SVIBOR - Projekt broj: 3-01-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-144


ISTRAŽIVANJE NEPOVOLJNIH ČINILACA U HUMANOJ REPRODUKCIJI


Glavni istraživač: SINGER, ZVONIMIR (90713)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 31.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Bolnica "Merkur", Zagreb (44)
Odjel/Zavod: Klinika za ženske bolesti i porode
Adresa: Zajčeva 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: U prospektivnoj studiji od 1991. do 1994. istražuju se parovi sŤ habitualnim pobačajima. Ukazuje se na važnost dijagnostičkogŤ probira, istraživanje i praćenje uzroka habitualnih pobačaja, kaoŤ i važnost mjera u prevenciji istih. U istraživanjima koristiliŤ smo tehnike za klinička, genetska, mikrobiološka, ultrazvučna,Ť endokrinološka i imunogenetska istraživanja. U dosadašnjimŤ istraživanjima mogli smo u 88% slučajeva otkriti vrlo vjerojatneŤ uzroke habitualnih pobačaja, dok je 12% ostalo i daljeŤ neobjašnjeno. Ukazujemo na praktičnu primjenu detaljnihŤ istraživanja uzroka spontanih pobačaja, jer je to jedinaŤ mogućnost primarne i sekundarne preventive naslijednih bolesti iŤ infertiliteta u našim prilikama.

Ključne riječi: nepovoljni nasljedni i vanjski činioci, ljudsko razmnožavanje, citogenetska analiza, kariotip, prenatalna dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika

Ciljevi istraživanja: Istraživanjem etiopatogeneze infertiliteta te unapređivanjem dijagnostike i preventive, postiže se povećanje znanstvene kompetentnosti. Na taj način omogućeno je praćenje saznanja i rezultata u svijetu i transfer svjetskog znanja u suradnji sa znanstveno razvijenijim zemljama. Već i dosadašnjim istraživanjima u nekim područjima, primjerice korion frondozum, nalazimo se među desetak najnaprednjijih skupina pa se adekatvno možemo uključiti u razmjenu iskustava. U visoko rizičnih parova, za ponavljanje nepovoljnjih ishoda trudnoće, istraživanja će omogućiti otkrivanje trajno prisutnih naslijednih i/ili vanjskih nepovoljnjih činilaca. Preventiva će biti omogućena pomoću otklanjanja teratogenih faktora ili kao sekundarna preventiva pomoću prenatalne dijagnostike nasljedno uvjetovanih bolesti (kromosomopatije i genopatije). Predložena istraživanja u našoj populaciji predstavljala bi organizirani, timski rad na svim recentnim razinama. Na svim područjima moguća su i vlastita tehnička rješenja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centar za tipizaciju tkiva KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Imunološki Zavod
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Labor fur Gynaekologishe Zytologie an der Frauenklinik Kantonsspital. Institut fur Patologie an der Universitet Basel
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Basel

 4. Naziv ustanove: Department of Obstetrics and Gynaecology, Kings College Hospital, London, UK
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: London

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.01.94
Informacije: svibor@znanost.hr