SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-274


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 19


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Effect of ochratoxin A on brush border enzymes of rat kidney

  Autori:
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Čepelak, Ivana (7950)
  Juretić, Dubravka (19264)
  Urednici
  Castegnaro, M.
  Pleština, Radovan
  Dirheimer, G.
  Chernozemsky, I.N.
  Bartsch, H.dr.sci
  Izdavač: International agency for research on cancer, IARC
  ISBN: 0300-5085
  Godina: 1991
  Stranice: od 273 do 277
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Fischer štakorima 30 dana davan je OA u neutralnom maslinovomulju u količini od 60 ug/kg tj.tež. Kliničko stanje, težinaživotinja i njihovih organa, urea i konc. kreatinina nisu bilipromijenjeni. Značajno povečanje aktivnosti enzima utvrdjeno je uurinu: 60% povečanje AAP, 45% povečanje GGT i 90% povečanje ALP.Ove promjene ukazuju na rane patološke promjene u staničnimmembranama bubrega.
  Ključne riječi: ohratoksin A, endemska nefropatija, bubrezi, enzimi

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antibacterial and antifungal activity of Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch

  Autori:
  Kalođera, Zdenka (19931)
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Vladimir, Sanda (170161)
  Časopis: Die Pharmazie
  Broj: 4
  ISSN: 0031-7144
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 311 do 313
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istračivana je antibakterijska i antifungalana aktivnost biljnogetanolnog ekstrakta vrste Micromeria thymifolia metodom dilucijei difuzije. MIC na gram pozitivne bakterije kreće se od 15-20%, aza gram negativne 8,5-23% ekstrakta. Candida vrste osjetljive suna 12,5-20%, vrste dermatofita na 4,5-6,2%, a plijesni na 10-50%biljnog ekstrakta.
  Ključne riječi: antibakterijska i antifungalna aktivnost, ekstrakt Micromeria thymifolia, bakterije, gljivice, plijesni, MIC

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Distribution and toxycogenicity of Aspergillus species isolated from air

  Autori:
  Cvetnić, Zdenka (7314)
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Časopis: Prehrambeno tehnol.-biotehnol.revija
  Broj: 29
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 60
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na području Hrvatske dokazano je da su u zraku najučestalijespore plijesni Cladosporium, Penicillium, Alternaria, Absidia iAspergillus (19-47,7%) vrsta.Od ukupnog broja aspergila (19%),A.glaucus čini 61,9%, A.versicolor 35,7% i A.niger16,6%.Biosintezom na vlažnoj pšeničnoj prekrupi ispitana jetvorba aflatoksina (AF) B1, B2, G1, G2, ohratoksina A (OA) isterigmatocistina (ST). Mikotoksine je tvorilo 11,4% sojeva i toA. flavus AFB1 u konc. 0,32 mg/kg i A.versicolor ST u konc.4,0-56,0 mg/kg. Aflatoksin B2, G1,G2 i OA nije tvorio ni jedansoj ispitivane vrste.
  Ključne riječi: plijesni, zrak, aflatoksin, sterigmatocistin

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Detekcija trihotecenskih mikotoksina T-2, HT-2, DON i DAS tankoslojnom kromatografijom i biološkim metodama

  Autori:
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Babić, Aleksandra
  Časopis: Prehrambeno tehnol.-biotehnol.revija
  Broj: 29
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 70
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Modificirana je multitoksinska TLC metoda Balzera i sur. (1978) iprilagodjena za TLC i skupno biološko dokazivanje trihotecenaT-2, HT-2, DON i DAS kožnim testom na kunićima i zamorčiću tebakterijama Bacillus subtilis, Sarcina lutea i Staphylococcusaureus vrstama.
  Ključne riječi: Multitoksinska metoda, trihoteceni, kožni test, test mikroorganizmi

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mycological situation and occurrence of fusariotoxins in cereals from endemic nephropathy region in Croatia

  Autori:
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Ueno, Yoshio
  Tanaka, T.
  Časopis: Microbiologie-Aliments-Nutrition
  Broj: 2
  ISSN: 0759-0644
  Volumen: 10
  Godina: 1992
  Stranice: od 191 do 197
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mikotoksikološki ispitivani su uzorci žitarica i graha s područjaendemske nefropatije u Hrvatskoj. Utvrđena je dominantnamikoflora Fusarium i Penicillium (22,2-92,3%), a prate ih vrsteRhizopus (29-76,9%) i Aspergillus (22,7-53,3%).Vrlo visokintenzitet kontaminacije Fusarium vrstama (IK5) korelira srelativno visokim konc. toksina u kukuruzu (DON: 1847, NIV: 98,ZEN: 2172 ng/g), zatim u ječmu, zobi, pšenici i raži. Najnižekonc. toksina utvrdjene su u grahu (DON: 43, NIV: 24 i ZEN ng/g).
  Ključne riječi: mikologija hrane, fusariotoksini, endemska nefropatija, žitarice, grah, deoksinivalenol, nivalenol, zearalenon

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The antimicrobial effect of berberine and Tinctura berberidis

  Autori:
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Petričić, Jovan (366825)
  Časopis: Die Pharmazie
  Broj: 4
  ISSN: 0031-7144
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 307 do 308
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivan je antimikrobni učinak berberina i Tinkture berberidis na različite bakterijske i gljivične vrste metodom dilucije idifuzije. MIK za većinu gram pozitivnih vrsta bio je 12,5%Tinkture berberidis i 25% berberin klorida ( rezistentne suBacillus subtilis i Staphylococcus aureus vrste). Sve ispitivanegljivične vrste osjetljive su na 50%-tnu otopinu ispitivanihekstrakata.
  Ključne riječi: Tinktura berberisis, berberin, bakterije, gljivice, MIK

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Experimental ochratoxicosis A in guinea pigs

  Autori:
  Cvetnić, Zdenka (7314)
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Čuljak, K. (8554)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 62
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 6
  Godina: 1992
  Stranice: od 325 do 333
  Broj referenci: 28
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ohratoksikoza A izazvana je na zamorčićima 36.dan davanjem 50ug/kg tj.tež. Patoanatomski je utvrdjena je blijedoća pluća,jetre, bubrega i muskulature, te masne degenaracije bubrega ijetre, te gastrointestinalne lezije. Histopatološki dokazane su:degeneracija, nefroza tubula, tubularnog epitela, intersticijskimononuklearni nefritis i hepatitis, limfoidna hipoplazija tedeskvamativni enteritis.
  Ključne riječi: ohratoksin A, patološke promjene, zamorčić,

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kemijski i mikrobiološki efekti zračenja humusnog supstrata gama zrakama

  Autori:
  Dugonjić, D.
  Pavlović, I.
  Čoga, I.
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Časopis: Agronomski glasnik
  Broj: 5
  ISSN: 0021-1954
  Godina: 1992
  Stranice: od 333 do 334
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Humusom bogat supstrat kontaminiran bakterijama i plijesnimapodvrgnut je širokom rasponu doza zračenja od 1 do 64 kGy gamazrakama panoramskom izvoru 60 Co. Na temelju dokazanih promjenaraspravlja se o mogućoj primijeni gama zračenja u sterilizacijisupstrata za uzgoj poljoprivrednih kultura. Potencijalnavrijednost ove metode sterilizacije imala bi u suzbijanjugljivičnih bolesti mladih biljaka.
  Ključne riječi: sterilizacija, gama zrake, humus, plijesni, mlado bilje

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje mikotoksikoza. Pojedine aktivnosti ili strategija društva

  Autori:
  Ožegović, Lavoslav
  Pepeljnjak, Stjepan (36114)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 24
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 3
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 160
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Štete koje izazivaju plijesni i njihovi toksični metaboliti uproizvodnji hrane nanose značajne ekonomske gubitke u privredamavećine zemalja. Štete su značajne ako se zna da mikotoksiniutječu na zdravlje životinja i ljudi ( bolesti jetre, bubrega,probavnog , reproduktivnog, živčanog i imunog sustava).Uključivanje Hrvatske u EEZ i svjetske privrede zahtjevadonošenje normi o kontroli i tolerantnim konc.mikotoksina u hraniradi zaštite vlastite proizvodnje i zdravlja populacije.
  Ključne riječi: mikotoksini, norme, kontrola hrane, Hrvatska

 10. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ohratoksin A i promjene biokemijskih pokazatelja hepato i nefrotoksičnosti
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Datum obrane: 20.02.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 114
  Sažetak: Eksperimentalna ohratoksikoza na 38 štakora Fischer sojaizazvana 30-dnevnom intubacijom 60 ug/kg tj.tež. OA, pokazala jeznačajne promjene aktivnosti enzima četkaste prevlake (AAP, ALP,GGT) u urinu uz sažuvanu funkciju proksimalnih tubula bubrega.Hematološki parametri nisu pokazivali promjene.
  Ključne riječi: Ohratoksin A, štakor, enzimi


 11. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: N-acetil-beta-D-glukozamidaza i glikozaminoglikani u štakora tretiranih ohratokinom A
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Datum obrane: 10.05.93
  Broj stranica: 95
  Sažetak: Davanjem 60 ug/kg tj.tež/ dan OA u maslinovom ulju došlo je doznačajnog smanjenja katalitičke aktivnostiN-acetil-beta-D-glukozamidaze u mokraći. Nakon 36 dana davanja OAu dozi od 120 ug/kg tj.tež. u otopini NaHCO3 statistižki značajnoporasla je katalitička aktivnost NAGA u jetri i postupni porastaktivnosti u mokraći. Nakon 20 dana pokusa konc. glikozamina imaporast, što sve ukazuje na požetno oštećenje u stanica u tubulimabubrega i jetre.
  Ključne riječi: eksperimentalna ohratoksikoza, ohratoksin A, NAGA, GAG


 12. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj ohratoksina A na membranski vezane i lizosomalne enzime u razyli;itim regijama mozga štakora
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Autor: PEPELJNJAK STJEPAN
  Datum obrane: 08.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 100
  Sažetak: Nakon 35 dana intragastrične primjene 120 ug/OA /tjel.tež. u 0,5 ml 51 mmol/L NaHCO3 uočne su promjene u aktivnosti enzima u sve tri regije mozga. Lizosomalni enzim N-acetil-p-D-koramidaza i citoplazmatski enzim laktat dehidrogenaza pokazuju značajni porast aktivnosti nakon 10 dana primjene OA u sve tri ispitivane regije mozga. Krajem pokusa aktivnosti gotovo svih enzima vraćaju se na normalu.
  Ključne riječi: štakor, mozak, ohratoksin A, membranski enzimi, lizosomalni enzimi


 13. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Fenilalanin hidroksilaza: Utjecaj ohratoksina A na katalitičku aktivnost enzima
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Autor: PEPELJNJAK STJEPAN
  Datum obrane: 07.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 123
  Sažetak: Koncentracija OA od 50 ug/kg tjel.tež./dnevno kroz 10, odnosno 35 dana smanjuje aktivnost jetrene hidroksilaze za 25%, odnosno 41%, dok u bubregu OA ne izaziva statistički značajne promjene. Afinitet hidroksilaze iz jetre /Ki=0,019+0,002/ prema ohratoksinu A je 6 puta veći u odnosu bubrežnog enzima /Ki=0,120+0,026 mM/.
  Ključne riječi: ohratoksin A, štakor, enzimi, katalitička aktivnost


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ohratoksin A i promjene biokemijskih pokazatelja hepato i nefrotoksičnosti
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Datum obrane: 20.02.92
  Broj stranica: 114
  Autor: Leniček mr.sci.biok. Jasna
  Rad: Magisterij


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: N-acetil-beta-D-glukozamidaza i glikozaminoglikani u štakora tretiranih ohratoksinom A
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet U Zagrebu
  Datum obrane: 10.05.93
  Broj stranica: 95
  Autor: Bobetić-Vranić mr.sci. Tanja
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr