SVIBOR - Projekt broj: 3-01-130

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-130


USAVRŠAVANJE KRITERIJA ZA OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI


Glavni istraživač: KANCELJAK-MACAN, BOŽICA (101500)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 142
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: ODJEL MEDICINE RADA
Adresa: Jordanovac 104 / Ksaverska c. 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)223-625,223-884,434-188

Sažetak: Evaluirani su i utvrđeni elektroencefalografski i psihologijski kriteriji stupnja oštećenja CNS-a uvjetovani kraniocerebralnim povredama, stresom, konzumacijom alkohola i profesionalnom izloženošću pesticidima. Utvrđena je prevalencija i incidencija depresije ST-segmenta i njena povezanost sa rizičnim čimbenicima za nastanak ishemičke bolesti srca (adipozitetom, arterijskom hipertenzijom, šećernom bolešću i navikom pušenja) u uzorku populacije Hrvatske od 2414 ispitanika. Evaluirana je i standardizirana metoda ispitivanja nespecifične nazalne reaktivnosti otopinama histamina, ispitivanjem u skupinama zdravih osoba, zatim profesionalno izloženih respiratornim iritansima, te u oboljelih od alergijskih bolesti respiratornog sistema. Ispitana je prevalencija i specifičnost kožnih reakcija na potencijalne profesionalne agense u industrijskoj preradi kave, čajeva, soje, konoplje, pamuka, jute, sisala, stočne hrane, testiranjem eksponiranih i neeksponiranih radnika, te in vitro na izoliranoj traheji zamorčadi. Ispitani su i evaluirani kriteriji za utvrđivanje atopijskih poremećaja respiratornog sistema i kože u odrasloj simptomatskoj i asimptomatskoj populaciji. U radnika zaposlenih u azbest-cementnoj industriji, brodogradilištu, proizvodnji tvrdih metala i u vatrostalnih zidara ispitane su rdg promjene pluća i pleure i povezanost sa oštećenjem respiratorne funkcije. U radnika izloženih azbestu sa i bez azbestoze, ispitani su serumski imunoglobulini i broj T limfocita.Ispitane su mutagene promjene medicinskog osoblja provefionalno izloženog antineoplastičnim lijekovima. Provedeno je istraživanje tegoba vratne kralježnice i zglobova gornjih udova djelatnika izloženih neergonomskim uvjetima rada. Mlađi ispitanici prenaglašavaju povezanost cervikobrahijalnog sindroma sa načinom rada. Ergonomskim prilagodbama mogu se smanjiti tegobe i/ili bolesti lokomotornog sistema potencirane načinom rada. Rezultati provedenih istraživanja prezentirani su u 58 radova u časopisima, 1 knjizi, 7 radova u knjigama, 45 radova u kongresnim zbornicima, 2 doktorske dizertacije i 3 magistarska rada.

Ključne riječi: Radna sposobnost, oštećenje mozga, neurofiziologija, evocirani potencijali, ishemična bolest srca, faktori rizika, profesionalna allergija, nazalna i bronhalna hiperreaktivnost, kožni testovi, imunoglobulini, atopija, respiratorna funkcija, azbest, umjetna vlakna, kronične reumatske bolesti i oštećenja, vibratorna bolest

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je provjera, nadopuna i modifikacijauobičajenih kriterija u praksi za ocjenu radne sposobnosti.Težište istraživanja je na usavršavanju tehnika koje dajunajbolju procjenu funkcionalnog stanja pojedinih organskihsustava, a koje je od važnosti za ocjenu preostale radnesposobnosti i invalidnosti. Obzirom na stalni napredakdijagnostičkih postupaka u medicini, cilj istraživanja jeracionalizirati izbor dijagnostičkih postupaka i tehnikarelevantnih za ocjenu radne sposobnosti. Istraživanje trebarezultirati optimalnim izborom dijagnostičkih postupaka(dijagnostički minimum) i definiranim kriterijima za stupanjreverzibilnih i ireverzibilnih funkcionalnih poremećaja živčanog,kardiovaskularnog, respiratornog i lokomotornog sistemarelevantnim za izmjenjenu ili izgubljenu radnu sposobnost.Konačna svrha istraživanja je, da se daju znanstveni elementi zarad u praktičnoj kliničkoj i preventivnoj medicini od važnosti zazdravstvenu skrb radne populacije, naročito za ocjenuzdravstvenog stanja i medicinsku prognozu radnih mogućnosti.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Škola narodnog zdravlja, Medicinski fakultet
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr