istoj tematici jer smo sigurni da možemo postići više.

Ključne riječi: Neurourologija, urodinamika, elektroneuromiografija, stresna inkontinencija urina u žena, urgentna inkontinencija, miješana inkontinencija,inervacija distalnog urotrakta, operativne metode,konzervativno liječenje.

Ciljevi istraživanja: 1. Istražiti nedovoljno poznate i nepoznate činitelje funkcijskihporemećaja u mokrenju žena. 2. Suvremenom dijagnostikom postići optimalnu diferencijacijurelevantnih simptoma i objektivizirati izobr terapije. 3. Iznaći kiruršku metodu liječenja koja manje od ostalih remetiinervaciju funkcijske jedinice i koja najmanje mutilira seksualnoi radno. 4. Sistematizirati metode konzervativne terapije prema preciznojverifikaciji parametara na koje se primjenjuje. 5. Kako potpuno izbjeći iatrogenu infekciju distalnog urotrakta. 6. Sumarni koeficijent bolesti potreban za stvarnu procjenustanja. 7. Objašnjenje patofizioloških zbivanja u lokalnoj inervacijiuretre i mokraćnog mjehura u stanjima stresne, urgentne ikombinirane inkontinencije u žena. 8. Objašnjenje poremećaja na razini alfa i beta receptora uretrei mokraćnog mjehura. 9. Pronalaženje kirurških metoda liječenja stresne inkontinencijekoje ne potenciraju neurološka oštećenja. 10.Sistematizacija sredstava i načina za konzervativnu terapijuprema precizno utvrđenim uzrocima bolesti. 11.Izrada standardne vaginotonografske krivulje zdrave i oštećeneženske populacije iste dobi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za urologiju Medicinskog fakulteta, Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za urologiju bolnice "Sveti duh"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta, Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Ginekološka klinika u Ljubljani
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 5. Naziv ustanove: Institute Karolinska
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Stockholm, Švedska

 6. Naziv ustanove: Orange University of California
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Orange, SAD

 7. Naziv ustanove: Memorial center for women disease
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Long Beach, CA, SAD

 8. Naziv ustanove: Scientific unit University of Buenos Aires
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Buenos Aires, Argentina

 9. Naziv ustanove: Frauenklinik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Graz, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr