SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-01-130

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-01-130


Broj radova citiranih u CC: 20
Broj ostalih radova: 122
Ukupno objavljenih radova: 142


Naslov: MODIFIED METHOD OF NONSPECIFIC NASAL PROVOCATION WITH HISTAMINE FOR ROUTINE USE

Autori:
Plavec, Davor
Somogyi-Žalud, Emese
Godnić-Cvar, Jasminka (99370)
Časopis: Ann. Allergy
Volumen: 72
Godina: 1994
Stranice: od 321 do 328
Jezik: engleski
Sažetak: Evaluirana je poboljšana metoda za mjerenje nespecifične nazalne reaktivnosti (NNR), te je utvrđivan kriterij za nazalnu hiperreaktivnost. Efikasnost četiri različita parametra za mjerenje nazalne obstrukcije u mjerenju razine NNR uspoređivana je na 60 zdravih ispitanika, te 65 pacijenata s alergijskim rinitisom. Histamin difosfat uštrcavan je u obe nosnice svake tri minute u podvostručujućim koncentracijama (0,03125-32 mg/mL). Test je prekidan u trenutku značajne promjene mjerenih parametara. Naši rezultati pokazuju značajno viši NNR u pacijenata s rinitisom u usporedbi s zdravim ispitanicima. Naša poboljšana metoda za mjerenje NNR mjerenjem NARt-a je kvantitativna metoda s dobrom reproducibilnosti, visoke specifičnosti i dobre senzitivnosti, te je preporučamo za rutinsku dijagnostiku.
Ključne riječi: Nespecifična nazalna provokacija, histamin, zdravi, alergijski rinitis

Naslov: RESPIRATORY SYMPTOMS AND IMMUNOLOGICAL STATUS IN POULTRY FOOD PROCESSING WORKERS

Autori:
Žuškin, Eugenija (56030)
Kanceljak-Macan, Božica (101500)
Mustajbegović, Jadranka
Schachter, Neil
Štilinović, Luka (48334)
Časopis: Int Arch Occup Environ Health
ISSN: 0340-0131
Volumen: 66
Godina: 1994
Stranice: od 339 do 342
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitivan je odnos respiratornih simptoma i imunoloških nalaza u 57 radnica zaposlenih na preradi hrane za perad i u 51 neizložene radnice. Profesionalna astma utvrđena je u 5,3% izloženih radnica. U izloženih radnica s pozitivnim kožnim prick testom na hranu za perad utvrđena je znatno viša prevalencija svih kroničnih respiratornih simptoma nego u onih s negativnim kožnim testovima, premda su razlike bile statistički značajne samo za rinitis (p<0,05). Najčešće pozitivne kožne reakcije zabilježene su na ekstrakt hrane za perad (izložene:66,7%, kontrolne: 25,5%; p<0,05). Povišena koncentracija imunoglobulina IgE utvrđena je u 19 (33,3%) izloženih i u četiri (7,8%) kontrolne radnice (p<0,01). U tri izložene radnice sa simptomima profesionalne astme utvrđene su povišene vrijednosti IgE. Naši podaci potvrđuju prethodne rezultate upućujući na to da profesionalna izloženost prašini hrane za perad može biti povezana s razvojem kroničnih respiratornih simptoma i imunoloških promjena u izloženih radnica.
Ključne riječi: profesionalna izloženost, radna okolina, respiratorni simptomi

Naslov: IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY REACTIONS IN WORKERS EXPOSED TO ORGANIC DUSTS

Autori:
Žuškin, Eugenija (56030)
Schachter, Neil
Kanceljak-Macan, Božica (101500)
Mustajbegović, Jadranka
Witek, Teodore
Časopis: Int Arch Occup Environ Health
ISSN: 0340-0131
Volumen: 66
Godina: 1994
Stranice: od 317 do 324
Broj referenci: 60
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitan je odnos između kožne reaktivnostiukupnog serumskog IgE i prevalencije kroničnih respiratornih simptoma, te ventilacijskog kapaciteta pluća u radnika izloženih različitim organskim aerosolima. Identično ispitivanje i evaluacija je učinjena i u kontrolnoj skupini. Radnice sa pozitivnim kožnim testovima na profesionalne alergene imali su veću prevalenciju svih respiratornih simptoma od radnika sa negativnim kožnim testovima koja nije uvijek bila značajna. Radnice sa pozitivnim kožnim testovima imali su značajno viši ukupni IgE od radnika sa negativnim testovima. Nije utvrđena korelacija između akutnih i kroničnih promjena plućne funkcije, kožne reaktivnosti i serumskog IgE. Rezultati upućuju da imunološke reakcije, koje su često udružene sa ekspozicijom organskim aerosolima nemaju prediktorni značaj za objektivne respiratorne poremećaje.
Ključne riječi: immunološke reakcije, respiratorni simptomi, ventilacijski kapacitet

Naslov: IMMUNOLOGIC FINDINGS IN CONFECTIONERY WORKERS

Autori:
Žuškin, Eugenija (56030)
Kanceljak-Macan, Božica (101500)
Mustajbegović, Jadranka
Časopis: Ann. Allergy
Volumen: 73
Godina: 1994
Stranice: od 521 do 526
Broj referenci: 41
Jezik: engleski
Sažetak: Prick kožni test, ukupni IgE, respiratorni simptomi i plućna funkcija ispitani su u 71 radnika u proizvodnji slastica (prosječna dob 35 god., prosječna ekspozicija 11 god.). Pozitivna kožna reakcija utvrđena je na ekstrakt kakao (31%), čokoladu 9%, kokos, lješnjak, badem (6%) i šećer (2%). Povišen serumski IgE utvrđen je u 13% ispitanika. U ispitanika s pozitivnim kožnim testom u odnosu na ispitanike s negativnim kožnim testom značajno je viša prevalencija astme (26,1:2% p=0.004) i dispneje (26,1:4,1 p=0.001). Ispitanici sa pozitivnim i negativnim kožnim testom imali su značajne promjene plućne funkcije tijekom radne smjene. Nije utvrđena značajna razlika u baznoj plućnoj funkciji i promjenama plućne funkcije tijekom radne smjene između radnika sa pozitivnim i negativnim kožnim testovima. Velika prevalencija aktunih respiratornih simptoma nije povezana sa imunološkim nalazima.
Ključne riječi: alergeni, hrane, ukupni IgE, relspiratorni simptomi, ventilacijski volumeni, profesionalna izloženost

Naslov: THE ANALYSIS OF QUANTITATIVE DERMATOGLYPHIC TRAITS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

Autori:
Pavićević, R.
Miličić, J.
Pavlović, Mladen (35723)
Hitrec, V.
Pavićević, Lukrecija (82905)
Tuđman, Z.
Radošević, Zdenko
Rudan, Pavle
Časopis: Coll. Antrop.
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 125 do 132
Broj referenci: 24
Jezik: engleski
Sažetak: Analizirana su svojstva dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa u 63 oboljelih od ekstrinzičke astme (IgE>300 U) u usporedbi sa 400 fenotipski zdravih osoba. Analiza latentne strukture pokazuje diskriminacijskom analizom da su u muškaraca najbolji diskriminator je broj grebena između triradijusa b i c obje ruke a zatim sve ostale palmarne varijable. U žena je značajan diskriminator broj grebenova između triradijusa a i b na dlanovima obiju ruke. Dlanovi su bolji diskriminatori. Stoga možemo pretpostaviti genetsku predispoziciju ekstrinzičke bronhalne astme.
Ključne riječi: ekstrinzička bronhijalna astma, dermatoglifi digitopalmarnog kompleksa

Naslov: SUBJECTIVE FEELING OF WELL-BEING AND VENTILATORY FUNCTION AMONG MALES AND FEMALES WITH CHRONIC BRONCHITIS AND ASTHMA

Autori:
Pavlović, Mladen (35723)
Ugrenović, Željko (64025)
Mimica, Milorad (31696)
Časopis: Coll. Antrop.
ISSN: 0350-6134
Volumen: 19
Godina: 1995
Stranice: od 209 do 214
Broj referenci: 38
Jezik: engleski
Sažetak: Određen je indeks subjektivnog dobrog osjećanja (ISFWB) i izmjerene su FEV1 i VC u 3 grupe ispitanika. Uzorak se sastojao od kontrolne skupine (330 M, 553 Ž), osoba sa kroničnim bronhitisom (325 M, 220 Ž) i osoba oboljelih od bronhijalne astme (74 M, 69 Ž). Indeks je u cijelosti bio viši u žena, a znatno niži u kontrolnoj skupini u usporedbi sa skupinim kroničnih bronhitičara i astmatičara (M,Ž). Nađena je značajna kroničnog bronhitisa i u žena kontrolne skupine.
Ključne riječi: indeks osjećaja zdravlja, ventilacijske funkcije

Naslov: CHROMOSOMAL ABNORMALITIES AMONG NURSES OCCUPATIONALLY EXPOSED TO ANTINEOPLASTIC DRUGS

Autori:
Milković-Kraus, Sanja (61441)
Horvat, Durđa
Časopis: Am. J. Ind. Med.
ISSN: 0271-3586
Volumen: 19
Godina: 1991
Stranice: od 771 do 774
Broj referenci: 25
Jezik: engleski

Naslov: THE VALUE OF CYTOGENETIC MONITORING VERSUS FILM DOSIMETRY IN THE HOT ZONE OF A NUCLEAR POWER PLANT

Autori:
Kubelka, Dragan (26846)
Fučić, Aleksandra (61441)
Milković-Kraus, Sanja (61441)
Časopis: Mutation research
Volumen: 282
Godina: 1992
Stranice: od 169 do 172
Jezik: engleski
Sažetak:

Naslov: BIOLOGICAL MONITORING OF THREE 60Co RADIATION INCIDENT VICTIMS

Autori:
Milković-Kraus, Sanja (61441)
Kubelka, Dragan (26846)
Vekić, Branko (51732)
Časopis: Am. J. Ind. Med.
ISSN: 0271-3586
Volumen: 22
Godina: 1992
Stranice: od 234 do 247
Broj referenci: 8
Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr