SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-130

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-130


Broj radova citiranih u CC: 20
Broj ostalih radova: 122
Ukupno objavljenih radova: 142


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: PROFESIONALNA ASTMA. EPIDEMIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA

  Autori:
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Urednici
  Krnarić-Vohalski, Gordana
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-00526
  Godina: 1991
  Broj stranica: 123
  Broj referenci: 206
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Broj različitih tvari koje šetno utječu na dišne putove seposlijednjih godina bitno povečao uvođenjem novih vrstamaterijala i tehnologija. Mogućnosti oštećenja dišnih organaobuhvaćaju fizičko-kemijske, toksičke i alergološko imunološkemehanizme. U knjizi je obrađena epidemiologija, dijagnostika,ocjena radne sposobnosti i prevencija profesionalne bronhalneastme na osnovi suvremenih gledišta medicinske znanosti ivlastitih iskustava.
  Ključne riječi: Profesionalna bronhalna astma, profesionalna alergija, prevencija profesionalne bronhalne astme

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA PRAŠINOM TVRDIH METALA

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Urednici
  Radošević, Zdenko
  Izdavač: Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 86-80605-37-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 143 do 147
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U knjizi se prikazuju bolesti pluća koje rijetko susrećemo upopulaciji, te među takve bolesti uvrštena je i bolest izavanaprašinom tvrdih metala. Radi se o profesionalnoj bolesti koja semože javiti u radnika koji rade u tvrdometalnoj industriji.Autori svojim prilogom u knjizi upoznaju širu medicinsku javnosto još jednoj mogućoj bolesti pluća o kojoj se mora voditi računapri postavljanju dijagnoze plućnih bolesti.
  Ključne riječi: Pneumokonioza, prašina tvrdih metala, respiratorna funkcija

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: KYPHOSCOLIOSIS

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Urednici
  Zmajević, G.
  Izdavač: Assoziatione SANTORIO per la pneumologia
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 48
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kifoskoliotični habitus nađen je u 3,6% odrasle populacije uHrvatskoj (N=4287). Među njima je 19,8% imalo restriktivnesmetnje ventilacije. Učestalost kifoze i/ili skolioze ispitana jeu invalidskih umirovljenika (N=1020). U toj skupini registriranoje 27,6% osoba sa respiratornim oštećenjem.
  Ključne riječi: Kifoskolioza, respiratorna oštećenja

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: INFLUENCE OF LONG-LASTING ASBESTOS-EXPOSURE ON IMMUNOLOGICAL STATUS OF ASBESTOS EXPOSED SHIPYARD WORKERS

  Autori:
  Trošić, Ivančica (50540)
  Šarić, Marko (46073)
  Pišl, Zoran
  Štilinović, Luka (48334)
  Urednici
  Brown, R.C.
  Hoskins, J.A.
  Johnson, N.F.
  Izdavač: Plenum Press New York
  Godina: 1991
  Stranice: od 39 do 42
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: U namjeri da se utvrdi uloga imunološkog statusa ispitanika upatofiziološkom nastanku azbestoze, komparativno su procjenjenerazlike u imunološkim parametrima periferne cirkulacije radnikaizloženih azbestu, sa i bez profesionalne azbestoze. Uporabomstandardnih metoda nađena je značajna redukcija u postotku iapsolutnom broju T-limfocita. U 80% ispitanika nađena je sniženakožna reakcija na PPD antigen. Nađeno je značajnopovišenje serumskih imunoglobulina u oboljeloj skupini u odnosuna neoboljele eksponirane radnike. Rezultati govore u prilogredovnom ispitivanju imunološkog statusa abestu izloženih ljudišto može biti od dijagnostičkog i prognostičkog značaja u razvojuabestoze.
  Ključne riječi: Izloženost azbestozu, azbestoza, imunološki status

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: THE SIGNIFICANCE OF ASBESTOS BODIES AND OCCURRENCE OF MACROPHAGES IN THE SPUTUM OF ASBESTOS-EXPOSED WORKERS

  Autori:
  Trošić, Ivančica (50540)
  Šarić, Marko (46073)
  Štilinović, Luka (48334)
  Urednici
  Seemayer, Norbert H
  Hadnagy, Wolfgang
  Izdavač: Springer-Verlag
  ISBN: 3-540-54844-0
  Godina: 1992
  Stranice: od 171 do 174
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: S namjerom da se utvrdi da li je pojava azbestoze povezana saprisutnošću azbestnih telešca (AT) i makrofaga (AM) u sputumu,pretražen je ekspektorat grupe oboljelih i grupe neoboljelihbrodogradilišnih radnika profesionalno izloženih azbestu. NalazAT u sputumu bio je značajno češći u oboljelih radnika, dok je uneoboljeloj grupi radnika bio značajno češći nalaz AM. Dobivenirezultati upućuju da funkcionalno sposobnost alveolarnihmakrofaga igra značajnu ulogu u plućnom obrambenom mehanizmu.
  Ključne riječi: Azbestno tjelešca, makrofag, sputum, izloženost azbestu, azbestoza

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: DIJAGNOSTIKA PROFESIONALNE ASTME

  Autori:
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Izdavač: Instit. za med. istraživanja i med. rada i Društvo za med. rada HLZ
  Godina: 1992
  Stranice: od 59 do 69
  Broj referenci: 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U pregledu se navode najnovija saznanja sa područjapatofiziologije profesionalne astme, kao i novi stavovi sažeti uformi dijagnostičpke sheme profesionalne astme. Pojedinačno suprezentirane dijagnostičke metode pri postavljanju dijagnoze PA. Sve navedene metode primijenjene su u praksi na Institutu zamedicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.Superspecijalističkim i timskim pristupom uspjeli smo zaokružitiprezentiranu dijagnostičku shemu u praksi i dovesti je na razinuinternacionalno priznatog postupka. Sudjelujemo u izradievropskih kriterija za dijagnozu profesionalne astme.
  Ključne riječi: Profesionalna astma, bronhalna reaktivnost, ventilacijski testovi,

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE BOLESNIKA S ČESTIM KRONIČNIM BOLESTIMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Maras, M.
  Izdavač: Matica Hrvatska
  ISBN: 953-150-012-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 284 do 285
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navode se podaci epidemioloških studija u Hrvatskoj prema kojima u srednjoj životnoj dobi dijagnosticirano u muškaraca 3,5 a kod žena 3,7 kroničnih bolesti. U ispitanika starih između 65 i 85 godina taj broj raste na 5,7 kod muškaraca a 6,2 kod žena. U preventivnom pristupu zdravstveno prosvećivanje nije u nas dovoljno naglašeno. Uz tiskani materijal u dnevnom i tjednom tisku, strukovnim novinama, brošurama i knjigama predlaže se edukativni program na videokazetama.
  Ključne riječi: kronične bolesti, prevencija, edukacija, videoprilozi
  Ostalo: nema

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: PODUZETNIŠTVO INVALIDNIH OSOBA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Vajić, I
  Izdavač: Centar za poduzetništvo i Mladost
  ISBN: 535-96161-0-7
  Godina: 1994
  Stranice: od 84
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Naglašava se gospodarska dimenzija problema invalida. Uz poticanje samih invalida da se uključe u poduzetništvo, posebnim mjerama treba podsticati poduzetnika da se uključe u zapošljavanje osoba s psihofizičkim oštećenjima. Predlaže se stvaranje registara invalida na razini regija i države, kako bi se bolje usmjerilo invalide na motivaciju za rad, stjecanje dobiti i boljeg statusa. U rehabilitacijski tim osim invalida, psihologa, liječnika i socijalnog radnika treba uključiti i poduzetnike.
  Ključne riječi: psihofizički oštećene osobe, registri invalida, zapošljavanje, timski rad, poduzetništvo
  Ostalo: nema

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: BRONCHIAL REACTIVITY TO TEA DUST IN HEALTHY SUBJECTS

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Časopis: Period biol
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 92
  Godina: 1990
  Stranice: od 355 do 361
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: U 17 zdravih dobrovoljaca u dobi 17-25 godina ispitana jebronhalna reaktivnost s ekstraktima kadulje, gruzijskog čaja išipka. U 15 ispitanika ispitana je i nespecifična bronhalnareaktivnost metakolinskim testom. Bronhalna reakcijaobjektivizirana je parametrima FEV1, FEF50, FEF25, Raw i SGaw.Ekstrakt kadulje izazvao je akutnu bronhokonstrikciju na razinimanjih i većih dišnih putova, ekstrakt gruzijskog čaja dominantnona nivou većih, a ekstrakt šipka na nivou manjih dišnih putova.
  Ključne riječi: Ekstrakti čajeva, respiratorna funkcija, bronhalna reaktivnost

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EPIDEMIOLOŠKI I SOCIOLOŠKI ASPEKTI PROFESIONALNE BRONHALNE ASTME

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 52
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su glavni problemi s kojima se susrećemo u epidemiološkimispitivanjima profesionalne bronhalne astme. Razmatrani sunajčešći upitnici za respiratorne simptome, najpogodniji testoviza ispitivanje ventilacijske funkcije pluća i njihovainterpretacija te problem utvrđivanja osoba u kojih je povećanaopasnost od pojave profesionalne bronhalne astme.
  Ključne riječi: Respiratorni simptomi, standardni upitnici za respiratorne simptome, ventilacijska funkcija pluća

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DIGITAL PHOTOPLETHYSMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF TRAUMATIC VASOSPASTIC DISEASE

  Autori:
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Zavalić, Marija (140641)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0041-254
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 303 do 311
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mjerenje krvnog protoka u koži prstiju fotopletizmografskommetodom uz primjenu termalnog testa provedeno je kod 42 sjekačamotornom pilom izloženih lokalnim vibracijama i 36 muškaracakontrolne skupine. Kao patološki prihvaćeni su opstruktivni obliki gubitak amplitude krivulje pulsnog vala. Predložena je granicaod 90% pada amplitude nakon testa hladnoćom kao kriterij zaralikovanje normalne od vazospastičke reakcije u osoba izloženihlokalnim vibracijama.
  Ključne riječi: Bijeli prsti, krvni protok u koži, niskofrekventne vibracije, sjekači motornom pilom, termalni test, vibracijska bolest

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DIAGNOSTIC VALUE OF FINGER THERMOMETRY IN ASSESSMENT OF HAND-ARM VIBRATION SYNDROME

  Autori:
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Zavalić, Marija (140641)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 133 do 138
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mjerenje kožne temperature kontaktnom termometrijskom metodom uzprimjenu termalnog testa provedeno je u 90 sjekača motornompilom, grupiranih prema Taylor-Pelmearovoj skali, i 58 muškaracakontrolne skupine. Test razlikuje sjekače s klinički prisutnimsimptomima vazospastičke bolesti od kontrolne skupine. Sdijagnostičkom granicom od 90% za indeks oporavka, metoda jedovoljno osjetljiva i specifična za razlikovanje normalne odvazosp,astičke reakcije uzrokovane djelovanjem vibracija i zatoje preporučena za njeno praćenje.
  Ključne riječi: Bijeli prsti izazvani vibracijama, indeks oporavka, poremećaj perifernog krvotoka, radnici izloženi vibracijama, Raynaudov fenomen, sjekači motornom pilom, temperatura kože prstiju

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DJELOVANJE OPĆIH VIBRACIJA: NEDOVOLJNO POZNAT ZDRAVSTVENI PROBLEM

  Autori:
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 269 do 279
  Broj referenci: 39
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su navedene osnovne fizikalne značajke i adekvatnaprocjena izloženosti općim vibracijama. Prikazani su standardiMeđunarodne organizacije za standardizaciju za prihvatljivoizlaganje vibracijama i kvantitativni parametri vibracija za nekavozila i strojeve. Najviše izražen učinak općih vibracija jeoštećenje kralješnice, a zahvaćeni mogu biti i autonomni iperiferni živčani, vestibularni, žilni, probavni i ženskireproduktivni sustav.
  Ključne riječi: Fizikalne značajke vibracija, izloženost općim vibracijama, međunarodni normativi, oštećenja zdravlja, sindrom općih vibracija, zdravstveni rizik

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NEKE OSOBITOSTI ORGANIZMA STARIJE DOBI

  Autori:
  Duraković, Zijad (10962)
  Čorović, Naima (82953)
  Šmalcelj, Anton (98242)
  Časopis: Rad Med Fak Zagrebu
  ISSN: 0033-8575
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 179 do 186
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U sklopu kliničkok-epidemiološkog ispitivanja osobitostiorganizma s povisivanjem životne dobi praćene su i promjene srcai krvnih žila s osobitim osvrtom na arterijsku hipertenziju ipromjene u elektrokardiogramu u reprezentativnom uzorkupopulacije starije dobi. Arterijska hipertenzija češća je ustarijoj dobi, i za tri puta povećava opasnost odkardiovaskularne bolesti, osobito koronarne bolesti srca, uusporedbi s normotenzivnim osobama te dobi. Rezultati pokazuju dakriterije biološke starosti treba uspostaviti na temeljuutvrđenih parametara funkcije srca, dišnog sustava i bubrežnefunkcije.
  Ključne riječi: Promjene organizma, starije osobe

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A PROSPECTIVE STUDY OF ST-SEGMENT DEPRESSION IN THE ELECTROCARDIOGRAM DURING A 13-YEAR PERIOD

  Autori:
  Čorović, Naima (82953)
  Duraković, Zijad (10962)
  Mimica, Milorad (31696)
  Časopis: Coll. Antrop.
  Broj: 2
  ISSN: 0350-6134
  Volumen: 15
  Godina: 1991
  Stranice: od 213 do 223
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prevalencija depresije ST-segmenta u uzorku populacije dobi 35-54godine iznosila je 7,74%, u žena 10,7% i u muškaraca 4,1%. Nakontri godine učestalost depresije ST-segmenta povisila se, i uukupnom uzorku sada dobi 38-57 godina iznosila je 9,56%, u žena12,6%, u muškaraca 6,25%. Nakon 13 godina u istih ispitanika udobi 48-67 godina, prevalencija depresije ST-segmenta i dalje ječešća u žena, i iznosila je 19,0% a u muškaraca 12,1%. Utvrđenaje značajna povezanost depresije ST-segmenta s visokim R-zupcemlijevo (p<0,05) i Q-zupcem (p<0,01) u elektrokardiogramumuškaraca, a u žena značajna je povezanost s nalazom fibrilacijeatrija (p<0,05) i potpunog bloka lijeve grane (p<0,001) uelektrokardiogramu.
  Ključne riječi: Prospektivna studija, depresija ST-segmenta, populacija srednji životni dob

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZDRAVSTVENI UČINCI PASIVNOG PUŠENJA U RADNOM PROSTORU

  Autori:
  Gomzi, Milica (13890)
  Časopis: "Informatika" BI
  ISSN: 0350-5790
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 12
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled znanstvenih spoznaja o pasivnom pušenju upućuje daudisanje dima tuđe cigarete može izazvati ozbiljne bolesti,između ostalih i rak pluća. Rad iznosi preporuke, te preventivnei zakonske mjere za zaštitu radnika od pasivnog pušenja. Trebapotaknuti programe odvikavanja od pušenja na radnom mjestu atakođer nastaviti bazična, klinička i epidemiološka ispitivanja itime povećati saznanja o međuodnosu duhanskog dima iprofesionalne izloženosti.
  Ključne riječi: Zdravstveni efekti, pasivna pušenja, radno mjesto

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ODNOS RESPIRACIJSKIH SMETNJI I SERUMSKE KONCENTRACIJE IMUNOGLOBULINA E U RADNIKA IZLOŽENIH IRITANSIMA

  Autori:
  Gomzi, Milica (13890)
  Časopis: Zaštita radnika na radu
  ISSN: 0350-3119
  Volumen: 9
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 42
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zdravstveni pregled 265 radnika izloženih povećanoj koncentracijialdehida pokazao je da 20-35% zaposlenih ima simptome iritacijekože i sluznica. Nađene su povišene srednje vrijednostiimunoglobulina u serumu radnika s anamnezom astme (68 U/ml) i uradnika s kožnim smetnjama (103 U/ml). Pušači su imali viševrijednosti ukupnog IgE (71:55) i niže testove plućne funkcije odnepušača. Reakcije preosjetljivosti mogu biti u vezi sizloženošću aldehidima i duhanskom dimu.
  Ključne riječi: Aldehid, iritacija, ukupni IgE, duhanski dim

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PSYCHOLOGICAL AND ERGONOMIC ASPECTS OF WORK WITH VIDEO DISPLAY TERMINALS

  Autori:
  Goldoni, Jasminka
  Bobić, Jasminka (82863)
  Šarić, Marko (46073)
  Časopis: Arh hig rada
  Broj: 3
  ISSN: 0041-254
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 219 do 226
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na skupini od 49 operatera na videoterminalima primijenjen jeuputnik o subjektivnim smetnjama u vezi uvjeta rada. Emisijaneionizirajućeg i ionizirajmućeg zračenja tijekom normalnog radabila je u okviru dopuštenih vrijednosti. Rezultati pokazujuvisoku učestalost subjektivnih smetnji i značajnu razliku izmeđudobnih podskupina u pojedinim variablama, kao i značajnukorelaciju između seta varijabli percipiranih ergonomskihparametara i subjektivnih smetnji.
  Ključne riječi: Videoterminali, upitnik, subjektivne smetnje

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: FUNCTIONAL CHANGES IN THE SHOULDER JOINTS IN WORKERS EXPOSED TO MARKED STRAIN OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Chougri, L.
  Breitenfeld, D. (125802)
  Vidović, Ž.
  Anić, M.
  Časopis: Reumatizam
  ISSN: 0374-1338
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 69 do 79
  Broj referenci: 39
  Jezik: engleski
  Sažetak: U 40 metalskih djelatnika izloženih znatnim naprezanjima ramenapri radu praćena je pojava bolnog ramena. Poredbenu su skupinučinili radnici izjednačeni po dobi, ali bez većih opterećenjaramena. Bolesti ramena diagnosticirane su značajno češće uispitivanoj skupini (47,5% : 10,0% ; p<0,001). Boli u vratnojkralješnici su također češće dijagnosticirane u ispitivanojskupini (45,5% : 7,5%).
  Ključne riječi: Ergonomija, rame

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CERVICOBRACHIAL SYNDROME - WORK AND DISABILITY

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Krmpotić, A.
  Pavićević, Lukrecija (82905)
  Domljan, Z.
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 255 do 262
  Broj referenci: 39
  Jezik: engleski
  Sažetak: U 57 ispitanika - invalida rada kojima je cervikobrahijalnisindrom (CBS) bio glavni razlog umirovljenja i 57 ispitanikaporedbene skupine izjednačene s ispitivanom po spolu i dobiutvrđena je značajna razlika obzirom na ranije zanimanje i načinarada. Prisilan položaj tijela pri radu zabilježen je u 74%ispitanika s CBS_om a 50% u ispitanika bez CBS (p<0,05). Jednakekretnje pri radu navodilo je 79% ispitivane a 49% poredbeneskupine (p<0.05).
  Ključne riječi: Radna nesposobnost, cervikobrahijalni sindrom

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: REUMATSKE TEGOBE I BOLESTI UHIĆENIKA U DOMOVINSKOM RATU U HRVATSKOJ U 1991. GODINI - OSVRT NA MEDICINSKU PROGNOZU RADNIH MOGUĆNOSTI

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Zavalić, Marija (140641)
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Čorović, Naima (82953)
  Časopis: Reumatizam
  ISSN: 0374-1338
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 5
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 48 uhićenika koji su bili u logorima srbočetničke vojskekliničkim i RTG pregledom lokomotornog sistema praćene suposljedice zlostavljanja. Samo 16,7% uhićenika nije udarano. U21% pregledanih reumatske su tegobe direktna posljedicamaltretiranja u logorima. Bitno smanjenje radnih mogućnostiutvrđeno je u 51% uhićenika, a u dva je ispitanika predloženoinvalidsko mirovljenje.
  Ključne riječi: Rat u Hrvatskoj, reumatske tegobe, radna sposobnost

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MEDICINSKA PROGNOZA RADNIH MOGUĆNOSTI OSOBA S OZLJEĐENIM PERIFERNIM ŽIVCIMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Časopis: Fiz med rada
  ISSN: 0352-3810
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 59 do 61
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuju se rezultati epidemiološke studije učestalostikroničnih bolesti u uzorcima stanovništva Hrvatske provedene1982. godine kada su praćene i ozljede. Najčešće su zastupljenefrakture (3,9%) ali i kontuzije i komocija (1,5%) te posljediceprostrijela (1,5%). Šaka je najčešće ozljeđivan dio tijela(25,3%) a zatim potkoljenica (16%) te prsni koš i rebra (13,l8%).U vrijeme Domovinskog rata očekuje se da će i do 30% ozljeda bitivezano uz oštećenje perifernih živaca.
  Ključne riječi: Lezije perifernih živaca, radna sposobnost

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ANALIZA REZULTATA ANKETE O RADNOM STOLCU

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Časopis: "Informatika" BI
  ISSN: 0350-5790
  Volumen: 6
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 18
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iznose se podaci ankete o radnom stolcu provedene u 270djelatnica prosječne dobi 34,2 +/- 9,7 godina. Tek 12% ispitanicaje radnom stolcu dala ocjenu odličan, 19,5% ih smatra da sjede nalošem stolcu, a još 19,4% na jako lošem stolcu. U radnoj sredinis vrlo povoljnim uvjetima 40% djelatnica je vrlo zadovoljno sastolcem, dok je u sredini s lošim uvjetima rada 73% ocijeniloradni stolac kao loš.
  Ključne riječi: Radni stolac, Subjektivna ocjena

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: AKUTNA INTERMITENTNA PORFIRIJA I HORMONSKI DISBALANS

  Autori:
  Kršnjavi, Helena (111306)
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Prpić-Majić, Danica (27410)
  Časopis: Med Hypotheses
  ISSN: 0306-9877
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 141 do 143
  Jezik: engleski
  Sažetak: Osim standardnih kriterija za dijagnozu i pra'enje akutneintermitentne porfirije (AIP) (uroporfirin, koproporfirin,delta-aminolevulinska kiselina i porfobilinogen) u bolesnicafertilne dobi ispitani su i dodatni dijagnosti;ki kriteriji.Utvrđeno je da bolesnice koje boluju od AIP imaju deficitkortizola i poviŠene vrijednosti testosterona, te policističneovarije s anovulatornim ciklusima. U liječenju AIP osimuobičajene terapije treba uvesti kortizol što utječe na bržioporavak, radnu sposobnost i kvalitetu života.
  Ključne riječi: Akutna intermitentna porfirija, hormonski disbalans

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GLOVE POWDER AS A CONTACT ALLERGEN

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Časopis: Contact Dermatitis
  ISSN: 0105-1873
  Volumen: 26
  Godina: 1992
  Stranice: od 198 do 0
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisan je novi profesionalni kontaktni alergen u medicinskogosoblja. Prezentirana je metoda utvrđivanja kontaktnesenzibiliacije na puder kirurških rukavica, i diferenciranje odpreosjetljivosti na latex. Opisan je korektan diagnostičkipostupak profesionalne alergije isključivanjem drugih relevantnihkontaktnih alergena
  Ključne riječi: Kontaktni alergen, kirurške rukavica,

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: LOSS OF BODY MASS IN EX-PRISONERS OF WAR

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Zavalić, Marija (140641)
  Čorović, Naima (82953)
  Štilinović, Luka (48334)
  Malinar, Marta
  Časopis: Eur J Clin Nutrition
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 808 do 814
  Broj referenci: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitana je tjelesna masa netom oslobođenih branitelja Vukovara(N=71). Uzorak se sastojao od muških pušaća zarobljenih127,4+/-18,4 dana (dob:31,6+/-7,2g) a 38 muškaraca pušaćazarobljenih 271,6+/-14,4 dana (dob:30,8+/-6,5g). Za usporedbu jeuzeta zdrava populacija muškaraca pušaća (N=75)/dob:32,4+/-5,2g)iz Vinkovaca. Utvrđeno je negativno odstupanje tjelesne mase uodnosu na komparativnu grupu prema nomogramu (5-16%).
  Ključne riječi: Zatočenici, ishrana

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: REFERENTNE VRIJEDNOSTI ZA FVC I FEV1 U ZDRAVIH ODRASLIH NEPUŠAČA

  Autori:
  Smolej-Narančić, Nina
  Pavlović, Mladen (35723)
  Časopis: Lij Vjes
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 113
  Godina: 1991
  Stranice: od 55 do 62
  Broj referenci: 47
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazane su referentne vrijednosti FVC i FEV1 razvijene nauzorku 909 odraslih žena muškaraca (N=909). Plućne funkcijeanalizirane su funkciji dobi i visine koristeći model multiplelinearne regresije. Referentne vrijednosti su pouzdane i mogu sekoristiti svakodnevnom medicinskom radu.
  Ključne riječi: Referentne vrijednosti, vitalni kapacitet, FEV1

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: REEVALUATION OF INVALIDITY STATUS AND THE ROLE OF A DISABILITY RATING SCALE

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Ugrenović, Željko (64025)
  Šimić, Dijana
  Momčilović, Berislav
  Časopis: Acta med Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 201 do 207
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Procijenjena je primjena prilagođene McBrideove ocjenskeljestvice u reevaluaciji invalidnosti. Uzorak netom umrovljenihinvalida sa izgubljenom radnom sposobnošću (muškarci, N=71)podijeljen je na pravilno i nepravilno ocijenjenu skupinu.Ocjenska lestvica primjenjena je u obje skupine. Nađena jeznačajna razlika u rezultatu ocjenske ljestice među skupinama.McBrideova ocjenska ljestvica može poslužiti kao pomoćniinstrumenat u reevaluaciji invalidnosti.
  Ključne riječi: Procjena dizabiliteta, ocjenska ljestvica, umirovljenje

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: BIOKEMIJSKI TESTOVI JETRE I DNEVNA KONZUMACIJA ALKOHOLA

  Autori:
  Reif, Lidija (82874)
  Stavljenić, Ana (44681)
  Časopis: Jugoslav. Med. Biokem.
  ISSN: 0352-1311
  Volumen: 8
  Godina: 1990
  Stranice: od 33 do 39
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kronična konzumacija alkohola toksički oštećuje jetru, tako da susvi metabolički procesi koji se u njoj odvijaju poremećeni.Istraženi su vrste i opseg tih poremećaja i njihova ovisnost odnevnoj konumaciji alkohola kroz određeno vrijeme. Ispitanici supodijeljeni na osnovi dnevne prosječne konzumacije alkohola. Radiprovjere zdravstvenog stanja pojedinih skupina i stupnjatoksičnog oštećenja jetre i metabolizma alkoholom, ispitano je 27varijabli, s posebnim osvrtom na metabolizam lipida i apoproteinaB. Na osnovi naših rezultata minimum laboratorijskog ispitivanjau smislu "screening" metode oštećenja jetre i metabolizmaalkoholom bio bi odreživanje apo B, A/G kvocijenta, IgA te gamaGT.
  Ključne riječi: Alkohol, jetra, metabolizam, screening testovi

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: LUNG FUNCTIONS AND CHEST RADIOGRAPHS IN SHIPYARD WORKERS EXPOSED TO ASBESTOS

  Autori:
  Zavalić, Marija (140641)
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 8
  Broj referenci: 40
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Plućne funkcije i difuzijski kapacitet za ugljik monoksidispitivane su u 299 brodogradilišnih radnika profesionalnihizloženih azbestu. Ispitanici su svrstani u grupe premaMeđunarodnoj klasifikaciji pneumokonioza iz 1980. Ispitanicisvrstani po prožetosti plućnog parenhima u kategoriju 2 imali suznačajno niži FVC i FEV1 u odnosu na svrstane u kategoriju O(p<0,01) i 1 (p<0,05). Ove promjene ukazuju da je rendgenogrampluća rani znak azbestne bolesti u odnosu na plućne funkcije.
  Ključne riječi: Izloženost azbestu, fibroza parenhima, pleuralni plak, profesionalna izloženost, ventilacijska plućna funkcija.

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: URINARNA INKONTINENCIJA U RADNICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBU

  Autori:
  Kršnjavi, Helena (111306)
  Uglešić/, Miro
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 235 do 238
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Urinarna inkontinencija proučavana je na skupini od 383 radniceiz tri zagrebačka poduzeća na osnovi podataka dobivenihsistematskim ginekološkim pregledom i anketnim upitnikom.Učestalost ove pojave iznosila je 4,7%. Broj poroda, fizički rardi povećana tjelesna težina nisu pokazali očekivanu značajnost uodnosu na pojavu urinarne inkontinencije, dok je životna dob bilavisoko značajna (p<0,001). Pravodobno liječenje degenerativnihpromjena i involucije genitalnog trakta dovela je do povlačenjasimptoma urinarne inkontinencije u 66% ispitanica koje supristupile kontrolnom pregledu.
  Ključne riječi: Postmenopauza, urogenitalni trakt

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ TRAJANJA EKSPOZICIJE I NAVIKE PUŠENJA NA PROMJENE RESPIRATORNE FUNKCIJE U RADNIKA IZLOŽENIH AZBEST-CEMENTNOJ PRAŠINI

  Autori:
  Milardović-Šunjara, Blanka
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Dujmov, Ivana
  Časopis: Pluć Bol
  ISSN: 0352-5503
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 44 do 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Respiratorna funkcija ispitanje u 110 radnika profesionalneeksponiranih azbest-cementnoj prašini u trajanju od 7 do 34godine. U odnosu na duljinu ekspozicije radnici s ekspozicijomdužom od 16 godina imaju značajno niži FVC i FEV1 (p<0,001). Ovapojava utvrđena je samo u pušača. Radnici eksponirani duže od 25godina u odnosu na radnike eksponirane do 16 godina imajuznačajno niži FEF25-75 (p<0,001), i to pušači i nepušači.Deterioracija je znatno veća nego što se očekuje s obzirom naporast životne dobi.
  Ključne riječi: Pneumokonioza, azbest-cementna prašina, respiratorna funkcija

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NONSPECIFIC NASAL RESPONSIVENESS IN WORKERS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO RESPIRATORY IRRITANTS

  Autori:
  Plavec, Davor
  Somogyi-Žalud, Emese
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Časopis: Am. J. Ind. Med.
  Broj: 5
  ISSN: 0271-3586
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 525 do 532
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj rada je bio istražiti razinu nespecifične nazalnereaktivnosti (modificirana metoda van Wijka i sur. Clin Allergy1987;17:563), te utjecaj radne izloženosti iritansima, atopije ipušenja u 84 radnika profesionalno izložena iritansima iusporediti s razinom reaktivnosti u zdravih (N=60). Utvrđen jeznačajno veći broj hiperreaktora u skupini radnika nego uzdravih. Izmjeren je i značajan porast reaktivnosti u toku radneizloženosti iritansima, te recipročni odnos reaktivnost i navikepušenja.
  Ključne riječi: Ljudi, profesionalna izloženost, iritansi dišnog sustava, pušenje, atopija, nazalna provokacija, hiperreaktivnost, nosni otpor

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: STANJE REAKTIVNOSTI BRONHA NAKON PODRAŽIVANJA NOSNE SLUZNICE HISTAMINOM

  Autori:
  Somogyi-Žalud, Emese
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Časopis: Arh hig rada
  Broj: 4
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 341 do 348
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 11 bolesnika s alergijskim rinitisom, 11 radnika profesionalnoizloženih iritansima i 11 zdravih osoba ispitali smo promjenunespecifične bronhalne reaktivnosti (Chai i sur. J Allergy ClinImmunol 1975;56:323) nakon testa nespecifične nosne reaktivnosti(modificirana metoda van Wijka i Diegesa, Clin Allergy1987;17:563). Spremnost bronhalnog stabla da reagira spazmom nainhalirani histamin značajno je umanjena nakon nespecifične nosneprovokacije u zdravih osoba i u radnika izloženih iritansimadišnog sustava.
  Ključne riječi: Inhalacija aerosola histamina, nespecifična bronhalna reaktivnost, nespecifičan bronhoprovokacija, nespecifična nosna reaktinost, profesionalna izloženost

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IMUNOLOŠKE REAKCIJE, RESPIRATORNI SIMPTOMI I VENTILACIJSKI KAPACITET TEKSTILNIH RADNICA NA PRERADI JUTE I SISALA

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Mustajbegović, Jadranka
  Kern, Josip
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 54
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 41 tekstilne radnice zaposlene na preradi jute i sisala ispitanje imunološki status u odnosu na respiratorne simptome iventilacijski kapacitet. Svega 5% radnica na preradi jute i 9,5%radnica na preradi sisala imalo je pozitivne kožne testove naalergene jute i sisala. Povišen IgE imalo je 9,8% tekstilnihradnica. U 35 radnica kontrolne skupine 11,4% je imalo pozitivnekožne testove na jutu i sisal, a 2,9% povišen IgE.
  Ključne riječi: Alergijske reakcije, prašina jute, prašina sisala, profesionalna izloženost, radna okolina

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IMMUNOLOGICAL FINDINGS AND RESPIRATORY FUNCTION IN COTTON TEXTILE WORKERS

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Schachter, Neil
  Witek, Teodore
  Mustajbegović, Jadranka
  Maayani, Saul
  Buck, Marion
  Rienzi, Nicholas
  Časopis: Int Arch Occup Environ Health
  ISSN: 0340-0131
  Volumen: 64
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 37
  Broj referenci: 44
  Jezik: engleski
  Sažetak: Imunološko ispitivanje provedeno je u 24 radnice zaposlene napreradi pamuka i u 30 radnica kontrolne skupine. Kožni pricktestovi izvršeni su s alergenima prašine pamuka i sjemena pamuka.Pozitivni kožni testovi utvrđeni su u 33,3% radnica na preradipamuka, a povišeni IgE u 62,5% radnica na preradi pamuka spozitivnim kožnim testom. Samo jedna radnica s pozitivnim kožnimtestom imala je simptome bisinoze. Među kontrolnim radnicima samoje jedna imala pozitivan kožni test, a niti jedna povišeni IgE.Ekstrakt prašine pamuka je in vitro na izoliranoj trahejizamorčadi izazvao konstriktornu reakciju ovisnu od dozi.
  Ključne riječi: Imunološko ispitivanje, profesionalna izloženost, ekstrakti prašine pamuka, tekstilne radnice, eksperimenti in vitro

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IMMUNOLOGICAL FINDINGS IN HEMP WORKERS

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Schachter, Neil
  Witek, Teodore
  Maayani, Saul
  Goswami, Satindra
  Marom, Zvi
  Rienzi, Nicholas
  Časopis: Environmental Research
  ISSN: 0013-9351
  Volumen: 59
  Godina: 1992
  Stranice: od 350 do 361
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Odnos imunološkog statusa i respiratornih nalaza ispitivan je u42 radnice profesionalno izložene prašini konoplje i u 49 radnicakontrolne skupine. Prevalencija pozitivnih kožnih prick testova uradnica na preradi konoplje utvrđena je za mješavinu konoplje ilana 64% za lan 48%, konoplju s češljara 41%, konoplju s karda38%, konoplju s predilica i tkalačkih strojeva 33% i konoplju somekšivača 20%. Prevalencija pozitivnih kožnih testova u radnicakontrolne skupine bila je znatno niža i varirala kod 21 do 5%.Povišen IgE utvrđen je u 37,5% radnica na preradi konoplje i 5%radnica kontrolne skupine (p<0,05). Ekstrakt prašine konoplje jein vitro na izoliranoj traheji zamorčadi izazvao konstriktornureakciju ovisnu o dozi.
  Ključne riječi: Imunološko ispitivanje, profesionalna izloženost, ekstrakti prašine konoplje, tekstilne radnice, eksperimenti in vitro

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY CHANGES IN SOY BEAN WORKERS

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Schachter, Neil
  Witek, Teodore
  Marom, Zvi
  Goswami, Satindra
  Maayani, Saul
  Časopis: Int Arch Occup Environ Health
  ISSN: 0340-0131
  Volumen: 63
  Godina: 1991
  Stranice: od 15 do 20
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Imunološki status i respiratorna funkcija ispitivani su u 19radnika na preradi soje i u 20 kontrolnih radnika. Svi radnici upreradi soje imali su pozitivne kožne reakcije na prašinu soje,18 radnika na antigen soje nakon ekstrakcije ulja, tri na sojinlecitin i samo jedan na sojino ulje. U tri radnika na preradisoje utvrđen je specifični IgE na soju. Radnici na preradi soje spovećanim IgE kao i oni s pozitivnim kožnim testom na kućnuprašinu nisu imali veću prevalenciju kroničnih respiratornihsimptoma nego oni s negativnim testovima. Ispitivanje in vitro naizoliranoj traheji zamorčadi je pokazalo sa vodenim ekstraktomsoje kontraktilnu reakciju ovisnu o dozi.
  Ključne riječi: Ekstrakt soja, respiratorna funkcija, profesionalna astma, zamorčad

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IMUNOLOŠKE PROMJENE I VENTILACIJSKE FUNKCIJE PLUĆA RADNIKA NA PRERADI STOČ.NE HRANE

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Tepšić, Elizabeta
  Mataija, Marina
  Mustajbegović, Jadranka
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 267 do 279
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 35 radnika na preradi stočne hrane ispitivan je odnosrespiratornih nalaza i imunološkog statusa. Pozitivan prickkožni test na riblje brašno je imalo 82,9%, karoten 77,l%,kukuruz 65,7%, djetelinu 62,9%, suncokret 54,3%, meso pilića31,4%, soju 28,6% i kvasac 22,7% radnika. Povišen ukupni IgEutvrđen je u 40% radnika, a u kontrolnoj skupini u 2,6% radnika.Radnici s pozitivnim kožnim testom na riblje brašno pokazali suznačajno veće redukcije FEF25 nego oni s negativnim kožnimtestom. Vodeni ekstrakt stočne hrane uzrokovao je kontrakcijuglatke muskulature izolirane traheje zamorca in vitro.
  Ključne riječi: Aerosoli hrane za stoku, alergeni, in vitro eksperimenti, imunološko ispitivanje, respiratorni simptomi, ventilacijski kapacitet

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ACUTE VENTILATORY RESPONSE TO GREEN COFFEE DUST EXTRACT

  Autori:
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Witek, Teodore
  Schachter, Neil
  Časopis: Ann. Allergy
  ISSN: 0003-4738
  Volumen: 66
  Godina: 1991
  Stranice: od 219 do 224
  Broj referenci: 28
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitane su akutne promjene FVC, FEV1, FEF50, FEF25, Raw, SGawnakon inhalacije ekstrakta sirove kave u 10 zdravih dobrovoljacau mirovanju i nakon fizičkog opterećenja te prije i nakonmedikacije sa 80 mg dinatrijevog kromoglikata. Inhalacijeekstrakta sirove kave u zdravih ispitanika je uvjetovala značajnubronhokonstrikciju, koja se nije mogla prevenirati dinatrijevimkromoglikatom.
  Ključne riječi: Ekstrakt sirove kave, respiratorne funkcije, bronhalna reaktivnost

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PREEMPLOYMENT SCREENING FOR CONTACT DERMATITIS AMONG THE PUPILS OF A METAL INDUSTRY SCHOOL

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Muselinović, N.
  Časopis: Contact Dermatitis
  ISSN: 0105-1873
  Volumen: 24
  Godina: 1991
  Stranice: od 342 do 344
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Procjenjena je moguća pojava profesionalnog kontaktnogdermatitisa na 79 učenika u Metalskoj školi. Svi ispitanici nakonzavršetka obrazovanja uči će u radnu ekspoziciju soli tvrdihmetala. Svi su učenici bili klinički zdravi s negativnomporodičnom i osobnom anamnezom za alergijske bolesti. Testiranjemkontaktnih alergena soli tvrdih metala ustanovljeno je da 28 od79 ispitanika ima latentni kontaktni dermatitis na Ni, Cr i Co,iako još profesionalno neizloženi.
  Ključne riječi: Kontaktni dermatitis, medicina rada, senzibilizacija na metale, nikal, krom, kobalt, prethodni pregledi, epikutano testiranje

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ENVIRONMENTAL EFFECTS ON CHROMOSOMES IN ONCOLOGY AND RADIOLOGY DEPARTMENT PERSONNEL

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Kraus, Ognjen
  Kršnjavi, Helena (111306)
  Kubelka, Dragan (26846)
  Časopis: Environmental Research
  ISSN: 0091-7435
  Volumen: 21
  Godina: 1992
  Stranice: od 498 do 502
  Broj referenci: 31
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dugotrajna izloženost niskim dozama antineoplastičkih lijekova iioniziraj,ućeg zračenja u radnoj okolini može imati gentoksičneučinke na kromosome kod zdravstvenog osoblja. Učinciionizirajućeg zračenja i mjere zaštite su dobro poznati umedicini rada. Međutim, za izložene antineoplastičkim lijekovimanema zaštitnih mjera. Preparati kromosoma u metafazi ispitivanisu kod 126 sestara i radioloških tehničara. Strukturne aberacijekromosoma bile su povišene kod sestara u smjenama izloženihantineoplastičkim lijekovima u usporedbi s tehničarima (p<0,05) ikontrolnom grupom (p<0,01).
  Ključne riječi: Antineoplastički lijekovi, ioniirajuće zračenje, kromosomske aberacije, genotoksični učinci, medicina rada, dravstveno osoblje

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A FOLLOW-UP OF BRONCHIAL REACTIVITY IN WORKERS CONTINUOUSLY AND DISCONTINUOUSLY EXPOSED TO RESPIRATORY IRRITANTS

  Autori:
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Gomzi, Milica (13890)
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 41
  Godina: 1990
  Stranice: od 247 do 265
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: U 24 radnika kontinuirano izložena respiracijskim nadražljivcimai u 9 radnika koji su prestali raditi u elektrolizi aluminijaanalizirana je spirometrija i nespecifična reaktivnost bronhatijekom dvije godine. U obje skupine nađena je vrlo slabapromjenljivost reaktivnosti bronha. Nakon uklanjanja iizloženosti štetnim agensima nije zapaženo očekivano poboljšanjereaktivnosti bronha, nego je u jednog od devet čak došlog doblagog pogoršanja.
  Ključne riječi: Reaktivnost bronha, respiracijski nadražljivci, izloženost aluminiju medicina rada

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DINAMOMETRIJA ŠAKA - JUČER-DANAS-SUTRA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Časopis: Reumatizam
  ISSN: -
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisuje se povijest dinamometrijskog registiranja maksimalne voljne izometričke sile stiska šake. Iznose se rezultati epidemioloških studija u našem stanovništvu u dobi između 25 i 45 godina pri kome je mehaničkim ručnim dinamometrom po Collinsu u muškarca (N=626) zabilježena snaga stiska desne šake 105.7 +/- 21,72 kg, a u žena (N=636) 52.12 +/- 16.8. U drugoj skupini ispitanika muškarca (N=70) s jasnim cervikobrahijalnim sindromom su vrijednosti za dominantnu šaku iznosile samo 36.9 +/- 29.7 kg. U uzorku žena (N=50) su vrijednosti bile 15.4 +/- 19.2 kg, a u zdravih 51.4 +/- 20,5 kg. Naglašava se potreba stvaranje standardnih vrijednosti dinamometrije šaka za adolescente, radnoaktivnu populaciju i starije osobe.
  Ključne riječi: Mehanička dinamometrija šaka, cervikobrahijalni sindrom

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SINDROM ZAMORA I BOLI U LOKOMOTORNOM SUSTAVU PRI RADU S VIDEOTERMINALIMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Šakić, D
  Šakić, D
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 341 do 347
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuju se rezultati istraživanja zamora i boli u lokomotornom sustavu 56 radnika koji najvećim dijelom provode u radu s videoterminalima (VDT). Kontrolnu su grupu činila 39 radnika s pretežno slobodnim ritmom rada i neznatnim fizičkim naprezanjima. Zamor i bol mišića i zglobova javljao se češće u radnika na VDT (78,8% : 59% ; p>0,05). Reumatološkim pregledom cervikobrahijalni sindrom dijagnosticiran je češće u radnika na VDT (23.2% prema 10.3% u kontrolnoj grupi) dok je križobolja dijagnosticirana podjednako u obje grupe (17,5%). Prema subjektivnoj ocjeni ispitanika 46,9% VTD radnika i 17,9% kontrolne grupe su radili u nepovoljnim radnim uvjetima. Preporuča se ergonomsko poboljšanje uvjeta rada. Razmatra se vrijednost kretanja i izometričkih vježbi na radnom mjestu.
  Ključne riječi: Umor, bol, profesionalna izloženost, reumatološki pregled

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SUDBINE I PATOGRAFSKE CRTICE IZ ŽIVOTA SKLADATELJA OBLJETNIČARA 1994 GODINE

  Autori:
  Breitenfeld, D. (125802)
  Thaller, V.
  Breitenfeld, T.
  Bergovec, M.
  Krapac, Ladislav (23371)
  Jurašinović, Ž.
  Časopis: TONOVI
  Volumen: 21
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 52
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iznose se kratke patografske crtice prema vrstama bolesti, odnosno organskim sustavima koje su bolesti zahvaćale G.P. de Palestrinu, Orlanda di Lassa (400 obljetnica smrti) te E. Chabriera i A. Rubinštejna (100 obljetnica rođenja). Od naših se skladatelje spominju J. Bajamonti, V. Lisinski, K. Baranović, V. Paljetak i drugi, kojima su tuberkuloza, rak, kardiovaskularne bolesti, ali i alkoholizam i nasilne smrti prekinule stvaralaštvo.
  Ključne riječi: Obljetnice rođenja i smrti glazbenika, patografije, uzroci smrti

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: THE HEALTH STATUS OF PRISONERS OF WAR DURING THE WAR IN CROATIA 1991-1992

  Autori:
  Zavalić, Marija (140641)
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Čorović, Naima (82953)
  Časopis: Acta med Croatica
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu obrađeno je 159 slučajno izabranih od 636 bivših ratnih zarobljenika koji su bili zatočeni 272 dana. Njih 100 (62.8%) imalo je povrememe ili stalne glavobolje koje su trajale dulje od mjesec dana. Pojava glavobolja statistički je značajno vezana (p<0.0001) uz udarce dobivene u glavu. Vrtoglavicu je imalo 111 (69.8%) ispitanih, a vezana je statistički značajno s dobivenim udracima u vrat. Oštećenje sluha utvrđeno je u (29.5%) svih ispitanih.
  Ključne riječi: Ratni zarobljenici, tortura, zdravstveno stanje

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: INDEX OF TORTURE AND ESTIMATION OF THE WORK ABILITY OF EX-PRISONERS DURING THE WAR IN CROATIA 1991-1992

  Autori:
  Zavalić, Marija (140641)
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Čorović, Naima (82953)
  Časopis: Acta med Croatica
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 44
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su izneseni podaci o zdravstvenim tegobama 159 zatvorenika, Vukovarskih boraca. Na temelju anamnestičkih podataka, izračunatog indeksa torture područja glave, indeksa torture tijela te učinjenih funkcionalnih testova procijenili smo da je svega 23 ili 14,4% ispitanih bivših ratnih zarobljenika sposobno za mirnodobsko zanimanje. Čak 30 (18,8%) ispitanih nije nije sposobno za bilo kakav posao. Liječenje ili rehabilitacija potrebna je za 36 (22.6%) za sadašnji je posao uz ograničenja sposobno 29 (18.2%), a za drugi posao 41 (25.8%), svih ispitanih. U radu je istaknuta potreba daljnjeg praćenja zdravstvenog stanja i pravodobnog liječenja i rehabilitacije ljudi.
  Ključne riječi: ratni zarobljenici, tortura, radna sposobnost

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SUVREMENA DIJAGNOSTIKA PROFESIONALNIH ALERGIJSKIH BOLESTI PLUĆA

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Štilinović, Luka (48334)
  Časopis: RAD HAZU
  ISSN: 1330-5301
  Volumen: 466
  Godina: 1994
  Stranice: od 115 do 123
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Napretkom saznanja o patofiziološkim, etiološkim čimbenicima i tijeku profesionalne bronhalne astme (PBA) i profesionalnog hipersenzitivnosnog pneumonitisa (PHP), uvedene su zadnjih godina promjene i dopune u definicijama bolesti i standardizirani su dijagnostički postupci. Imunološki testovi nisu dovoljni za postavljanje dijagnoze. Za dijagnozu PBA i PHP potrebno je utvrditi korelaciju između kliničkih, funkcionalnih i adekvatnih imunoloških testova.
  Ključne riječi: suvremena dijagnostika, profesionalne alergijske bolesti pluća(?)

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MAN, ENVIRONMENT AND OZONE

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Alebić-Juretić, A.
  Klasinc, L (21130)
  Trinajstić, N. (50450)
  Turk, Rajka
  Kezele, N.
  Časopis: Arh hig rada
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 275 do 284
  Broj referenci: 64
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se raglaba o ozonu kao prirodnom sastojku atmosfere, nepvoljnu učinku smanjenja ozonskog omotača te porastu koncentracije ozona u troposferi. Dat je prikaz pojedinih industrijskih grana gdje je ozon prisutan uz osvrt na ambijentalnu izloženost. Razglaba se o akutnoj i kroničnoj toksičnosti ozona te patofiziološkim mehanizmima djelovanja ozona na tkiva, napose na respiratorni sustav.
  Ključne riječi: ozon, atmosfera, okoliš, toksičnost

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CONCURRENT PSYCHIATRIC DISORDERS IN TWO GROUPS OF RELEASED PRISONERS OF WAR

  Autori:
  Ugrenović, Željko (64025)
  Malinar, Marta
  Časopis: Acta med Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 57
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ovaj rad istražuje prevalenciju psihijatrijskih poremećaja koji se javljaju zajedno s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) u dvije skupine oslobođenih radnih zarobljenika, onih pregledanih odmah nakon oslobađanje (<50 dana, N=40) i onih pregledanihkasnije (>100 dana, N=12). Podaci su analizirani deskriptivnim statističkim metodama, hi kvadrat testom i Wilcoxon-Mann-Whitney testom. Razlika u učestalosti istodobnih poremećaja u dvije skupine analizirane hi-kvadrat testom su statistički značajne. Dob i dužina zarobljeništva u dvije skupine ispitane su Wilcoxon Mann-Whitney testom. Razlike u dobi nisu bile značajne, dok su razlike u dužine zarobljeništva bile statističke značajne (p<0,01). Rezultati pokazuju ranu tendenciju pojave istodobnih psihijatrijskih poremećaja među priašnjim ratnim zarobljenicima sa PTSP-om, u podskupini bolesnika kojima zbog različitih razloga nije rano pružena psihijatrijska pomoć. Moramo istaći da je u skupini kasnih ispitanika, među sedam bolesnika s popratnim poremećajima u četiri bolesnika dijagnostican alkoholizam a u jednog ovisnost of benzodiazepinu. To pokazuje da su u skupini kasnih ispitanika sa konkomitantnim poremećajima važan problem poremećaji uslijed zboupotrebe opojnih tvari, osobito alkohola.
  Ključne riječi: ratni zarobljenici, posttraumatski stresni poremećaj, PTSP, istovremeni psihijatrijski poremećaji, zloupotreba opojnih sredstava, alkoholizam

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PERMANENT MENTAL IMPAIRMENT AMONG FORMER PRISONERS OF WAR - A PROBLEM IN THE FUTURE

  Autori:
  Ugrenović, Željko (64025)
  Časopis: Acta med Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 74
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski
  Sažetak: Značajan dio ljudi oslobođenih iz logora pokazuje psihičke promjene, među kojima je posebno čest posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Treba očekivati da će kod nekih odnjih te promjene biti dugotrajne, a kod drugih, koji sada nemaju simptoma ili su oni minimalni poremećaji se mogu javiti kasnije ili čak i mnogo kasnije. S obzirom na broj tih ljudi i njihovu dob, trajanje poremećaja i nerijetko visok stupanj onesposobljenosti, problem radne sposobnosti tih bolesnika može u budućnosti predstavljati značajan zdravstveni, socioekonomski i humani problem. Nije stoga neopravdano govoriti o pravoj tempiranoj bombi čije je dugoročne učinke u ovom trenutku još nemoguće pouzdano procijeniti. U radu su razmotreni neki od problema s kojima će se vjerojatno biti potrebno suočiti u budućnosti. Ukazano je na potrebu organiziranja programa prevencije i programa liječenja, osiguravajući u svakom trenutku dostupnost psihijatrijske službe. Istaknuti su i neki principi ocjene radne spčosobnosti bolesnika s psihičkim poremećajima, Naglašeno je da je: 1 dijagnoza samo jedan od čimbenika pri ocjeni radne sposobnosti, ali nikako ne i jedini; 2. da motivacija za ozdravljenje i rad može biti presudan čimbenik povratka na rad; 3. da potpuna procjena uključuje detaljnu anamnezu, liječenje i pokušaj rehabilitacije.
  Ključne riječi: ratni zarobljenici, posttraumatski stresni poremećaj, PTSP, radna sposobnost, invalidnost

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EVALUATION OF WEIGHT LOSS IN PRISONERS FROM SERBIAN CONCENTRATION CAMPS

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Zavalić, Marija (140641)
  Čorović, Naima (82953)
  Štilinović, Luka (48334)
  Malinar, Marta
  Časopis: Acta med Croatica
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 37 do 40
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na uzorku muškaraca ratnih zarobljenika porijeklom iz istočne Slavonije (N=80) koji su bili zatočeni u koncentracionim logorima 4 odnosno 9 mjeseci provedeno je ispitivanje tjelesne mase, BMI, kožnih nabora te nekih biokemijskih pokazatelja. Podaci su uspoređeni sa podacima ispitanika, sudionika istraživanja kroničnih bolesti u Hrvatskoj iz istog područja. Pretpostavljamo da je u ratnim prilikama najbolji indicator gubitka atjelesne mase BMI.

 54. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MEDICAL PROGNOSIS OF THE WORK ABILITY OF EX-PRISONERS OF WAR WITH DISORDERS OF THE LOCOMOTOR SYSTEM DURING THE WAR IN CROATIA 1991-1992

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Bobinac, Emil
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Pavlović, Mladen (35723)
  Zavalić, Marija (140641)
  Zrinščak, Jagoda
  Časopis: Acta med Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 110
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pri sistematskoj zdravstvenoj obradi lokomotornog sistema 325 uhićenika domovinskog rata (dobX=34,2 +/- 10,2 godine) kao zadnja faza rada data je i medicinska prognoza radnih mogućnosti. Prvo je davana privremena, a nakon provedenog sveobuhvatnog liječenja i rehabilitacije i trajja ocjena radne sposobnosti. Sačuvana radna sposobnost zabilježena je oko 44,9%, dok je potpuno radno nesposobno bilo 22,1% uhićenika, pretežno mlađih bolesnika. Prikazuju se četiri karakteristična pacijenta koji su kao posljedice maltretiranja u srbočetničkim logorima imali znatno smanjenje funkcionalnog kapaciteta lokomotornog sistema. Za dvojicu, u dobi od 54 i 44 godine, predlaže se invalidsko umirovljenje, dok se u dva mlađa uhićenika radilo o privremenom smanjenju radne, ali i ratne sposobnosti.
  Ključne riječi: radni zarobljenici, zlostavljanje, lokomotorni sustav, radna sposobnost

 55. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MANIFESTATION OF RHEUMATIC DISEASES AS A RESULT OF MALTREATMENT IN SERBO-CHETNIK CAMPS DURING THE WAR IN CROATIA 1991-1992

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Zavalić, Marija (140641)
  Miloševiš, Velimir
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Časopis: Acta med Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 113
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Od 15.11.1991. godine Odjel medicine rada uključio se u sustavno praćenja zdravstvenog stanja uhičenika u domovinskom ratu u Hrvatskoj koji su znatan dio vremena proveli u logorima srbočetničke vojske. Od 325 bolesnika koji su zbog bolesti lokomotornog sistema pregledani, 60,3% su bili pričuvnog sastava Zbora narodne garde. U 81,8% ranije nisu imali reumatske tegobe. Tijekom pregleda u reumatološkoj ambulanti najčešće je dijagnosticiran lumbalni bolni sindrom (25%) i kontuzije trupa (13,5%). Visoka učestalost periartritis humeroskapularisa (8,3%) i fibrozitisa mogu se povezati s maltretiranjem u logorima bilo udaranjem, hladnoćom ali i izgladnjivanjem.
  Ključne riječi: ratni zarobljenici, zlostavljanje, prevencija bolesti mišično-koštanog sustava

 56. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MUTAGENE PROMJENE U MEDICINSKOG OSOBLJA PROFESIONALNO IZLOŽENOG ANTINEOPLASTIČNIM LIJEKOVIMA

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Časopis: Lij Vjes
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 114
  Godina: 1992
  Stranice: od 71 do 74
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ne tako davno otkriven je nepovoljan utjecaj antineoplastičnih lijekova na osoblje koje im je izloženo. Otad su provedena mnoga istraživanja u želji da se rasvijetli i objektivizira takva opasnost i konačno je postignuta suglasnost da je nužno u radnoj sredini provoditi mjere zaštite na radu i zdravstveno praćenje osoblja izloženo ovim kancerogenim supstancijama, koje osim ovog mogu imati mutageni i teratogeni učinak. U ovom članku prikazani su mogući učinci utjecaja antineoplastičnih lijekova u dugotrajnoj izloženost niskim koncentracijama antineoplastičnih lijekova i način zaštite od nepovoljnog učinka izloženosti. U nas ovakve mjere zaštite od nepovoljnog učinka izloženosti. U nas ovakve mjere zaštite i praćenje medicinskog osoblja nisu provedeni ni u jednoj onkološkoj zdravstvenoj ustanovi što je neoprostiv promašaj, a posebno ako prihvatimo podatak da se danas smatra da je 70-90% svih karcinoma uzrokovano ili potaknuto utjecajem okoliša.
  Ključne riječi: kromosomske aberacije, antitumorski lijekovi, profesionalna izloženost, sestrinsko osoblje

 57. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: TUBERCULOSIS PULMONAR SECUNDARIA INACTIVA Y REACTIVIDAD BRONQUIAL INESPECIFICA

  Autori:
  Badivuku, Shkelzen
  Pavlović, Mladen (35723)
  Plavec, Davor
  Turk, Rajka
  Časopis: Rev Med Chile
  Volumen: 123
  Godina: 1995
  Stranice: od 967 do 973
  Broj referenci: 31
  Jezik: Spanish
  Sažetak: Ispitana je reaktivnost dišnih puteva metakolinskim bronhoprovokativnim testom u 3 grupe ispitanika pušaća (N 93): ispitanika sa preboljelom tuberkulozom pluća 2 g. po početku liječenja, (N 44), u asimptomatskih kroničnih bronhitičara (N 25), te u zdravih ispitanika (N 24). U osoba sa sekundarno inaktivnom tuberkulozom prosječni RC20 VEF1 bio je 9.54 (SD 6.05) u kroničnih bronhitičara 11.12 (SD 5.42) i kontrolnoj skupini 13.74 (SD 4.7) (SITP/KB: NS, SITP/kontrola: p<0.02). Prema arbitrarnom kriteriju (bronhalna astma) poremećaj nespecifične reaktivnosti u osoba sa sekundarno inaktivnom tuberkulozom pluća verificiran je u 50.0% uzorka, a u ostalim grupama je bio niži (kronični bronhitis: 37.5%, kontrola 16,0%). Nije nađena razlika s obzirom na distribuciju izraza reaktivnosti RC20 REV1 i režima kemoterapije (9 mj, 12 mj), nalaza PPD (normo i hiperreaktori), te s obzirom na Rtg. promjene (minimalne, ekstenzivne) prije početka liječenja. Mahalanobisova statistička analiza implicira da su s obzirom na indeks pušenja vrijednosti ventilacijskih testova prije bronhoprovokacije te izraza nespecifične reaktivnosti dišnih puteva kontrolna skupina (zdravi) i osobe s preboljelom tuberkulozom pluća grupirane zajedno. Skupina kroničnih asimptomatskih bronhitičara (bolesni) odvojeno.
  Ključne riječi: nespecifična reaktivnost dišnih puteva, sekundarno inaktivna tuberkuloza pluća, kronični bronhitis

 58. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SUBKLINIČKO OTROVANJE ANORGANSKIM OLOVOM

  Autori:
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Časopis: Med. fam. Croat.
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1527
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 110
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Subkliničko trovanje anorganskim olovom danas je znatno češća pojava od akutnog trovanja. U izloženoj populaciji izaziva kronične nepoželjne posljedice po zdravlje što se standardnim kliničkim ispitivanjima ne može procijeniti. Zato postoje lspecifične pretrage kojima se dokazuje otrovanje organizma anorganskim olovom. Metode izbora su određivanje olova u krvi (PbK), eritrocitni protoporfirin (EP) i dehidrataza delta aminolevulinske kiseline (D-DALK). Od 87 radnika izloženih anorganskom olovu, pregledanih u ambulanti za profesionalne bolesti Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, niti jedan radnik nije imao kliničku sliku trovanja olovom, a samo 25 imao kliničku sliku trovanja olovom, a samo 25 (25,7%) imala je vrijednosti PbK jednako ili manje od 1,95 umola/L; x = 2,53 +/- 0,89 umol/L s rasponom 0,84-4,91 umol/L. Svrha ovog rada bila je ukazati na potrebu specifičnog pregleda osoba izloženih anorganskom olovu bez obzira na kliničku sliku, ili nepostojanje subjektivnih simptoma. Pri uzimanju anamneze bolesniku nikad ne zaboraviti postaviti i pitanje gdje i s čime radi.
  Ključne riječi: anorgansko olovo, subkliničko otrovanje

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: POMOĆ RODITELJIMA NESTALIH I POGINULIH BRANITELJA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Rukavina-Miholić, Vasenka
  Boroša, Vjekoslav
  Urednici
  Catolička udruga,
  Naslov zbornika: "Svekoliko briga za stare i nemoćne osobe te odgoj za karitativan rad"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 106 do 116
  Skup: Katolička udruga "Kap dobrote"
  Održan: od 28.01.95
  Sažetak: Među 8882 stradalnika domovinskog rata u 34,05% su civili. Među prisilno odvedenima, zatočenima i nestalima je 62% civila. Iza poginulih branitelja ostalo je više od 3,500 roditelja, od toga jedna trećina starijih od 60 godina. Jedna trećina anketiranih osjeća potrebu za druženjem, 24% ih smatra prioritetnim rješenje stambenog pitanja, a još 26% smatra da je prioritetna dodatna kućna njega i pomoć. Predlažu se mogućnosti intervencije zakonom, boljom humanitarnom skrbi kao i psihosocijalnom i duhovnom potporom.
  Ključne riječi: rat u Hrvatskoj, branitelji, potrebe roditelja branitelja, psihosocijalna i duhovna potpora
  Ostalo: nema

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: DOPRINOS DIJAGNOSTIČKOG OZRAČIVANJA PROMJENAMA U GENOMU LJUDSKOG LIMFOCITA

  Autori:
  Kubelka, Dragan (26846)
  Horvat, Durđa
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Lakoski, A
  Urednici
  Jug.društ.za zaštit.od zrač.,
  Jug.društ.za zaštit.od zrač.,
  Naslov zbornika: Zbornik Radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Neum, Hrvatska
  Godina: 1991
  Stranice: od 406 do 409
  Skup: XVI Jugoslovenski simpozijum za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: Zdravstveni nadzor osoba zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja u sklopu kojega su rađene analize kromosomskih aberacija, proveden je na odjelu za nuklearnu medicinu. U osom ispitanika od trideset analiziranih nađeni su bicentrični kromosomi. Na osnovu anamnestičkih podataka za pretpostaviti je da je većina ovih promjena uzrokovana dijagnostičkim ozračivanjem. Analizom kromosomskih aberacija koja bi prethodila radiološkom pregledu mogli bi lako razlučiti ovakove slučajeve.

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: HEMATOLOŠKI PARAMETRI NASPRAM KROMOSOMSKIH ABERACIJA NAKON PROFESIONALNO IZLOŽENOSTI IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU

  Autori:
  Kubelka, Dragan (26846)
  Milković-Kraus, Sanja (61441)
  Cerovac, H. (6664)
  Brkić, B.
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 29
  Skup: I Symposium Hrvatskog Društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.06.92 do 26.06.92
  Sažetak: U devet ispitanika izloženih dozama od 8.5 do 58.2 mGy X zračenja praćena je učestalost kromosomskih aberacija i krvna slika. Kliničkim pregledom i praćenjem hematoloških parametara nismo utvrdili promjene koje bi mogle biti posljedica djelovanja ionizirajućeg zračenja. Povećana učestalost kromosomskih aberacija bila je jedini pokazatelj utjecaja niskih doza ionizirajućeg zračenja.

 62. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: SKIN REACTIVITY TO INHALATORY ALLERGENS IN AN ASYMPTOMATIC POPULATION DURING PREEMPLOYMENT EXAMINATION

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Janjić, Nataša
  Macan, Jelena
  Urednici
  Bertran, J
  Naslov zbornika: 24TH INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL HEALTH, NICE
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nice, France
  Godina: 1993
  Stranice: od 318 do 0
  Skup: 24Th International Congress on Occupational Health
  Održan: od 26.09.93 do 01.10.93
  Sažetak: U 220 muškaraca (24+/-5,2 god.) i 180 žena (23+/-4,6 god.) bezanamnestičkih, fizikalnih i radioloških znakova respiratornihbolesti učinjeno kozno testiranje sa inhalacijskim alergenima,ukupni IgE i ventilacijski testovi tijekom prethodnih pregleda.U asimptomatskih muškaraca utvrđena je značajno veća prevalencijakožnih reakcija 0a/0h>0.49 u osoba sa IgE>120 IU/ml zaDermatophag. pt. i kućnu prašinu (p<0,01) te za pelud trava,stabala i korova (p<0,05) u odnosu na osobe sa IgE<120 IU/ml. Užena je ta razlika utvrđena samo za kućnu prašinu.
  Ključne riječi: Atopija, kožni test, imunoglobulin IgE, ventilaciski testovi

 63. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: POLLINOSIS IN RELATION TO SKIN TESTS, IgE AND BRONCHIAL REACTIVITY IN A YOUNG ADULT POPULATION

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Urednici
  Wuthrich, B.
  Naslov zbornika: SHWEIZ MED WSCHR
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zurich, Switzerland
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 0
  Skup: Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology,
  Održan: od 25.05.91 do 29.05.91
  Sažetak: U uzorku od 160 žena i 172 muškarca učinjeno je u kliničkipregled intradermalno kožno testiranje sa alergenima peludatrava, korova i stabala, određivanje specifičnog IgE iispitivanje nespecifične bronhalne reaktivnosti otopinamahistamina 2-16 mg/ml. Značajno viša prevalencija pozitivnihkožnih testova na pelud utvrđena je u muškaraca (15%) nego u žena(7%) - p<0,025. Istovremena senzibilizacija na različite grupepeluda je bila značajno veća u simptomatskih (54%), nego uasimptomatskih (17%) - p<0,25.
  Ključne riječi: Polenoza, kožni test, imunoglobulin IgE, bronhalna reaktivnost

 64. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: PSYCHODIAGNOSTIC SERIES CRD AND EEG FINDINGS DURING FIVE YEARS OF FOLLOW UP STUDY ON RADAR TECHNICIANS

  Autori:
  Bobić, Jasminka (82863)
  Goldoni, Jasminka
  Pavićević, Lukrecija (82905)
  Urednici
  Fac. Electric. & Comp.Engin.,
  Naslov zbornika: TRANSACTIONS OF SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN BIOELECTROMAGNETIC
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 093-636996352
  Stranice: od 19 do 20
  Skup: Second International Congress of the European Bioelectromagnetic Association
  Održan: od 09.12.93 do 11.12.93
  Sažetak: U skupini od 32 radarska tehničara, praćenoj kro 5 godina,analizirani su rezultati psihologijskog i EEG testiranja. Dobiveni rezultati na CRD seriji su u očekivanim granicama iupućuju na proces akomodacie na aparaturu. EEG varijable nisupokazale značajne promjene tijekom 5 godina.
  Ključne riječi: Radarski tehničari, psihologijsko testiranje, EEG

 65. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: FOLLOW-UP STUDY IN PERSONS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO MICROWAVES - PSYCHOLOGICAL ASPECTS

  Autori:
  Bobić, Jasminka (82863)
  Goldoni, Jasminka
  Urednici
  D'Inzeo, G
  Naslov zbornika: MICROWAVES IN MEDICINE
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 123 do 126
  Skup: Microwaves in Medicine
  Održan: od 11.10.93 do 14.10.93
  Sažetak: Tijekom 6 uzastopnih godina praćeno je zdravstveno stanje skupineod 42 radarska tehničara. U radu su prikazani i komentiranirezultati psihologijskih testova CRD serije i Cornell indexa.Autori zaključuju da je potrebno daljnje praćenje skupinaprofesionalno izloženih mikrovalcom zračenju.
  Ključne riječi: Mikrovalovi, profesionalna izloženost, psihologijski testovi

 66. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: FINGER THERMOMETRY AND PHOTOPLETHYSMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF HAND-ARM VIBRATION SYNDROME

  Autori:
  Bogadi-Šare, Ana (113110)
  Zavalić, Marija (140641)
  Naslov zbornika: 24TH INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL HEALTH.ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nice, France
  Godina: 1993
  Stranice: od 246 do 0
  Skup: 24Th International Congress on Occupational Health
  Održan: od 26.09.93 do 01.10.93
  Sažetak: Vazokonstrikcija kao odgovor na hladni stimulus mjerena jedigitalnom fotopletizmografijom, a sposobnost vazodilatacijekožnom termometrijom kod 29 sjekača motornom pilom i 16 zdravihmuškaraca. Pri redukciji amplitude of 75%, osjetljivostfotopletizmografije da utvrdi "bijele prste" iznosi 62% ispecifičpnost 58%. Diskriminacijska granica od 90% za indeksoporavka određuje osjetljivost termometrije od 69% i specifičnostod 72%. Metode predstavljaju saplementarni dijagnostički postupakkoji može potvrditi vazospastičku reakciju u osoba izloženihvibracijama.
  Ključne riječi: Vibracijska bolest, sjekači s motornom pilom, krvni protok u koži,nisko frekventna vibracija

 67. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DISCORDANCE BETWEEN BRONCHOCONSTRICTION (BC) AND INCREASE OF AIRWAY REACTIVITY (AR) AFTER CHALLENGE WITH OCCUPATIONAL ALLERGENS (OA)

  Autori:
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Urednici
  Schweiz med. Wschr.,
  Naslov zbornika: SCHWEIZ MED. WSCHR.121:SUPPL.40/1
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zurich, Switzerland
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 0
  Skup: Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology,
  Održan: od 26.05.91 do 29.05.91
  Sažetak: U sedam pracijenta sa profesionalnom astmom ispitana je rana ikasna bronhokonstriktorna reakcija nakon ekspozicijeprofersionalnim alergenima inhaliranjem otopina histamina (prije3 i 24 sata nakon ekspozicije profesionalnom alergena. Kasnabronhokonstrikcija se ne može uvijek dokazati nakon porastabronhalne reaktivnosti uvjetovane ekspozicijom profesionalnomalergenu. Za dijagnozu su potrebna dodatna imunološkaispitivanja.
  Ključne riječi: Profesionalna alergija, bronhalna reaktivnost, imunološka ispitivanja

 68. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: WOOD IS NOT CAUSING SPECIFIC BRONCHIAL HYPERREACTIVITY IN WOOL WORKERS

  Autori:
  Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Mustajbegović, Jadranka
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Urednici
  Aalberse, R.C.
  Kapsenberg, M.L.
  Dieges, P.H.
  Naslov zbornika: ALLERGY - EUROPEAN JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rotterdam, Rotterdam
  Godina: 1993
  Stranice: od 152 do 0
  Skup: Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 1993
  Održan: od 12.09.93 do 15.09.93
  Sažetak: Specifična bronhalna reaktivnost ispitana je u 22 radnikazaposlenih u preradi vune, inhalacijom ekstrakta vune. Duljinaprofesionalne ekspozicije u ispitivanih radnika je 5 do 27godine. Bronhalni provokativni test sa ekstraktom vune je učinjenmetodom po Chaiu i sur. Nije utvrđena povečana specifičnabronhalna hiperreaktivnost na ekstrakt vune u radnika sarespiratornim simptomima, koji rade na preradi vune.
  Ključne riječi: Profesionalna alergija, ekstrakt vune, bronhalna reaktivnost, imunološka ispitivanja

 69. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: AN ERGONOMIC APPROACH FOR MONITORING THE EFFECTS OF THE WORKING ENVIRONMENT ON DISORDERS IN THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DURING WORK ON VIDEOTERMINALS

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Naslov zbornika: ZBORNIK REFERATA "ZAŠTITA U INFORMATIČKOJ DJELATNOSTI"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 30
  Skup: "ZAŠTITA U INFORMATIČKOJ DJELATNOSTI"
  Održan: od 11.11.94 do 12.11.94
  Sažetak: Na temelju istraživanju u 317 djelatnica koje najvećim dijelomrad provode sjedeći tek njih 22,1% nije navodilo zamor i/ili bolu vratnoj i slabinskoj kralješnici. Kod 10% ispitanica se takvetegobe javljaju već trećem satu, dok najintenivnije u šestom saturada na videoterminalima ili pisačim mašinama. U ramenu desneruke i u desnoj šaci tegobe su bile značajno češće od lijeve(16,4% : 7,9% u ramenima i 24,5% : 8,2% u šakama).
  Ključne riječi: Ergonomija, videoterminali, lokomotorni sindrom

 70. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: INVALIDI RADA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Šušković, F.
  Naslov zbornika: ZBORNIKA RADOVA SIMPOZIJA "MEDICINA RADA U OBNOVI DOMOVINE"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 29
  Skup: "Medicina rada u obnovi domovine"
  Održan: od 29.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Analizira se odnos starosnih mirovina prema invalidskim, kao iproporcije kroničnih bolesti, najčešćih uzročnika invalidnosti.Invalidnost zbog profesionalnih bolesti je kod nas još uvijekprevisoka u odnosu na ostale zemlje Europe. Napominje se potrebaunapređenja kriterija ocjene invalidnosti i preostale radnesposobnosti uvođenjem visoko specifičnih i financijskiprihvatljivih dijagnostičkih metoda.
  Ključne riječi: Invalidi rada, profesionalna bolest, Diagnostička kriterija

 71. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: TEGOBE I BOLESTI LOKOMOTORNOG SISTEMA (LMS) VEZANE UZ RAD.

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Naslov zbornika: KNJIGA SAŽETAKA IX KONGRES HRVATSKIH LIJEČNIKA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  Stranice: od 41 do 0
  Skup: IX Kongres hrvatskih liječnika
  Održan: od 03.10.91 do 05.10.91
  Sažetak: Epidemiološkim istraživanjem u uzorcima stanovništva srednježivotne dobi u Hrvatskoj zabilježena je veća učestalost artrozazglobova ekstremiteta u ruralnom stanovništvu - 69% prema 54% unepoljoprivrednom stanovništvu. Prisilan položaj tijela kao iponavljane kretnje rukama bili su češći u žena koje su bolovaleod cervikobrahijalnog sindroma (80% : 50% ; p<0,01). Radnice navideoterminalima zamor i/ili bol u vratnoj kralješnici navode u87% i povezaju ih uz način rada.
  Ključne riječi: Bolesti lokomotornog sistema, rad

 72. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DISORDERS OF THE LOCOMOTOR SYSTEM POTENTIALIZED BY MALTREATMENT OF PRISONERS IN CONCENTRATION CAMPS DURING THE WAR IN CROATIA - 1991-1992

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Naslov zbornika: The Second World Conference on Injury Control, Atlanta - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Atlanta, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 335 do 0
  Skup: The Second World Conference on Injury Control
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93
  Sažetak: U 290 uhićenika od kojih su 99% bili mladi muškaraci (26,4 +/-6,5 godina) 78,6% činili su pripadnici Hrvatske vojske. Najčešćeje dijagnosticirana križobolja (50,5%). Budući da je ranijekrižobolju navodilo tek 21% uhićenika ovih novih 29,5% križoboljamogu tumačiti kao direktna posljedica zlostavljanja u logorima.CT pretragom je kod 1,7% ispitanika utvrđena protruzijaintervertebralnog diska, a RTG pretragom je kod 35% pregledanih tumači se pothlađenjem i depresijom.
  Ključne riječi: Tegobe lokomotornog sistema, Domovinski rat

 73. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: NON-SPECIFIC REACTIVITY OF RESPIRATORY PATHWAYS IN FEMALE WORKERS IN THE ELECTROCERAMICS INDUSTRY

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Čosić, I
  Radošević, Zdenko
  Naslov zbornika: 137. ALPE-ADRIA-PANNONIA. BOOK OF ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 0
  Skup: 8th Congress of Pneumology, Lung and Environment
  Održan: od 08.11.91 do 09.11.91
  Sažetak: Utvrdili smo postojanje poremećene nespecifične reaktivnostidišnih puteva u rdadnica prešaone u 44.75 slučajeva (N=38)(PC50Rt=3,08 +/- 0,9 mg/ml histamina) dok je u radnica montažnehale (kontrolna skupina, N=36) takvih osoba manje (5,5%) (PC 50Rt=12,32 +/- 4,8 mg/ml histamina) (ASTROGRAPH-Chest Corp. USA).Pretpostavljamo da je ta inducirana hiperreaktivnost iritativnenaravi.
  Ključne riječi: Elektrokeramička industrija, dišne puteve, nespecifična reaktivnost

 74. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: TREND INDEX OF ANXIETY AND CHRONIC BRONCHITIS IN AN ADULT POPULATION IN CROATIA

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Naslov zbornika: ALPE-ADRIA-PANNONIA. BOOK OF ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 116 do 0
  Skup: 8th Congress of Pneumology, Lung and Environment
  Održan: od 08.11.91 do 09.11.91
  Sažetak: Indeks anksioznosti (IA) imao je viši rang u osoba sa kroničnimbronhitisom i astmom (uzorak 823 M, 725 Ž). IA je u cijelosti bioviši u žene. IA nije korelirao sa vrijednostima FEV1. Nađena jeznačajna korelacija IA sa VC% u kroničnih bronhitičarki te u ženakontrolne skupine. Slični podaci verificirani su u kliničkimistraživanjima.
  Ključne riječi: Trend indeksa anksioznosti, kronični bronhitis, odrasle populacije

 75. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A MODEL FOR PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES

  Autori:
  Radošević, Zdenko
  Pavlović, Mladen (35723)
  Miculinić, N.
  Naslov zbornika: ALPE-ADRIA-PANNONIA. BOOK OF ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 117 do 0
  Skup: 8th Congress of Pneumology, Lung and Environment
  Održan: od 09.11.91 do 09.11.91
  Sažetak: U asimptomatskoj fazi prisutna je multikauzalnost endogenih iegzogenih čimbenika, što ima utjecaja na primarnu prevenciju.Sekundarna faza uključuje zbrinjavanje tijekom reparabilne fazebolesti. Tercijarna faza prevencije uključuje ireparabilnu fazubolesti te hospitalizaciju i nadzor nad pacijentima sarespiratornom insuficijencijom u njihovoj kući.
  Ključne riječi: Kronična opstruktivna bolest pluća, model prevencija,

 76. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: CHRONIC BRONCHITIS IN A POPULATION IN CROATIA

  Autori:
  Radošević, Zdenko
  Pavlović, Mladen (35723)
  Naslov zbornika: ALPE-ADRIA-PANONIA, 8th CONGRESS OF PNEUMOLOGY, LUNG AND ENVIRONMENT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 50 do 51
  Skup: 8th Congress of Pneumology, Lung and Environment
  Održan: od 08.11.91 do 09.11.91
  Sažetak: Prikazani su podaci a 1987 g. U populaciji Hrvatske incidencijakroničnog iskašljaja iznosila je 128/100000 stanovnika (92,38 M,36,08 Ž) što je slično podacima pulmoloških dispanzers(164/100000 stanovnika). Na temelju obrade može se zaključiti daje učestalost kroničnog bronhitisa slična učestalosti u drugimzemljama Europe te da treba registar za slijeđenje takovihpacijenata.
  Ključne riječi: kronični bronhitis, epidemiološka istraživanja, bolesti pluća

 77. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN FIRECLAY BRICKLAYERS

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Petrak, J.
  Trošić, Ivančica (50540)
  Naslov zbornika: PNEUMOLOGIA 92, INT. POSTGRADUATE COURSE.INTERSTITAL LUNG DISEASES.TEXT-BOOK
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 216 do 0
  Skup: Pneumologia 92. International Postgraduate Course, Interstitial Lung Diseases
  Održan: od 05.12.92 do 06.12.92
  Sažetak: Od 400 zaposlenih radnika čeličane, pregledana je skupina 23vatrostalna zidara (zaposleni na održavanju, obnovi i rušenjuSiemens-Martinovih peči). Rezultati ukazuju na prisustvopneumokonioze u vatrostalnih zidara i ukoliko su kraće vrijemeizloženi fibrinogenoj prašini.
  Ključne riječi: Pneukonioza, vatrostalni zidari, fibrogena prašina

 78. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DECLINATION OF FVC AND FEV1 IN PERSONS WITH KYPHOSCOLIOTIC HABITUS IN A SAMPLE OF THE POPULATION IN CROATIA

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Radošević, Zdenko
  Pećina, M.
  Krapac, Ladislav (23371)
  Naslov zbornika: PNEUMOLOGIA 93. CHRONIC RESPIRATORY FAILURE. TEXT-BOOK
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 281 do 0
  Skup: Pneumologia 93. Chronic Respiratory Failure
  Održan: od 07.12.93 do 09.12.93
  Sažetak: Unutar uzorka populacije (476 M, 645 Ž) promatrana je skupina 135M i 279 Ž, koja je pregledana u 1972 i 1982 g. Kifoskoliotičnodržanje ocjenjeno je testom pretklona. Deklinacija VC i FEV1 uosoba sa kifoskoliotičnim držanjem bez znakova kroničnogbronhitisa i zaduha nije se razlikovala od usporedne skupineispitanika (nepušaći bez kifoskolioze, bez zaduhe ibronhitisa).
  Ključne riječi: Kyphoscoliotic habitus, deklinacija VC i FEV1

 79. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: EVIDENCE OF HARMFUL HEALTH EFFECTS OF OCCUPATIONAL ASBESTOS EXPOSURE. TOXIC AND CARCINOGENIC EFFECTS OF SOLID PARTICLES IN THE RESPIRATORY TRACT

  Autori:
  Trošić, Ivančica (50540)
  Štilinović, Luka (48334)
  Šarić, Marko (46073)
  Urednici
  Ulrich, Mohr
  Naslov zbornika: 4TH INTERNATIONAL INHALATION SYMPOSIUM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hannover, Germany
  Godina: 1993
  Stranice: od 96 do 0
  Skup: 4th International Inhalation Symposium
  Održan: od 01.03.93 do 05.03.93
  Sažetak: Anamnestički klinički laboratoriski podaci grupe brodogradilišnihradnika bili su statistički evaluirani. U grupi oboljelihispitanika nađeno je značajno povišenje brzine sedimentacijeeritrocita, broja monocita, gama globulina, te imunoglobulina ukomparaciji sa neoboljelom eksponiranom grupom. U neoboljelihradnika nađeno značajno sniženje segmentiranih leukocita.Rezultati pokazuju da lokalno djelovanja respirabilne frakcijeazbesta ima za posljedicu odraz u sistemskoj cirkulaciji.
  Ključne riječi: Retrospektivna studija, izloženost azbestu, azbestoza, sistemska cirkulacija

 80. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE SIGNIFICANCE OF ASBESTOS BODIES AND OCCURRENCE OF MACROPHAGES IN THE SPUTUM OF ASBESTOS EXPOSED WORKERS

  Autori:
  Trošić, Ivančica (50540)
  Šarić, Marko (46073)
  Štilinović, Luka (48334)
  Urednici
  Seemayer, Norbert H
  Hadnagy, Wolfgang
  Naslov zbornika: ZENTRALBLATT FUR HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dusseldorf, Germany
  Godina: 1992
  Stranice: od 383 do 384
  Skup: Third Meeting of Environmental Hygiene
  Održan: od 25.06.91 do 27.06.91
  Sažetak: Da bi se utvrdilo da li je pojava profesionalne azbestozzepovezana s izbačenim azbestnim tjelešcima (AT) i makrofagima(AM), istraživana je pojava AT i AM u sputumu oboljelih ineoboljelih radnika. AT su bili značajno češći u sputumuoboljelih osoba, dok je nalaz AM bio značajno češći u sputumuneoboljelih radnika. Rezultati potvrđuju značajnu ulogufunkcionalne sposobnosti AM u mehanizmu plućne obrane.
  Ključne riječi: Azbestno tjelešce, alveolarni makrofag, profesionalna azbestoza

 81. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A STUDY OF POSSIBLE NEUROLOGICAL CHANGES IN WORKERS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO PESTICIDES

  Autori:
  Vrca, Anđelko
  Fuchs, Radovan
  Vilke-Milošević, M.
  Naslov zbornika: THIRD MEETING OF THE INT. NEUROTOXICOLOGY ASSOCIATION. FINAL PROGRAM ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Parma, Italy
  Godina: 1991
  Stranice: od 120 do 0
  Skup: Third Meeting of the International Neurotoxicology Association, Salsomaggiore Terme
  Sažetak: Obrađeni su rezultati standardnog fizikalnog pregleda grupe of 52radnika profesionalno izloženih pesticidima i uspoređeni sarezultatima komparacijske skupine koja se je sastojala od radnikakoji nisu izloženi pesticidima. Nađeno je kod eksponiranihradnika statistički značajno povećanje tremora, tonusa mišića inemogućnosti zadržavanja položaja tijela u stajanju.
  Ključne riječi: Neurološke promjene, profesionalna ekspozicija pesticidima

 82. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: PROMJENE NEKIH PSIHOLOŠKIH FUNKCIJA KOD RADNIKA IZLOŽENIH PESTICIDIMA

  Autori:
  Vilke-Milošević, M.
  Vrca, Anđelko
  Naslov zbornika: PROCEEDINGS SOUTH-EAST EUR. SOC. FOR NEUROL.& PSYCHIAT. ALPA-ADRIA WORKING COMM.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 0
  Skup: Postgraduate Course and 31st International Neuropsychiatric Symposium
  Sažetak: U ovom istraživanju je testirana hipoteza o mogućim promjenamapsiholoških funkcija kod radnika izloženih pesticidima. Grupa seje sastojala od 32 radnika tvornice pesticida. Vrijeme reakcijeje analizirana mjerenjem na aparatu CRD po Drenovcu. Nađeno jestatistički značajno produženje vremena reakcije u korelaciji sagodinama života, pušenjem, i dužinom ekspozicije pesticidima.
  Ključne riječi: Psihološka funkcija, izloženost pesticidima, hipoteza

 83. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: EPILEPSIJA I INVALIDITET

  Autori:
  Vrca, Anđelko
  Pavićević, Lukrecija (82905)
  Naslov zbornika: EUR. SOC. FOR NEUROLOGY AND PSYCH. ALPA-ADRIA WORKING COMMUNITY
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1991
  Stranice: od 112 do 0
  Skup: "Medicina rada u obnovi domovine"
  Održan: od 29.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Cilj ovog rada je bio istražiti odnose između epilepsije iostalih bolesti kod umirovljenih invalida rada te dinamiku tihodnosa kroz zadnje tri godine. Uzete su reprezentativne grupeinvalida rada umirovljenih 1988, 89 i 90 godine kod kojih jeepilepsija bila jedna od dijagnoza. Rezulati su pokazali da jeepilepsija bila glavni uzrok umirovljenja (prva dijagnoza) kod 20ispitanika u 1988., 26 ispitanika 1989 i 32 ispitanika 1990.godine.
  Ključne riječi: Epilepsija, umirovljeni invalidi

 84. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 85. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: RASPODJELA PO DOBI I SPOLU BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM REGISTRIRANIH U REPUBLICI HRVATSKOJ (1980-1984)

  Autori:
  Ivanišević, Goran
  Jajić, Ivo
  Krapac, Ladislav (23371)
  Plasaj, Tomislav
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka. Reumatizam 41 (supl)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0374-1338
  Stranice: od 39
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: U petogodišnjem razdoblju u Registru je evidentirano i 1448 bolesnika s ankilozantnim spondilitisom - pretežno muškaraca (83,5% prema 16,5% žena). Bolest se u muškaraca najčešće javlja u dobi od 41-50, a u žena nešto ranije 31-40 godine.
  Ključne riječi: Registar reumatskih bolesti, ankilozantni spondilitis, spol, dob
  Ostalo: nema

 86. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: RASPODJELA PO DOBI I SPOLU BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM REGISTRIRANIH U REPUBLICI HRVATSKOJ (1980-1984)

  Autori:
  Ivanišević, Goran
  Jajić, Ivo
  Krapac, Ladislav (23371)
  Plasaj, Tomislav
  Babić-Naglić, Đurđa
  Čurković, Božidar
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka. Reumatizam 41 (supl)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 40
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Od 5027 bolesnika s upalnim reumatskim bolestima koji su od 1980 do 1985 prijavljivani u Registar 58,1% su bolesnici s reumatoidnim artritisom. Žene su zastupljene s 82,5% prema 17,6% muškaraca što daje omjer spolova 7,7:1. Najčešće se bolest javljala u dobi od 41 do 50 i 51 do 60 godina.
  Ključne riječi: Registar reumatskih bolesti, reumatoidni artritis, spol, dob
  Ostalo: nema

 87. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: REGENERATIVNI PROCESI ZGLOBNIH HRSKAVIČNIH POVRŠINA I NJIHOV ZNAČAJ ZA ETIOPATOGENEZU OSTEOARTROZA

  Autori:
  Flajsig, Igor
  Krapac, Ladislav (23371)
  Hančević, Janko
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 41
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 89
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Pomak ravnoteže između trošenja i regeneracije zglobnih hrskavičnih struktura u korist trošenja dovodi do reparacije oštećenja manje vrijednim vezivnim tkivom. Oporavak se može potaknuti primjenom faktora rasta ili proteoglikana međustaničnog hrskavičnog matriksa. Osobito su značajni TGF beta (transforming growth factor) i PDGF (platelet derived growth factor) kao i IgF (inzulin like growth factor) koji djeluje kao posrednik učinka hormona rasta.
  Ključne riječi: artroza, zglobna hrskavica, regeneracija, faktor rasta
  Ostalo: nema

 88. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ARTROZE U MORBIDITETU UHIĆENIKA DOMOVINSKOG RATA ZLOSTAVLJENIH U SRBOČETNIČKIM LOGORIMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 41 (supl)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 100
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Od 638 uhićenika domovinskog rata koji su do kraja 1992. godine pregledani na Odjelu za medicinu rada Instituta za medicinska istraživanje i medicinu rada 51% se tužilo na tegobe lokomotornog sistema. Artroze zglobova dijagnosticirane su 8,4%, a kontuzije u 6,2% Premda se radi o mlađim osobama, srednje životne dobi 34,2 +/- 10,2 godine, proporcije artroza su znatno veće od očekivanih za tu dob, pa se artroze mogu dovesti u kauzalnu vezu sa fizičkim zlostavljenjem u logorima.
  Ključne riječi: rat u Hrvatskoj, zarobljenici, zlostavljanje u logorima, artroza
  Ostalo: nema

 89. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: FAKTORI RIZIKA U KOKSARTROZAMA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA

  Autori:
  Petrošević, Mirko
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornika sažetaka, Reumatizam 41
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 101
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Skupina 66 individualnih poljoprivrednika (P) uspoređivana je s 65 traktorista (T) koji rade usličnim uvjetima u društvenom sektoru i 38 nastavnika (N) koji imaju slobodan ritam rada i povoljne mikroklimatske uvjete. U 6,1% poljoprivrednika, a tek 1,5% traktorista, kukovi su najopterećeniji dio tijela. Ograničenje rotacije zabilježeno je u 21,2% (P) 13,8% (T) i 5,3% (N) (p<0,05). Koksartroza je dijagnosticirana u 7,6% (P), 4,6% (T) a tek 2,6% (N). Raspravlja se o mogućem utjecaju načina rada, fizičkog opterećenja i vibracija na veču učestalost koksartroza u individualnih poljoprivrednika.
  Ključne riječi: individualni poljoprivrednici, faktori rizika, koksartroze
  Ostalo: nema

 90. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: NEKI FAKTORI RIZIKA U NASTANKU GONARTROZA

  Autori:
  Drugović, Dalibor
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 41
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 96
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: U slučajnom uzorku od 53 bolesnika koji su zbog tegoba koljena pregledani u reumatološkoj ambulanti praćeni su mogući faktori rizika za nastanak i razvoj gonartroze. Poredbenu skupinu, izjednačenu po dobi i spolu činila su 32 muškarca i 21 žene koji su bolovali samo od bolnih sindroma kralješnice. Gonartroza se značajno ranije javljala u žena (53,2 +/- 5,2 godine, p<0,01). Ispitanici s gonartrozama su navodili da pir radu najčešće stoje ili hodaju (p<0,05), ili su navodili traumu potkoljenica 13,2% : 3,8% u poredbenoj skupini; p<0,05). Adipozitet je znatno češće zabilježen u žena s gonartrozama (18,2% : 9% adipoznih, ali bez gonartroza). Radna sposobnost bila je više oštećena nego u poredbenoj skupini.
  Ključne riječi: gonartroza, spol, adipozitet, traume, radna sposobnost

 91. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ERGONOMIJA I REUMATOLOGIJA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Gomzi, Milica (13890)
  Goldoni, Jasminka
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 41
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 123
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Znatna incidencija reumatskih bolesti povezuje se i neergonomskim opterećenjima pri radu. U radnika koji pretežno sjede na radu na tegobe vratne kralješnice tuži se 58%, a na ramenske zglobove 17% pregledanih. Tegobe u šakama, osobito desno su češće (24,5% prema 8,2% u liejvoj). Radnici koji zbog tehnoloških procesa opterećuju ramenske zglobove čak u 52,5% navode tegobe u zglobovima gornjih udova, dok tok navodi samo 22,5% ispitanika poredbene skupine metalskih radnika (p<0,01). Pregledom je u 47,5% ispitivane, a 10,0% porebnene skupine nađen klinički nalaz koji upućuje na bolesna ramena. Ukazuje se na potrebu eliminacije poznatih faktora rizika koji proizlaze iz neergonomskih opterećenja.
  Ključne riječi: prisilni položaj, fizička opterećenja, vratna kralješnica, ramena, šake

 92. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: RADNI STOLAC - IZAZOV ERGONOMIMA I REUMATOLOZIMA

  Autori:
  Franić-Smičiklas, Nada
  Winterhalter-Zvonar, Branka
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 42
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 124
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Među 55 profesionalnih glazbenika koji dnevno provode sjedeći više od 8 sati, istraživanja ukazuju da se čak 83% tuži na bol lokomotornom sistemu. Radni su stolci izrazito neprikladni. U 337 djelatnica na videoterminalima koje rade u sličnim uvjetima, ali koriste znatno bolje stolce, u 21% se tijekom rada javlja umor, a čak u 60% umor i bol u nekom segmentu lokomotornog sistema. Tek 33% ih je zadovoljno radnim stolcem. Loš naslon navedo je 75%, a nagib stolca 64% anketiranih. Pri dizajniranju stolca moraju se poštovati antropometrijske karakteristike korisnika, kao i ergonomski principi.
  Ključne riječi: ergonomski pristup, reumatologija, radni stolac

 93. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: UMOR I BOL U VRATNOJ KRALJEŠNICI KAO SIMPTOMI NEPOVOLJNOG UTJECAJA RADNE OKOLINE

  Autori:
  Sladoljev, Matilda
  Sačer, Dražen
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 41
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 125
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: U 59 radnica mesne industrije u dobi 33,8 +/- 5,2 godina i 14.2 +/- 5,1 godine staža koji rade u nepovoljnim ergonomskim i mikroklimatskim uvjetima provedena je anketa o umoru i boli u vratnoj kralješnici te zglobovima gornjih udova. Bol i umor istovremeno osječalo je čak 98%, a bez tegobe imalo je 52% ispitanica. U 66% žena su se tegobe povećavale tijekom rada i bile najintenzivnije u šestom satu. Kod 37% ispitanica tegobe nisu nestajale nakon rada.
  Ključne riječi: vratna kralješnica, ergonomski uvjeti, umor, bol

 94. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DINAMOMETRIJA U DIJAGNOSTICI CERVIKOBRAHIJALNOG SINDROMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 42
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 135
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: Ispitivanu skupinu činili su bolesnici s jasno izraženim cervikobrahijalnim sindromom (CBS). Poredbenu skupinu izjednačenu po spolu i dobi činili su bolesnici bez CBS-a ili bolesti gornjih udova. Mehaničkim dinamometrom po Collinsu izmjerena je snaga stiska za desnu šaku 48,6 +/- 34,41 kg, prema 51,8 +/- 35,1 kg za lijevu ; p<0,05. U poredbenoj skupini su vrijednosti bile znatno veće (za desnu šaku 72,0 +/- 36,4 kg, lijevu 67,9 +/- 32,2 kg ; p<0,01). Jako smanjenje snage utvrđeno je u 43% ispitanika za desnu a 20% za lijevu ruku, što bitno reducira sposobnost sigurnog rada rukama.
  Ključne riječi: dinamometrija, cervikobrahijalni sindrom, radna sposobnost

 95. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: JOUNI TEST U SINDROMU MUSCULUS TRAPESIUS-A

  Autori:
  Jouni, Haidar
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Domljan, Z.
  Ivanišević, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka, Reumatizam 43
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 141
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva
  Održan: od 21.04.94 do 23.04.94
  Sažetak: U svom toku između m. sternocleidomastoideusa i duboke vertebralne fascije n. accesorius može biti pritisnut, što rezultira pojavom motoričkog kanalikularnog sindroma. Prikazuju se rezultati liječenja boli u vratnoj kralješnici koju bolesnici povezuju s lošim položajem glave pri spavanju. U skupini od 40 bolesnika prvih 20 je liječeno samo masažom i nesteroidnim antiflogisticima, a drugih 20 i rasterećenjem n. accesoriusa "Juoni testom". Kod njih je postignut brži oporavak.
  Ključne riječi: N. accesorius, m. trapesius, dijagnostika, terapija

 96. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ARTHROSIS IN CORRELATION WITH INJURIES FOLLOWED-UP IN AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF A MIDDLE-AGED POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Urednici
  Guidotti, T.L.
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Alberta, Canada
  Godina: 1995
  Stranice: od 225
  Skup: Fourth International Conference on Safe Communities
  Održan: od 05.06.95 do 08.06.95
  Sažetak: Tijekom istraživanje kroničnih bolesti u uzorku od 3,369 stanovništva srednje životne dobi u Hrvatskoj zabilježili smo i učestalost ozljeda u 8,4%. Žene su dvostruko rjeđe nego li muškarci izložene ozljedama. Najčešće su dijagnosticirane frakture - u 46,3% ozljeda. Tijekom kliničkog pregleda lokomotornog sustava stupnjevane u artrotske promjene udova. Raspravlja se o mogućoj korelaciji makrotrauma - osobito fraktura donjih udova i pojave artrotskih promjena.
  Ključne riječi: epidemiološka studija, ralspodjela ozljede, artroze

 97. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: AKTIVNI EPIDEMIOLOŠKI PRISTUP PREVENCIJI CERVIKOBRAHIJALNOG SINDROMA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Mimica, Milorad (31696)
  Urednici
  Finnish Institute of Occ.Hlth,
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsinki, Finska
  Godina: 1995
  Stranice: od 146
  Skup: Symposium "From Research to Prevention"
  Održan: od 20.03.95 do 23.03.95
  Sažetak: Aktivnim je epidemiološkim pristupom u uzorku stanovništva Hrvatske starih između 35 i 55 godina u svake četvrte žene i svakog petog muškarca utvrđene su tegobe kralješnice. Temeljem pregleda liječnika opće medicine značajno smo češće dijagnosticirali bolesti vratne kralješnice (21:15% ; p<0,01). U radnika na vbideoterminalima (VDT) čest je cervikobrahijalni sindrom (32% prema 20% u ispitanika kontrolne skupine sa slobodnim ritmom rada). Razrađuju se preventivni programi relaksacije tijekom rada na VDT, rekreacijski program preventivne gimnastike i ergonomske adaptacije.
  Ključne riječi: cervikobrahijalni sindrom, epidemiološki pristup, prevencija, rekreativni programi, ergonomija

 98. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: REUMATSKE BOLESTI U RATNIH ZAROBLJENIKA TIJEKOM RATA U HRVATSKOJ

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  Naslov zbornika: Abstracts - Rheumatology in Europe 24
  Jezik: engleski
  Mjesto: Amsterdam, Holland
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1021-8564
  Stranice: od 381
  Skup: XIII European Congress of Rheumatology
  Održan: od 18.06.95 do 23.06.95
  Sažetak: Od 1,550 uhićenika Domovinskog rata u Hrvatskoj 26% ih je zbog reumatskih tegoba pregledano od reumatologa. Ranije reumatske tegobe imalo ih je 18%, a 7,2% je zbog toga i liječeno. Samo 1,3% ratnih zatvorenika nije fizički zlostavljano. Najčešće dijagnosticirana je križobolja (44,1%) bol u prsnom košu (21.9%) i u vratnoj kralješnici (17,8%) Visoku učestalost fibrozitisa, humeroskapularnog periartritisa i artroza u relativno mlađih ljudi (34,6 +/- 10,2 godine) povezujemo s nepovoljnim klimatskim uvjetima i fizičkim zlostavljanjem u logorima. Tek 44,9% uhićenika je po mišljenju reumatologa moglo nastaviti raniji rad.
  Ključne riječi: rat u Hrvatskoj, reumatske tegobe, zarobljenici, radna sposobnost

 99. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL EVALUATION OF OFFICE WORKERS EXPOSED TO GASEOUS FORMALDEHDYE

  Autori:
  Gomzi, Milica (13890)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsinki, Finska
  Godina: 1994
  Stranice: od 117
  Skup: International Symposium on New Epidemics in Occupational Health
  Održan: od 16.05.94 do 19.05.94
  Sažetak: Neprofesionalna izloženost formaldehidu može biti veža od dopuštenih standarda za profesionalnu, te izazvati zdravstvene smetnje i pogoršati laboratorijske nalaze. U 276 administrativnih radnika izloženim povišenim vrijednostima formaldehida (srednje vrijednosti 1-199 ugm-3) zabilježena je povećana učestalost nadražajnih i općih simptoma. Astmatske smetnje povezane su s navikom pušenja i razinom hemoglobina a kožne promjene sa sedimentacijom eritrocita i obratno razmjerno s koncentracijom imunoglobulina E. Prema dobivenim podacima čini se da u osjetljivih osoba imunološki sustav može biti suprimiran izloženošću kemijskim tvarima.
  Ključne riječi: formaldehid, administrativni radnici, subjektivni simptomi, hematološki i imunološki nalazi

 100. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE ROLE OF NONSPECIFIC NASAL PROVOCATION (NNP) IN OCCUPATIONAL HEALTH

  Autori:
  Plavec, Davor
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsinki, Finska
  Godina: 1994
  Skup: International Symposium on New Epidemics in Occupational Health
  Održan: od 15.05.94 do 19.05.94
  Sažetak: Svrha istraživanja je bila utvrditi utjecaj profesionalne izvrgnutosti iritansima, navike pušenja i atopije na nespecifičnu nazalnu odzivnost. Naši rezultati sugeriraju da se rinitički simptomi u radnika izvrgnutih čak i malim koncentracijama iritansa mogu povezati s nespecifičnom nazalnom hipersenzitivnošću. Metoda se potvrdila kao dobro dijagnostičko sredstvo koje se može koristiti u monitoriranju efekata profesionalnih štetnosti na dišni sustav (zdravstveni monitoring).
  Ključne riječi: zdravstveni monitoring, iritansi, nespecifična, nazalna provokacija, histamin, pušenje, atopija

 101. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: EVALUATION OF INDICATORS OF MAXIMAL EXPIRATORY FLOW IN OBSTRUCTIVE LUNG SYNDROME IN CHILDREN

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Kujundžić, D.
  Suvajdić, S.
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Martin, Slovačka Republika
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 24
  Skup: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation
  Održan: od 07.09.94 do 10.09.94
  Sažetak: U djece sa opstruktivnim ekspiratornim sindromom (OES) i kontrolnoj skupini djece ispitivani su testovi maksimalnog ekspiratornog protoka. Rezultati diskriminiraju kao najbolje razlikove testove ovisne o naporu FEV1 i FEF, ali bolje testove neovisne o naporu (FEF 50, FEF 25, FEF 25-75). To upučuje da je tijekom ispitivanja OES djece nepotrebno koristiti skupe uređaje i kompleksne testove za rano otkrivanje OES.
  Ključne riječi: opstruktivni ekspiratorni sindrom, ventilacijske funkcije

 102. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: PREEMPLOYMENT TESTING FOR ATOPY AND BRONCHIAL HYPERREACTIVITY: ONE STEP TOO LATE

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Plavec, Davor
  Naslov zbornika: Abstracts EAACI 94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stockholm, Sweden
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0338-1925
  Stranice: od 52
  Skup: XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology
  Održan: od 26.06.94 do 01.07.94
  Sažetak: Tijekom prethodnih pregleda pri zapošljavanju u rizična zanimanja ispitan je atopijski status i bronhalna hiperreaktivnost (BH) u 1010 ispitanika od kojih je 414 (41%) bilo već educirano za rad u rizičnim zanimanjima. U cijelom uzorku 10% educiranih ispitanika 9% imalo je jedan ili više rizičnih kriterija (pozitivan prick kožni test na inhalacijske alergene, povišen ukupni i/ili specifični IgE, BH), što ukazuje na potrebu provjere tih kriterija prije edukacije za rizična zanimanja.
  Ključne riječi: atopijski status, bronhalna hiperreaktivnost, prethodni pregledi

 103. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE INFLUENCE OF WAR-TIME MIGRATION ON REGISTERED TUBERCULOSIS IN ZAGREB

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Živković, Đ
  Krstić-Burić, M.
  Šimić, Dijana
  Naslov zbornika: Tubercle and Lung Dis
  Jezik: engleski
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0962-8479
  Stranice: od 66 do 67
  Skup: Tubercle and Lung Dis
  Održan: od 07.09.94 do 10.09.94
  Sažetak: Analizirana je incidencija oboljelih od tuberkuloze pluća 1989, 1992 i 1993 g. u zagrebačkoj županiji. Statistička analiza ukazuje na poremetnje incidencije ukoliko se usporedi predratna l1989 g. sa ratnim godinama (1992, 1993 g).
  Ključne riječi: epidemiologija, tuberkuloze, migracija

 104. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: NON-SPECIFIC BRONCHIAL SENSITIVITY IN HEALTHY SMOKERS AND NON-SMOKERS

  Autori:
  Pavlović, Mladen (35723)
  Plavec, Davor
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 83
  Skup: 1. Congress of Croatian Pulmonologists
  Održan: od 16.10.94 do 19.10.94
  Sažetak: Uzorak se sastojao od 48 pušača i 47 ne pušača (dob 28.0 +/- 11.0 g). Srednji indeks pušenja bio je 144.35. Ispitana je senzitivnost (krivulja doza-odgovor) i nazalna nespecifična reaktivnost pomoću histamin difosfata. Krivulja nespecifične senzitivnosti dišnih puteva doza-odgovor za MEF 50 i FEV 1 nije se razlikovala među skupinama. Nazalna nespecifična reaktivnost korelirala je samo s indeksom pušenja, a krivulja doza-odgovor (nespecifična senzitivnost dišnih puteva) samo sa ishodnom vrijednostima FEV 1 i MEF 50.
  Ključne riječi: nespecifična bronhalna senzitivnost, reaktivnost gornjih dišnih puteva, pušačs

 105. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: EVOCIRANI POTENCIJALI MOZGA KOD OSOBA DUGOTRAJNO IZLOŽENIH NISKIM KONCENTRACIJAMA TOLUENA
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 07.10.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 90
  Sažetak: U dvije skupine ispitanika, 49 tiskarskih radnika i 59 članovakomparacijske skupine urađeni su slijedeći evocirani potencijali:VEP, VEP-P300 i BAEP. Razina izloženosti toluenu procijenjena jeodreživanjem koncentracije toluena u perifernoj krvi, hipurnekiselina i o-krezola u urinu. VEP su kod eksponiranih pokazaliznačajno povećanje amplitude valova N75, P100, N145 i latencevala P100. VEP-P300 je pokazao značajno povećanje amplitude valaP300F i broj negativnih razlika amplituda P300R - P300F uizloženih. BAEP su pokazali značajno poećanje amplitude vala P1 iintervalne latence P1 - P2 te značajno smanjenje latence vala P1amplitude vala P2 u izloženih.
  Ključne riječi: Neurotoksičnost, organska otapala, toluen, evocirani potencijali, vidni evocirani potencijali (VEP), kognitini evocirani potencijali (VEP-P300), evocirani potencijali moždanog debla (BAEP)


 106. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: ELEKTROENCEFALOGRAFSKE MOGUĆNOSTI U PROCJENJIVANJU STUPNJA OŠTEĆENJA CENTRALNOG ŽIVČANOG SISTEMA ALKOHOLIČARA
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 03.04.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 142
  Sažetak: Na uzorku od 239 alkoholičara u padu tolerancije i 45nealkoholičara izvršeno je elektroencefaografsko ineuropsihologijsko istraživanje, da bi se ustanovili potencijalniEEG pokazatelji stupnja oštećenja CNS-a. Pokazalo se da bržefrekvencije osnovnog ritma upućuju na teži stupanj oštećenja aniže amplitude i promjene u EEG nalazu na fazu tijekom kojedolazi do propadanja kognitivnih moždanih funkcija.
  Ključne riječi: Alkoholizam, elektroencefalografija, kognitivno oštećenje


 107. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: NESPECIFIČNA REAKTIVNOST SLUZNICE NOSA ZDRAVIH ISPITANIKA, RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH IRITANSIMA I BOLESNIKA S PELUDNOM HUNJAVICOM
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 17.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 84
  Sažetak: U radu smo ispitivali razinu nespecifične reaktivnosti sluznicenosa u 60 zdravih ispitanika, 34 ispitanika s akutnom polinozom i86 ispitanika profesionalno izloženih iritansima. Nespecifičnanazalna provokacija histaminom uz praćenje nosnog otpora izraženakao provokacijska doza predstavlja dobro reproducibilnukvantitativnu dijagnostičku metodu visoke specifičnosti isenzitivnosti. Dokazali smo značajno pojačanje nespecifičnereaktivnosti nosa u toku profesionalne izloženosti iritansima.
  Ključne riječi: Nespecifična reaktivnost sluznice nosa, profesionalna izloženosti, polinoza, iritansi


 108. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: UTJECAJ NAZALNE PROVOKACIJE HISTAMINOM NA NESPECIFIČNU REAKTIVNOST BRONHA
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 08.06.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 71
  Sažetak: Ispitivali smo utjecaj nazalne provokacije histaminom (modificiranom metodom van Wijka i Diegesa, Clin Allergy 1987;17:563) na nespecifičnu reaktivnost bronha (Chai i sur. J.Allergy Clin Immunol 1975;56:323). Ispitali smo 20 oboljelih od akutnog rinitisa, 62 zdrave osobe i 82 radnika profesionalno izloženih nadražljivcima dišnog sustava. Usporedbom provokacijskih doza prije i poslije nazalnog testa utvrđeno je značajno povećanje provokatinih doza (smanjenje reaktivnosti) u ponovljenom bronhoprovokativnom testu.
  Ključne riječi: Alergijski rinitis, inhalacija aerosola histamina, nespecifična bronhalna reaktivnost, nespecifična bronhoprovokacija, nespecifična nosna reaktivnost, profesionalna izloženost


 109. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE DERMATOGLIFA U BOLESNIKA OD MANIČNO-DEPRESIVNE PSIHOZE
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Autor: UGRENOVIĆ ŽELJKO
  Datum obrane: 14.07.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 107
  Sažetak: U radu su analizirana kvalitativna i kvantitativna svojstva dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa u bolesnika s manično-depresivnom psihozom bipolarnog tipa te su uspoređena s istim osobinama zdravih ispitanika.Uzorak čini skupina hospitaliziranih bolesnika obaju spolova i različite dobi (N=150,M=92,u kojih je postavljena dijagnoza manično-depresivne psihoze prema kriterijima iz DSM-III-R klasifikacije.Komparacijsku skupinu tvori 400 fenotipski zdravih osoba.Otisci digitopalmarnih dermatoglifa uzeti su metodom Cumminsa i Midloa.Kvantitativna svojstva dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa analizirana su deskriptivnim statističkim metodama,multivarijatnom i univarijatnom analizom varijance i kanoničkom diskriminacijskom analizom.Snaga diskriminacije procijenjena je klasifikacijom ispitanika prema ekstrahiranoj klasifikacijskoj funkciji.Kvalitativna svojstva dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa prikazana su relativnim frekvencijama crteža na prstima i dlanovima.Statistička razlika između skupina procijenjena je hi kvadrat testom.Ispitivanje značajnosti razlika u učestalosti crteža na području dlana između bolesnika s manično-depresivnom psihozom i zdravih ispitanika pokazuje da u skupini muškaraca postoje statistički značajne razlike u trećem (na razini značajnosti P<0.01) i u četvrtom (P<0.001) interdigitalnom prostoru te na hipotenaru (P<0.01).U skupini žena postoje statistički značajne razlike u četvrtom interdigitalnom prostoru (P<0.001) te na hipotenaru (P<0.01).Razlike se pojavljuju samo u medijalnim dijelovima dlana,a osobito su značajne (na razini P<0.001) u četvrtom interdigitalnom prostoru,i u muškaraca i u žena.Ukupan broj grebena na jagodicama prstiju manji je u skupini bolesnika s manično-depresivnom psihozom,i u muškaraca i u žena,nego u skupini zdravih ispitanika.Analiza korelacije između diskriminirajućih varijabli i kanoničkih diskriminacijskih funkcija u skupini muškaraca pokazuje da su u muškaraca primarni diskriminatori atd kut na lijevoj ruci i broj grebena između triradijusa Ża® i Żb®.U skupini žena nosioci diskriminacije su kvantitativna svojstva palmarnih dermatoglifa,ponajprije broj grebena između triradijusa Ża® i Żb® te Żc® i Żd® na objema rukama.Rezultati klasifikacije ispitanika obzirom na diskriminacijsku funkciju pokazuju da je u skupini bolesnika moguće pravilno klasificirati 82.60% muškaraca i 81.00% žena.Metodama dermatoglifske analize moguće je razlikovati skupinu bolesnika s manično-depresivnom psihozom bipolarnog tipa od skupine fenotipski zdravih ispitanika.
  Ključne riječi: manično-depresivno psihoza, bipolarni poremećaj, dermatoglifi


 110. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: HIPERREAKTIVNOST DIŠNIH PUTOVA U RADNICA ELEKTROKERAMIČKE STRUKE
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 23.05.91
  Broj stranica: 102
  Autor: Čosić dr I
  Rad: Magisterij


 111. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VAŽNOST DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA PRI FUNKCIONALNOJ PROCJENI ŠAKE
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 18.12.91
  Broj stranica: 103
  Autor: Shkodra Dr. Ksevat
  Rad: Magisterij


 112. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ NAZALNE PROVOKACIJE HISTAMINOM NA NESPECIFIČNU REAKTIVNOST BRONHA
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 08.06.92
  Broj stranica: 71
  Autor: Somogyi-Žalud Mr. sci. Emese
  Rad: Magisterij


 113. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PREVALENCIJA KOŠNE PREOSJETLJIVOSTI NA NAJČEŠĆE INHALACIONE ALERGENE U ODRASLOJ ASIMPTOMATSKOJ POPULACIJI
  Fakultet: Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 20.12.91
  Broj stranica: 98
  Autor: Janjić dr Nataša
  Rad: Magisterij


 114. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: NESPECIFIČNA REAKTIVNOST SLUZNICE NOSA ZDRAVIH ISPITANIKA, RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH IRITANSIMA I BOLESNIKA S PELUDNOM HUNJAVICOM
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 17.07.91
  Broj stranica: 84
  Autor: Plavec Mr. sci. Davor
  Rad: Magisterij


 115. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: MEDICINSKA PROGNOZA RADNIH MOGUĆNOSTI UHIČENIKA S REUMATSKIM TEGOBAMA ZLOSTAVLJANIH U LOGORIMA TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA U HRVATSKOJ 1991-1993
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Mentor: KRAPAC LADISLAV
  Broj stranica: 40
  Autor: Fardoun T.
  Rad: Diplomski rad


 116. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: OCJENA INDIKATORA MAKSIMALNOG EKSPIRACIJSKOG PROTOKA U OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM SINDROMU DJECE
  Fakultet: Medicinski fakultet Svučilište u Zagrebu
  Mentor: PAVLOVIĆ MLADEN
  Datum obrane: 27.06.95
  Broj stranica: 106
  Autor: Kujundžić D.
  Rad: Magisterij


 117. Tip rada: TV emisija

  Naslov: SJEDENJE I KRALJEŠNICA

  Autori:
  Krapac, Ladislav (23371)
  TV postaja: HTV
  Naslov emisije: Znanost i mi
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 118. Tip rada: TV emisija

  Naslov: SUVREMENA DIJAGNOSTIKA PROFESIONALNIH ALERGIJSKIH BOLESTI PLUĆA

  Autori:
  Kanceljak-Macan, Božica (101500)
  TV postaja: HTV
  Naslov emisije: ZNANOST I MI
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 119. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: KANCELJAK-MACAN BOŽICA: SUVREMENA DIJAGNOSTIKA PROFESIONALNE BRONHALNE ASTME
  Ustanova: Klinika za unutrašnje bolesti, KBC Rebro
  Godina: 1994


 120. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: KANCELJAK-MACAN BOŽICA: ISPITIVANJE BRONHALNE HIPERREAKTIVNOSTI I NJENA PRIMJENA U MEDICINI RADA
  Ustanova: Društvo za medicinu rada, Hrvatski Liječnički Zbor


 121. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: KANCELJAK-MACAN BOŽICA: ALERGIJSKE BOLESTI DIŠNOG SISTEMA I KOŽE I NJIHOVA PREVENCIJA U OPĆIM PROFESIONALNIM UVJETIMA
  Ustanova: Istraživački institut Pliva;Stručna Sekcija Imunološkog Zavoda;Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ
  Godina: 1995


 122. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: KANCELJAK-MACAN BOŽICA: ISPITIVANJA BRONHALNE REAKTIVNOSTI U KRONIČNIM OBSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
  Ustanova: Klinika za unutrašnje bolesti, KBC Rebro
  Godina: 1991


 123. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: KANCELJAK-MACAN BOŽICA: ZNAČAJ ISPITIVANJE BRONHALNE HIPERREAKTIVNOSTI I PRIMJENA U OCJENI RADNE SPOSOBNOST
  Ustanova: Savjetovanje Invalidskih komisija Republika Hrvatske
  Godina: 1993


 124. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: RISK FACTORS FOR HEALTH IN THE WORK OF MUSICIANS
  Ustanova: Cultural Centre of the Federation Internationale des Juenesses Musicales
  Godina: 1993


 125. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMIC APPROACH IN PREVENTION OF COMPLAINTS AND DISEASES IN PROFESSIONAL MUSICIANS
  Ustanova: Cultural Centre of the Federation Internationale des Juenesses Musicales
  Godina: 1993


 126. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMSKA PRILAGODBA U INFORMATIČKOM RADU INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
  Ustanova: Odbor za zaštitu u informatičkoj zajednici
  Godina: 1993


 127. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: DIJAGNOSTIKA BOLNIH SINDROMA KRALJEŠNICE
  Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1993


 128. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMIJA U MEDICINI RADA - OSVRT NA KOŠTANO-ZGLOBNI SUSTAV
  Ustanova: Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora
  Godina: 1994


 129. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMIJA U MEDICINI RADA
  Ustanova: Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, IMI
  Godina: 1994


 130. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMSKA PRILAGODBA U RADU S RAČUNALIMA
  Ustanova: Hrvatski savez informatičara
  Godina: 1994


 131. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: RADNI STOL I STOLAC I INFORMATICI
  Ustanova: Hrvatski savez informatičara
  Godina: 1994


 132. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ERGONOMIJA U INFORMATICI
  Ustanova: Hrvatski savez informatičara i Hrvatska zajednica tehničke kultlure
  Godina: 1995


 133. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ZNANSTVENI DOPRINOS PRAĆENJU ZDRAVLJA I BOLESTI GLAZBENIKA IZVOĐAČA - OSVRT NA LOKOMOTORNU PROBLEMATIKU (UZ PRIKAZ VIDEOPRILOGA "ŠAKA - OGLEDALO PROFESIJE"
  Ustanova: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr