SVIBOR - Projekt broj: 3-01-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-274


MIKROMICETE I UTJECAJ NJIHOVIH TOKSINA NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA


Glavni istraživač: PEPELJNJAK, STJEPAN (36114)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 31.03.93.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Zavod za mikrobiologiju FBF-a
Adresa: Kneza Mislava 11/1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 410 457
teleFaks: 385 (0) 41 445 117
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Istraživana je rasprostranjenost spora toksinogenih vrsta Ť plijesni u zraku na različitim klimatskim područjima Hrvatske, te Ť je utvrdjena njihova učestalost. Dokazano je da relativno mali Ť broj sojeva Aspergillus vrsta( A.versicolor i A. flavus) tvore Ť sterigmatocistin i aflatoksin( 11,4%). Drugi aflatoksini B2, G1 i Ť G2, ohratoksin A nisu dokazani. Također je utvrđena tvorba Ť ciklopiazonične kiseline pomoću A. flavus sojeva izoliranih iz Ť graha, kukuruza i dimljenih suhomesnatih proizvoda. Razradjena je Ť "screening" metoda za skupno dokazivanje trihotecena, njihova Ť ekstrakcija modificiranim postupkom multitoksinske metode prema Ť Balzeru i sur.(1978)., te polukvantifikacija na Bacillus Ť subtilis, Sarcina lutea i Staphylococcus aureus vrstama, te koži Ť kunića i zamorčića. Utvrdjen je takodjer visoki stupanj Ť mikotoksikološke rizičnosti za ljude i životinje na području Ť endemske nefropatije u Hrvatskoj, koja je uvjetovana znažajnom Ť kontaminacijom uskladištenih žitarica i graha plijesnima. Ť Biološkim pokusima dokazano je da relativno niske koncentracije Ť OA nakon 30 dana davanja toksina izazivaju ohratoksikozu u Ť zamorčića i štakora, a koja se odražava u ranoj disfunkciji Ť stanica pa se zapaža i u promijeni enzimatskog aktiviteta AAP, Ť GGT i ALP, te Na, K-ATP aktivnosti u proksimalnim tubulima Ť štakora. Također su dokazane histopatološke promjene u jetri, Ť bubrezima i crijevima na kraju pokusa. Utvrdjena je efikasna Ť zaštita od razvoja plijesni na supstratu gama zračenjem i Ť značajan antifungalni učinak prirodnih supstancija Ť berberin-klorida, berberina i etanolnog ekstrakta Micromeria Ť thymifolia vrste, njihovih eteričnih ulja kao i pulegona.

Ključne riječi: plijesni, žitarice, hrana, mikotoksini, TLC, GC-MS, ohratoksin A, aflatoksin, ciklopiazonična kiselina, endemska nefropatija, eksperimentalna ohratoksikoza, histopatološke promjene,enzimatska aktivnost, gama zračenje, antifungalna aktivnost, zearalenon, diacetoksiscirpenol, nivalenol, deoksinivanenol, berberin, eterična ulja, Micromeria thymifolia, pulegon

Ciljevi istraživanja: Istražiti rasprostranjenost toksikogenih vrsta plijesni u ekosferi i u skladišnim prostorima, kao i nalaz mikotoksina užitaricama i hrani. Utvrditi parametre koji će doprinijeti spoznaji uloge plijesni odnosno njihovih toksičnih metabolita u etiologiji endemske nefropatije, bolesti probavnog sustava, parenhimatoznih organa ljudi i životinja, kao i razvoju odgovarajuće preventive. Dokazivanje raširenosti toksinogenih plijesni na nefropatičnom i anefropatižnim područjima provest će se postupkom biosinteze na krutim i tekućim hranjivim podlogama, a izolacija ohratoksina A (OA ), aflatoksina ( AF ) zearalenona ( ZEN ), trihotecena i dr. TLC, GC i preparativnom kromatografijom.Djelovanje OA će se ispitati na bakterijskim vrstama i na pokusnim životinjama utvrdjivanjem histopatoloških i enzimatskih promjena.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za biokemiju FBF-a
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za farmakognoziju FBF-a
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Department of Toxicology and Microbial Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Tokyo, Japan

 7. Naziv ustanove: Division of Food Chemistry,Public Health Research Institute of Kobe City
  Grad: Kobe, Japan


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Sojevi toksikogenih vrsta plijesni sabrani u mikološkoj kolekciji Zavoda za mikrobiologiju FBF-a
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Pepeljnjak Stjepan,prof.dr.sci., Cvetnić Zdenka,doc.dr.sci.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr