SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-01-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-01-274


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 19


Naslov: Activity of essential oil and ethanolic extract isolated from Micromeria thymifolia /Scop./ Fritsch against dermatophytes

Autori:
Vladimir, Sanda (170161)
Kalođera, Zdenka (19931)
Pepeljnjak, Stjepan (36114)
Blaževi', Nikola
Hazler, Kroata
Časopis: Periodicum Biologorum
Volumen: 4
Godina: 1994
Stranice: od 383 do 385
Jezik: engleski
Sažetak: Dokazano je da eterična ulja i etanolni ekstrakt Micromeria thymifolia djeluju inhibitorno na dermatofite u tekućem mediju. Najaktivnija su eterična ulja i pulegon /0,1 odnosno 0,9 %/ na vrste Trichphyten mentagrophytes, T. rubrum, Microsporum canis i Epidermophytan floccosum. Etanolni ekstrakt spriječava rast u konc. 4-6 vol.%. Pulegon je najzaslužniji ya antifungalni učinak ekstrakta i ulja.
Ključne riječi: antifungalna aktivnost, dermatofiti, eterična ulja, pulegon

Naslov: Utjecaj ohratoksina A na Na, K-ATP aktivnost u proksimalnim tubulima štakora

Autori:
Petrik, Jozef
Pepeljnjak, Stjepan (36114)
Zrinski, Renata
Čepelak, Ivana (7950)
Časopis: Il Frincli Medico. Suppl.
Volumen: 60
Godina: 1994
Jezik: engleski
Sažetak: Fišer štakori stari 2 mjeseca, tretirani su 35 dana peroralnim davanjem ohratoksina A /120 ug/kg tjel. tež./ u neutralnom maslinovom ulju. U serumu štakora nisu dokazane značajne promjene konc. Na i K., međutim one su značajne u 24-satnom izlučenom urinu /150 % za Na i 154 % za K/ već nakon 10 dana pokusa. Na kraju pokusa aktivnost Na, K-ATPaze povećana je za oko 10%.
Ključne riječi: ohratoksin A, štakor, Na, K-ATPaza

Naslov: Cyclopiazonic acid and aflatoxin production by cultures of Aspergillus flavus isolated from dried beans and maize

Autori:
Cvetnić, Zdenka (7314)
Časopis: Die Nahrung
Broj: 1
ISSN: 0102-0012
Volumen: 38
Godina: 1994
Stranice: od 21 do 25
Jezik: engleski
Sažetak: Iz skladišta individualnih domaćinstava mikoloćki je pretražno 150 uzoraka graha i 90 uzoraka kukuruza. Dva soja A. flavus od 27 isitanih stvaralo je na malt agaru /MEA/ ciklopijazoničnu kiselinu /25-36 ug/g/.Tri soja tvorila su na mljevenoj pćenici aflatoksin B1 /0,72-1,64 ug/g/ a 6 od 26 sojeva A. ochraceus bilo je OA pozitivno /0,5-10,4 ug/g/. Nijedan od 25 uzoraka graha nije sadržavao CPA, Af ili OA, dok je 13,3% uzoraka kukuruza bilo pozitivno /0,4-400 ug/g/.
Ključne riječi: A. flavus, biosinteza, CPA, kukuruz, grah

Naslov: Aflatoxin-producing potential of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus isolated from samples of smoked-dried meat

Autori:
Cvetnić, Zdenka (7314)
Pepeljnjak, Stjepan (36114)
Časopis: Die Nahrung
Broj: 4
ISSN: 0408-0304
Volumen: 39
Godina: 1995
Stranice: od 302 do 307
Jezik: engleski
Sažetak: Mikološkim analizama 420 uzoraka različitih suhomesnatih proizvoda utvrđeno je 17,8% uzoraka kontaminiranih Aspergillus flavus and A. parasiticus vrstama Na 75 sojeva ispitano je svojstvo tvorbe aflatoksina. U 5 od 8 toksogenih izolata tvorba aflatoksina utvrđeno je metodom fluorescencije na hranjivom mediju /APA/ dok su drugio otkriveni biosintezom na vlažnoj pšeničnoj prekrupi /SW/. Sojevi A. flavus tvorili su uglavnom AF B1 /konc. 1,4-3,2 mg/kg/, dok su neki sojevi A. parasiticus tvorili sva četiri aflatoksina /B1 B2 G1 G2/ ili pak samo AF B1+G1, s konc. toksina od 0,1-450 mg/kg.
Ključne riječi: A. flavus, A. parasiticus, biosinteza, aflatoksini, suhomesnati proizvodi


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr